Odotettu takuueläke on arvovalinta

Kynästä, sunnuntaina 30.01.2011

Näinä päivinä kolahtaa noin 86 000 suomalaisesta postiluukusta odotettu kirje. Kirjeessä kerrotaan, että täydentämällä esitäytetyn lomakkeen ja lähettämällä sen palautuskuoressa takaisin lähettäjälle, voit saada jopa 100 euroa enemmän rahaa kuukaudessa. Kannattaa siis tarkkailla postia.

Tällä kertaa kyse ei suinkaan ole arvonnasta tai kilpailusta, vaan takuueläkkeestä. Kela postittaa tammikuun lopulla kaikille täyden kansaneläkkeen saaville ihmisille lomakkeen, jonka avulla he voivat hakea takuueläkettä. Sama mahdollisuus avautuu helmikuussa myös mm. työkyvyttömyyseläkkeen varassa eläville.

Takuueläkkeen tarkoitus on siis parantaa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa. Tällä hetkellä pienimmät kansaneläkkeet ovat nimittäin ainoastaan 520 euroa kuukaudessa. Maaliskuun alussa voimaan astuvan lain mukaan taataan, että vähimmäiseläke on 687 euroa kuukaudessa. Eli jos ihmisen kansaneläke ja ansioeläke jäävät tämän summan alle, maksetaan puuttuva osuus takuueläkkeenä. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa siis yli sadan euron korotusta kuukaudessa.

Kaiken kaikkiaan takuueläkkeeseen oikeutettuja on Suomessa noin 120 000, mikä tarkoittaa kymmentä prosenttia kaikista eläkkeensaajista. Erityisesti parannus kohdistuu täysin ilman työeläkettä oleviin, ja saajien joukosta yli puolet on naisia. Usein arvokkaan elämäntyönsä kotona perheen parissa tai maatalon emäntänä tehneitä suomalaisia naisia. He ovat hyvä esimerkki takuueläkkeen saajista. Ei sovi myöskään unohtaa työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneita, jotka eivät välttämättä ole ehtineet kerryttää työeläkettä. Myös he saavat takuueläkkeen.

Takuueläkettä on toivottu ja odotettu pitkään. Sen toteuttaminen nyt tällä hallituskaudella onkin oivallinen esimerkki nykyhallituksemme vahvasta sosiaalisesta omatunnosta. Liian monet eläkkeensaajat joutuvat nimittäin turvautumaan yhteiskunnan viimeiseen tukiverkkoon, ja tämä tilanne helpottuneen hieman takuueläkkeen myötä.

Totta on, että takuueläke ei ole lottovoitto, mutta se on kuitenkin tämän hallituksen oikeudenmukaisuuden osoitus muiden joukossa. Täytyy muistaa, että tällä vaalikaudella on tehty myös muita parannuksia eläkkeisiin. Kokoomuksen tavoitteen mukaisesti vuosina 2008 ja 2009 pieni- ja keskituloisten eläkeläisten verotusta laskettiin niin, saman suuruisesta eläketulosta ja työtulosta jää nykyisin saajalle myös saman verran rahaa käteen. Tästä tulemme pitämään huolta jatkossakin. Kansaneläkkeisiin on myös tehty tasokorotus ja kuntien kalleusluokituksen poisto nosti valtaosaa kansaneläkkeistä vielä lisää.

Maaliskuun alusta saamme siis jälleen oikeansuuntaisen korjausliikkeen eläkkeensaajille. En voi olla muistuttamatta, että samana päivänä toteutuu myös yksi kokoomuksen pitkäaikainen vaatimus, kun lapsilisät alkavat seurata hintakehitystä indeksiin sitomisen myötä. Samalla indeksiin sidotaan myös pienimmät vanhempain-, äitiys-, isyys- ja sairauspäivärahat sekä muun muassa kotihoidontuki.

Nämä ovat arvovalintoja. Ja ennen kaikkea sosiaalisesti oikeudenmukaista.

Timo Heinonen
kansanedustaja

Kommentit