Opiskelijajärjestöt vaativat Sairaan hyvää hoitoa

Uutiset, tiistaina 25.09.2007

Opiskelijajärjestöt Suomen Lukiolaisten liitto SLL ry, Ammattiin opiskelevat SAKKI ry, Suomen Ammttikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto SAMOK ry ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS r.f. avasivat Eduskunnassa Sairaan hyvää hoitoa kampanjansa kertoen kansanedustajille opiskeluterveydenhuollon huonosta tilanteesta Suomessa. Viikon mittaisen kampanjan tavoitteena on herättää sekä päättäjät että itse opiskelijat tilanteeseen ja sen parantamistarpeeseen.

Opiskeluterveydenhuoltoa käyttävät noin 370 000 opiskelija ammattikorkeakouluista, ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan opiskeluterveyden huolto on kunnan vastuulla, ja
opiskelijan tulee olla mahdollista käyttää kunnallista terveydenhuoltoa opiskelupaikkakunnallaan. Opiskelijajärjestöjen huolena on kuitenkin järjestelmän toimimattomuus, mikä johtaa opiskelijoiden sekä fyysisiin että psyykkisiin ongelmiin.

– On hyvä, että opiskelijat nostavat näitä tärkeitä asioita esille. Nyt uusi hallitus laittoi kuntoon opintososiaalisia etuuksia korottamalla mm. 15 vuoden odotuksen jälkeen opintorahaa ja korjaamalla vapaantulonrajoja. Myös opinto-ohjaukseen ja erityis- ja tukiopetukseen ollaan panostamassa. Tällä hallituksella on aidosti nyt halu ja kyky hoitaa asioita ja epäkohtia kuntoon ja tiedän, että opetusministeri Sari Sarkomaa tulee ottamaan ja on jo varmasti aiemminkin ottanut tämän tärkeän asian huolekseen. Kaikki asiat eivät kuitenkaan korjaannu hetkessä, mutta menemme oikeaan suuntaa, totesi tilaisuuteen osallistunut kansanedustaja Timo Heinonen.

Heinonen kiitteli myös tilaisuuden isäntänä toimineen keskustalaisen kansanedustaja Tuomo Puumalan avauspuhetta. Puumala nosti esille terveydenhuollon keskeiset kysymykset painottaen niiden ratkaisemisen tärkeyttä ennaltaehkäisevästä työstä alkaen.

Tilaisuudessa mukana olleet järjestöt vaativat päättäjiltä muun muassa opiskelijoiden terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä, mielenterveyspalveluita sekä terveydenhoitajan palveluiden helppoa saatavuutta. Perusajatuksena on, että opiskelija olisi opiskelupaikkakunnallaan yhdenvertaisessa asemassa kuntalaiseen nähden.

Kommentit