Oma Hämeessä esimerkkiä näyttäen? – Aloitteet terapiatakuusta ja palveluseteleistä

Blogi, keskiviikkona 30.03.2022

Valtuustoaloiteet terapiatakuusta ja palveluseteleistä

Se mikä luvataan, niin se myös tehdään. Muistatte siis varmaan, miten aluevaalikampanjani yhteydessä niin Tiina Seppälän vetämissä Oma Häme Facebook Liveissä, kuin Tarja Filatovin (sd.) ja Aino-Kaisa Pekosen (vas.) kanssa Politiikan Värisuorassa lupasin tehdä heti aluevaalikauden alkuun ensimmäisessä normaalissa valtuustonkokouksessa aloitteen terapiatakuun käyttöönottamisesta Hämeessä. Vastaavasti lupasin myös tehdä heti aloitteen, että me Hämeessä ryhdymme hyödyntämään palveluseteliä sen täydessä laajuudessa. Kaksi vahvaa kokoomuslaista aihetta ja kaksi tärkeää lupausta.

Eilisessä Oma Hämeen aluevaltuuston kokouksessa yhdessä Antti Ahosen ja Juha Isosuon kanssa. Taustalla valtuustomme puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen valmistautuu kokouksen avaukseen.

No, eilen järjestäytymiskokouksen jälkeen aluevaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa ja minä tein sen minkä teille lupasin. Aloitteet on nyt jätetty Oma Hämeen valmisteluun tavoiteaikataululla niin, että terapiatakuu astuisi Kanta-Hämeessä voimaan 2023 on asiaa sitten siihen mennessä saatu säädettyä maamme lakiin tai ei ja samoin palveluseteli otetaan täydessä laajuudessa käyttöön lisäämään laadukkaiden palveluiden saatavuutta ja purkamaan myös mm. lääkärijonoja.

Tosiasia on nimittäin se, että yli puolet suomalaisista kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden ongelmia, mutta vain puolet heistä saa tarvitsemaansa hoitoa. Viime vuosien poikkeusolot ensin korona-aika ja sitten Ukrainassa Putinin sota ovat lisänneet mielenterveyden ongelmia entisestään. Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi sairauspäivärahan saamiselle ja ovat myös suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy.

Terapiatakuu toteuttaisi terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suosituksen, jonka mukaan vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Suosituksen mukaan niitä tulee olla tarjolla osana eriasteisten häiriöiden tavoitteellista ja tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta. On ensiarvoisen tärkeää, että soveltuvaa varhaista hoitoa tarjottaisiin jo perusterveydenhuollossa. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa ja oireiden mukaisen psykoterapiahoidon tai muun psykososiaalisen hoidon tulee alkaa kuukauden sisällä avun hakemisesta. Tällä hetkellä tilanne ei ole lähelläkään tätä, vaan mielenterveyspalveluihin on useiden kuukausien jonot ja kaikki apua tarvitsevat eivät sitä edes saa.

Terapiatakuu mahdollistaisi potilaalle hoitoon pääsyn, vaikka tällä ei olisi taloudellisia resursseja hakeutua yksityiseen psykoterapiaan. Lisäksi potilas saisi hoitoa myös silloin, kun hänelle ei voida myöntää Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tai Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia ei sovellu hoitomuodoksi esimerkiksi omavastuun suuruuden tai hakuprosessin pituuden takia.

Terapiatakuusta on keskusteltu jo vuosia ja sen käyttöönottoa on liputettu erinäisissä vaaleissa useiden puolueiden taholta. Nyt olisi korkea aika ottaa se myös käyttöön. Terapiatakuu rakentaisi Suomesta tällä hetkellä puuttuvan tehokkaan mielenterveyshoidon perustason. Näin apua olisi saatavilla yhdenvertaisemmin, nopeammin ja helpommin ihan jokaiselle sitä tarvitsevalle. Kun apua on saatavilla nopeasti ja matalalla kynnyksellä, pystytään moniin ongelmiin puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa ja ehkäisemään niiden kasvamista.

Terapiatakuun käyttöönottaminen Oma Hämeen hyvinvointialueella tarkoittaisi mm. sitä, että meillä perusterveydenhuoltoon sisältyisi heti vuoden 2022 alusta lähtien mielenterveyden häiriöiden soveltuva psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito. Terveydenhuollon ammattihenkilön olisi tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollossa toteutettava mielenterveyden häiriön tarpeelliseksi todettu psykoterapia tai muu psykososiaalinen hoito olisi Oma Hämeessä tämän jälkeen järjestettävä neljän viikon sisällä siitä, kun hoidon tarve on arvioitu jolleivat lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä.

Esitinkin siis, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue ottaa kansalaisaloitteessa esitetyn kaltaisen terapiatakuun käyttöön 2023, vaikka valtakunnantason lainsäädäntöä ei sitä ennen hyväksyttäisi. Terapiatakuu aloitteen kanssani allekirjoittivat myös kokoomuksen aluevaalivaltuutetuista Mika Penttilä, Riku Bitter, Antti Ahonen, Veli-Antti Silpola, Sanni Grahn-Laasonen ja Marko Ahtiainen.

Valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta täydessä laajuudessa

Toinen aloitteeni käsitteli siis palvelusetelin käyttöä ja käytön laajentamista. Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta sekä monipuolistaa alueemme palvelutuotantoa. On tärkeää, että alueemme asukkailla on valinnanvapaus siinä, millaisia terveyspalveluita he haluavat käyttää. Palveluseteli tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden valita itse palveluntuottajan erikseen hyväksytyistä palvelusetelituottajista. Palveluseteli on jo alueellamme käytössä, mutta sen käyttömahdollisuudet ovat vielä varsin suppeita. Laajentamiselle on akuutti tarve.

Tällä hetkellä hoitoon pääsyssä kestää kauan tai se on välillä jopa mahdotonta. Erityisesti terveyskeskuksien jonot ovat todella pitkät, eikä hallinnon uudistaminen tule ainakaan nopealla aikataululla lääkärijonoja poistamaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnassa olisi tärkeää hyödyntää niin julkista-, yksityistä kuin kolmatta sektoria. Tähän kun lisättäisiin palveluseteli täydessä laajuudessaan, helpottaisi se palvelujen saatavuutta ilman viiveitä ja tarjoaisi asiakkaille valinnanvapautta. Laajennetulla palvelusetelillä pystyttäisiin helpottamaan myös esimerkiksi kotonaan asuvien ikäihmisten asemaa tarjoamalla riittävästi tukea ja palveluita palveluseteleiden avulla.

Kuten mainittu, täydessä laajuudessa käyttöönotettu palveluseteli monipuolistaisi ja kehittäisi alueemme sosiaali- ja terveyspalveluja. Kansanterveydellisten ja hämäläisten hyvinvoinnin lisäksi laajennettu palveluseteli myös kehittäisi aluettamme kokonaisuudessaan ja tukisi laajemmin eri sektorien toimijoita.

Palveluseteli parantaa palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää julkisenpuolen ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä.

Esitin siis, että Oma Hämeen hyvinvointialue ottaa palvelusetelin käyttöön täydessä laajuudessa sote-palveluissa heti vuodesta 2023 lähtien. Palveluseteli aloitteen allekirjoittivat lisäkseni kollegoistani kokoomuksesta Mika Penttilä, Riku Bitter, Helena Lehkonen, Antti Ahonen, Veli-Antti Silpola, Sanni Grahn-Laasonen, Sari Rautio ja Marko Ahtiainen.

Eli toimeen on tartuttu ja aluevaalien sloganini mukaisesti ollaan Hämeellä töissä.

Iso kiitos vielä teille kaikille viesteistänne liittyen hyvinvointialueen valmisteluun ja käynnistämiseen. Tänään juuri keskustelin viimeksi nuorisovaltuuston roolista Hämeessä ja OmaHämeessä minulle eduskunnassa TET-jaksolla olevan Helena Kurosen kanssa. Helenan kanssa muuten kuvasimme tänään myös Eduskunta TV:n uuden jakson ja uskoisin, että jo loppuviikosta Helena on saanut sen Salla Kuvan kanssa editoitua ja myös jakoon tännekin.

Nyt takana päivän valiokunnat ja myös yksi jaosto. Pian täysistuntoon ja illalla sitten Aku Louhimiehen uusimman ensi-iltaan.

Aku Louhimiehen Odotus toivottavasti herättää leffateatterit normaaliin eloon

Tänään työpäivän jälkeen sitten vielä Lasipalatsissa Aku Louhimiehen uutuuselokuvan Odotuksen ensi-ilta. Olipa mukava päästä pitkästä aikaa täyteen leffateatteriin ja vieläpä hienon kotimaisen elokuvan ääreen.

Elokuvan keskiössä ovat rehellisyys, rakkaus sekä naisen seksuaalisuus. Ohjauksesta vastasiAku Louhimies, joka on myös käsikirjoittanut elokuvan yhdessä elokuvan pääosanesittäjän, Inka Kallénin, kanssa. Odotuksen muissa rooleissa nähdään Andrei Alén, Aku Hirviniemi ja Adeliina Arajuuri ja vahvan tarinan innoittajana ovat toimineet Juhani Ahon tekstit.

Odotus on Aku Louhimiehen ja Andréi Alénin vuonna 2020 perustaman tuotantoyhtiön, Backmann & Hoderoff Oy:n, ensimmäinen teatterielokuva.

Niin ja vielä täytyy aivan erityisesti mainita ja kiittää Esa-Pekka Salosta elokuvan ainutlaatuisen upeasta musiikista. Ja onhan kiitoksen ja arvostuksen arvoista sekin, että Odotus on maailman ensimmäinen hiilinegatiivisesti tuotettu elokuva. Elokuvatuotannon hiilijalanjälki laskettiin huolellisesti ja kompensoitiin kokonaisuudessaan yhteistyössä Compensate-järjestön kanssa. Hattu päästä!

Menkääpä katsomaan – voisikohan tätä kuvata meidän Levottomat -ikäkauden keski-iän uusinnaksi. Upeasti tehty leffa.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit