Opettajien lomautukset laillisuuden rajoilla Kansanedustaja Timo Heinonen perää vastuuta niin valtiolta kuin kunniltakin

Uutiset, tiistaina 11.08.2009

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n mukaan opettajien lomautukset vaarantavat lasten opetuksen laadun ja turvallisuuden. Järjestön mukaan lomautuksista on päätetty jo kymmenessä kunnassa, ja kymmenen kuntaa suunnittelee opettajien lomauttamista. Päätökset koskevat jo 70 000 suomalaista lasta.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) nosti aiheellisen huolen esiin eduskunnassa jo kesäkuussa ennen kuin kunnissa ensi vuoden budjetinlaadinta alkoi. Heinonen on huolissaan kuntien taloustilanteen heikentymisestä ja siitä johtuvista säästöpaineista. Yhtenä säästökeinona kunnissa on nostettu esiin henkilöstön, mukaan lukien opettajien, lomautukset.

– Lomautukset ovat aina viimesijainen keino, mutta erityisen huolestuttavaa on se on lasten kohdalla. Lomautuksilla voi olla kohtalokkaita vaikutuksia lasten koko elämää, totesi kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen. Heinosen mielestä lomautuksia ei saisi kohdistaa toimiin joissa niillä voi olla pysyviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Opetusministeri Henna Virkkunen (kok.) toteaa Heinoselle, että opetuksen järjestäminen on kuntien vastuulla. Virkkusen mukaan opettajien lomautukset eivät ole lainvastaisia, mutta ne eivät saa perusopetuslain mukaan vaikuttaa oppilaan turvallisuuteen eivätkä opetussuunnitelmaan. Mikäli näitä säännöksiä ei ole noudatettu, opetusministeriö voi periä maksettua valtionosuutta takaisin.

– Tässä on syytä terävöittää myös valvontaa jos kunnat tällaisiin toimiin ryhtyvät, totesi Heinonen.

Heinonen on kuitenkin tyytyväinen, että Virkkusen mukaan suurin osa lomauttavista kunnista on toiminut laillisesti ja kaiken kaikkiaan ikävät lomautukset on pystytty hoitamaan lapsen edun kärsimättä. Virkkunen toteaa myös, että lomautukset eivät ole kestävä tapa toimia. Opetusministeri lupaa myös valvontamahdollisuuksien selvittämistä, jotta laittomiin tilanteisiin pystyttäisiin valtakunnallisesti vastaamaan entistä paremmin.

– Kunnilla on tässä suuri vastuu. Kaikki kuntapäättäjät taistelevat suurien säästöpaineiden kanssa, mutta tässä tulee muistaa, että lapsia ja nuoria ei saa laittaa sijaiskärsijöiksi. Toivottavasti tällainen viesti lähtee myös opetusministeriöltä tänä syksynä kuntiin, toivoi Timo Heinonen.

Kommentit