Opintotuen asumislisän tarveharkinta poistetaan

Uutiset, maanantaina 15.09.2008

Hallitus antoi maanantaina 15.9. esityksen opintotukilain muuttamisesta. Hallitus esittää, että asumislisän myöntämisessä luovuttaisiin puolison tulojen huomioon ottamisesta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle myös maanantaina.

Nykyisin asumislisää myönnettäessä otetaan huomioon opiskelijan kanssa samassa asunnossa asuvan puolison tulot. Samassa asunnossa kahdestaan asuvat mies ja nainen katsotaan puolisoiksi, jos hakija ei toisin todista.

Puolison tulojen perusteella tehtävästä tarveharkinnasta luopuminen olisi perusteltua, koska samassa asunnossa yhdessä asuvat nuoret eivät yleensä avusta toisiaan taloudellisesti. Lisäksi muutos vähentäisi asumisolosuhteiden selvittämisestä aiheutuvaa hankalaksi koettua hallinnollista työtä opintotuen toimeenpanosta vastaavassa Kansaneläkelaitoksessa.

– Tämä on yksi sellainen meidän lupaus joka nyt toteutetaan. Olemme määrätietoisesti kehittäneet opintotukikokonaisuutta kannustavampaan ja välittävämpään suuntaan. Vuosien ajan opintotuessa annettiin roikkua tämän kaltaisi kummajaisia, joita nyt sitten korjaamme, kertoi sivistysvaliokunnan jäsen kansanedustaja Timo Heinonen.

Puolison tulojen perusteella tehtävästä tarveharkinnasta luovuttaessa osa pienennettyä asumislisää saavista saisi täyttä asumislisää ja asumislisän piiriin tulisi uusia opiskelijoita. Vuonna 2009 asumislisämenot kasvaisivat arviolta 1,8 miljoonalla eurolla.

Asumislisän määrä on 80 prosenttia enintään 252 euron asumismenoista. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2009.

– Tätä ennen korotimme merkittävästi opintotuen vapaantulon rajaa eli työnteosta opintojen ohessa ei enää rangaista. Meistä se ei ole ”rikos” jos haluaa tehdä töitä. Myös opintotuen korotus 15 prosenttia toteutettiin syksyllä kaikille opiskelijoille. Sitäkin korotusta jouduttiin odottamaan 15 vuotta. Itseasiassa edellisenkin korotuksen takana oli kokoomus ja keskusta, listasi Heinonen jo nyt tehtyjä toimenpiteitä ja kertoi, että työtä opintotuen parissa jatketaan.

– Perheelliset opiskelijat on yksi sellainen ryhmä jonka tuet vaativat vielä työtä, kuten myös toisenasteen opiskelijat. Sieltä löytyy kummajaisia joita pitää korjata. Isommalle kokonaisremontillekin olisi paikkaa.

Kommentit