Oliko Annika Saarikon allekirjoitus nuukien maiden kirjeeseen vain teatteria? – Taipuuko Keskusta lopulta demareiden tahtoon höllentää EU:n talouskuria?

Blogi, perjantaina 17.09.2021

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) vasemmistohallituksen valtiovarainministeri Annika Saarikko allekirjoitti nuukasta nelikosta nyt nuukaksi kahdeksikoksi kasvaneen ryhmän kannanoton EU:n talouspolitiikan suunnasta, jossa EU:ta vaaditaan jatkamaan tiukan talouskurin ylläpitämistä. Saarikko toi siis Suomen elpymisrahastoseikkailun jälkeen takaisin tuttujen maiden joukkoon ja linjalle mitä myös Kokoomus on kannattanut ja kannattaa. Tämä tuore nyt tehty nuukien eli vastuullista taloudenpitoa vaativien maiden eli Itävallan, Hollannin, Ruotsin, Tanskan, Tsekin, Slovakian ja Latvian, kannanotto oli vastaus suurten EU-maiden haluun muuttaa suuresti EU:n budjetti- ja velkakurisääntöjä.

SDP:stä Saarikon ”paluuta” nuukien maiden joukkoon on arvosteltu. Demareiden varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd.) mukaan nuukan kahdeksikon vaatimus vanhojen velka- ja alijäämäsääntöjen säilyttämisestä on ”paitsi epärealistista, myös politiikkaa, joka heikentäisi tulevaa kasvunäkymäämme”. Myös Vihreiden Satu Hassi on liittynyt Saarikon arvostelijoihin ja syyttänyt valtiovarainministeriä sooloilusta asiasta mikä olisi pitänyt hänen mukaansa käsitellä EU-asioita käsittelevässä Suuressa valiokunnassa ja kuulemma vielä myös hallituksenkin pöydissä. Pisimmälle arvostelunsa vei SDP:n ulkopolitiikkaa linjaava Erkki Tuomioja (sd.), joka piti mm. Ruotsin ja Tanskan kanssa samaan ryhmittymään kuulumista ”eksymisenä väärään joukkoon”. Tuomioja kirjoitti asiasta omassa Facebook-profiilissaan 13.9.2021.

Kahdeksan EU-maan 10.9.2021 lähettämässä kirjeessä vaaditaan EU:lta mm. ”kestävää julkista taloutta” ja, että EU-maat ottaisivat yhteiseksi tavoitteekseen ”liiallisen velan” vähentämisen. Tuntuu erikoiselta, että SDP on nyt tätä vastaan? Ja vielä erikoisemmaksi tilanteen tekee se, että SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ole kirjettä kommentoinut mitenkään? Onko kyse lopulta siis vain keskustan julkisuustempusta ja uskottelusta omille kannattajille, että ”kyllä me olemme tiukan taloudenpidon kannalla” jne, mutta totuus olisikin kuitenkin toinen ja keskusta onkin sovitusti demareiden EU-politiikan tukena ja pönkänä? Tämä sovittu teatterinäytelmä voisi olla selitys näille ulostuloille ja näytelmän rooleihin valituiksi tulleille?

Kahdeksikko on nimetty EU:ssa nyt Vastuullisuuden liittoumaksi. Itse pidän Saarikon linjauksia oikeina. Me nimittäin eduskunnassa valtiovarainvaliokunnassa kirjasimme elpymisrahaston ns. omat varat -mietinnössä eduskunnan päätökseksi nipun tiukkoja Saarikkoa ja myös koko Marinin hallitusta sitovia lausumia. Ne ovat hyvinkin linjassa tai siis Saarikon linjaus on hyvinkin niiden kanssa linjassa. Muunlainen politiikka itseasiassa rikkoisi näitä eduskunnan hyväksymiä lausumia.

Kyse on siis ns. vakaus- ja kasvusopimuksen jatkosta, missä määsitellään julkisen talouden alijäämälle kolmen prosentin raja ja 60 prosentin raja julkisen talouden velalle suhteessa kokonaistuotantoon. Nyt parissa vuodessa EU-maissa julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen noussut 79 prosentista 94 prosenttiin. Kasvusopimuksen säännöistä siis koronakriisissä päätettiin väliaikaisesti luopua, mutta nyt edessä on paluu vastuullisen taloudenpidon linjalle tai sitten valittavana on toisenlainen tie.

Nähtäväksi jääkin pitääkö keskusta ja Annika Saarikko päänsä ja edellyttää aidosti, että EU:n palaa  velka- ja alijäämäsääntöihin, vai taipuuko kepu lopulta näytelmän viimeisessä jaksossa SDP:n ja Vihreiden tueksi tukemaan EU:n velkaantumisen jatkoa? Vai etsitäänkö keskustalle tästä kiertotie ulos esimerkiksi puhutun ”kultaisen säännön kautta”? Kultainen sääntö siis tarkoittaa sitä, että velkaa voisi ottaa yli yhdessä sovittujen rajojen, jos se käytettäisiin ilmastonmuutoksen torjuntaan eli ns. vihreisiin investointeihin. Velkaa siis arvotettaisiin jatkossa sen mukaan mihin sitä käytetään.

Kello 21.57 ja aika kiittää tästä työviikosta. Pitkät päivät ja illat eduskunnassa ja nyt vapaa viikonloppu. Lupasinkin mennä huomenna hommiin rallicrossin SM-päätökseen. Selostajaako nyt tarvitaan…

 

 

 

Kommentit