Opetusministeri Sari Sarkomaa: Jokaisesta päivästä vanhempien päivä – vanhemmat otettava vahvemmin mukaan koulujen kehittämiseen

Uutiset, tiistaina 14.10.2008

Opetusministeri Sari Sarkomaan mukaan kodin ja koulun yhteistyön tiivistämisessä on vielä paljon tehtävää. Tiistaina vietetään Euroopan vanhempien ja koulun päivää. Sarkomaan mukaan jokainen päivä on vanhempien päivä.

– Vanhempien ja läheisten aikuisten läsnäoloa lasten arjessa ei mikään innovaatio voi koskaan korvata, sillä välittämistä ei voi ulkoistaa. Vanhemmat ovat lasten kasvatuksen vahvimmat vastuunkantajat, mutta yhteistyön koulun kanssa on oltava tiivistä. Vanhemmat ovat vielä liian usein käyttämätön voimavara koulujen kehittämisessä. Toimiva kodin ja koulun yhteistyö on oltava osa jokaisen lapsen arkea, Sarkomaa painotta.

– Koulu on vanhemmille tärkeä kasvatuskumppani. Koulutuksen järjestäjien on otettava vanhemmat aidosti mukaan kouluhyvinvoinnin kehittämiseen. Koko lapsen lähiyhteisöä tarvitaan rakentamaan lapsille hyvää kasvuympäristöä, Sarkomaa sanoi avatessaan Suomen Vanhempainliiton osallisuusseminaarin tiistaina Helsingissä.

– Vanhemmat ovat vielä käyttämätön voimavara kouluhyvinvoinnin kehittämisessä. Vaikka vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä on korostettu niin lainsäädännössä kuin opetussuunnitelman perusteissa. Myös uudistettu lastensuojelulaki painottaa koulunkäynnin tukemista sekä kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen kehittämistä. Kirjausten siirtäminen käytäntöön on kuitenkin monissa kunnissa toteutumaton haaste, Sarkomaa sanoi.

Opetusministeri Sarkomaan muistuttaa myös siitä, että vanhemmilla on suuri haaste pysyä mukana lasten ja nuorten muuttuvassa kasvuympäristössä.

– Internet on yhä suurempi osa monen lapsen elämää. Netistä ei saa tulla vanhempien tai kavereiden korviketta. Yhtä lailla kun kysymme missä lapset ovat ollessaan kavereiden kanssa ulkona, on meidän puhuttava lasten kanssa, missä he ovat ja kenen kanssa netin virtuaalimaailmassa. Lapsen hyvinvointi edellyttää sitä, että aikuiset kuuntelevat ja ovat läsnä, myös verkkomaailmassa, Sarkomaa muistutti.

Kommentit