Onko Suomella enää missään asiassa EU-tahtoa, saatikka kantaa? – Aikooko keskusta kaikki metsämme vasemmistohallituksen pönkäpuiksi muuttaa?

Blogi, maanantaina 15.11.2021

Maaseudun Tulevaisuus kertoi eilen 14.11.2021, että…

”Saarikko ei hyväksy metsäpolitiikan päätösvallan luovuttamista pois Suomesta: ”Metsät kuuluvat meille”

Näinhän se totta kai on. Nyt kuitenkin kysymys kuuluu, että puhuuko Saarikko ja keskusta toista ja tekee toista? Pettääkö Keskusta tässä lopulta niin suomalaiset metsänomistajat kuin itsensäkin?

Kyse on siis EU:n metsälinjauksista. Euroopan Unionissa on siis valmisteltu ns. taksonomiasäädöstä missä luokiteltaisiin eri energiamuotojen kestävyyttä. Tässä pöydässä on tämän myötä se isoin kivikin eli se

miten metsätalous täyttäisi nämä kestävän rahoituksen kriteerit. EU:n haluamat linjaukset kohdistuisivat kohtuuttoman yksityiskohtaisesti maamme metsäpolitiikkaan ja metsätalouden mahdollisuuteen saada rahoitusta.

Viime perjantaina Marinin hallituksen onneton tilanne sai sitten jo konkreettiset kasvot, kun EU:n metsäpolitiikasta vastaava komissaari Miread McGuinness vieraili Suomessa. Nämä Suomen kasvot olivat hiljaa. Suomella ei ollut asiasta mitään kantaa eikä mielipidettä eikä näin ollen myöskään komissaarille kerrottavaa. Hallituksen rivit olivat sekaisin, kuin hoitamaton metsä.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen puki tilanteen hyvin toteamukseensa:

”EU-komissio haluaa mikromanageerata metsänhoitoa, asiaa, joka kuuluu kansalliseen päätöksentekoon. Ja Suomen hallitus ei pysty muodostamaan kantaa. Hyvin yksinkertaista: esitystä on vastustettava ja aktiivisesti”.

Esitys siis lisäisi kohtuuttomasti metsäsektorin yritysten, mutta myös yksittäisten metsänomistajien byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa. Ja tämä siis tapahtuisi ilman, että uuden sääntelyn hyötyjä on pystytty osoittamaan uskottavasti. Muutos siis olisi massiivinen. Aiemmasta maatasolla tapahtuneesta tarkastelusta siis siirryttäisiin metsissä tilakohtaiseen tarkastelyyn. Yksi esimerkki on se, että EU määräisi tämän jälkeen kaikille yli 13 hehtaarin metsäpalstoille velvollisuuden laatia erillinen ympäristösuunnitelma. Kaiken kaikkiaan nämä taksonomian säädökset ovat järjettömän yksityiskohtaisia ja erittäin tulkinnanvaraisia.

Ruotsi onkin jo kertonut vastustavansa esitystä. Suomessa ei Keskusta ja SDP näytä asiassa pystyvän sanomaan tarpeellista ja ainoaa oikeaa vastausta: Ei käy.  Maamme 600 000 metsänomistajaa ei tule varmasti hyvällä katsomaan ja olemaan vain hiljaa, jos keskusta tässä Marinin vasemmistohallituksen pönkänä EU:n metsälinjaukset lopulta kuittaa tai edes mahdollistaa. Keskusta nimittäin on tässä ratkaisijana. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on nimittäin maamme kannan tähän EU:n metsäasiaan esittelevä ministeri ja onhan keskustalla vielä hallituksessamme myös metsistä vastaava ministeri, maa- ja metsätalousministeri, Jari Leppä.

Suomen tuleekin siis yksiselitteisesti sanoa, että EU:n metsälinjaukset eivät käy. Ei käy, ei sovi. Päätösvalta metsistä tulee pitää itsellä Suomessa ja jos keskusta ja Annika Saarikko tässä pettää, ja vihervasemmisto taas vie, niin on syytä kaataa Sanna Marinin hallitus vaikka välikysymyksellä. Silloin keskustan on äänestettävä hallitukselle epäluottamusta. Kaikista metsistämme ei kuitenkaan voi pelkkiä pönkäpuita vasemmistohallituksen tueksi tehdä.

Voimme siis pelastaa samalla Suomen ja suomalaisten metsät, mutta myös maamme. Marinin hallitusta kaipaamaan jäävien joukko ei nimittäin tulisi olemaan suuren suuri.

Kello 22.00 ja kotona.

Tunnen tunnetta tyytyväinen.

Lopen Kunnanhallitus hyväksyi illalla Lopen vuoden 2022 talousarvion yksimielisesti ilman äänestyksiä.
Lämmin kiitos kunnanjohtaja Mikko Salmelalle, talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarelalle, kaikkien hallintokuntien viranhaltijoille, lautakunnille ja kunnanhallitukselle. Tätä prosessia on ollut ilo johtaa. Yhdessä. Yhteistyöllä.

Ja iso kiitos omalle Kokoomuksen joukkueelle Eevalle, Tiinalle, Susalle ja Jarmolle kh:ssa ja koko valtuustoryhmälle ja lautakuntien porukoillemme. Hyvin yhdessä toimittiin ja tehtiin. Arvostan.

Mutta pitkä päivä takana ja neljä minuuttia vaille kolme tuntia vielä illalla kunnanhallituksen kokousta vetäen. Jotenkin tuntuu, että uni maistuu. Päivä nimittäin alkoi jo kasin jälkeen Hämeenlinnassa maakuntahallituksen kokouksella ja jatkui kokoustaen aina tänne iltaan asti. Kai sekin työstä käy.

 

 

Kommentit