Opetusministeri Sarkomaa: Lisärahaa yliopistoille ja syrjäytymisen ehkäisyyn

Uutiset, perjantaina 23.11.2007

Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen täydentämiseksi tuo lisää rahaa yliopistojen perusrahoitukseen ja nuorten työllistymisen edistämiseen. Myös valtion oppilaitosten rahoitusta nostetaan.

– Tuottavuusohjelman tarkistamisen myötä tehty 5 miljoonan euron lisäys on selkeä parannus yliopistojen asemaan. Hallitus myös sopi, ettei tuottavuusohjelmaa sovelleta yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Näin turvataan yliopistokoulutuksen laatu ja tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuus, toteaa opetusministeri Sari Sarkomaa.

Hallitus kohdentaa lisävoimavaroja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllistymisen edistämiseen. Opetusministerin toimialalla 4 miljoonan euron lisävoimavaroilla laajennetaan ammattistartti-kokeilua, käynnistetään laajennetun työssäoppimisen kokeilu ammatillisessa koulutuksessa ja kehitetään tuettua oppisopimusopiskelua.

– Toimenpiteiden avulla pyritään saamaan entistä useampi nuori koulutukseen ja töihin. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen ennalta ehkäisevästi on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä paremman Suomen rakentamisessa. Toimenpiteet on valmisteltu yhteistyössä työministeriön kanssa, Sarkomaa sanoo.

Ammatillisten erityisoppilaitosten määrärahoja lisätään niin, ettei toimintaa tarvitse supistaa eikä opiskelijamäärä vähene. Myös valtion koulukodit ja EU:n Eurooppakoulut saavat korjausta tiukaksi käyneeseen määrärahatilanteeseen.

Kommentit