Nuorisoparlamentin väkeä eduskunnassa – Timo Heinonen valmis tekemään kaiken nuorten osallistumisen parantamiseksi

Uutiset, tiistaina 11.03.2008

Eduskunnan auditorio oli maanantaina 10. maaliskuuta täynnä yläkoululaisia Nuorten Parlamenttiin osallistuvia kerholaisia ja koulutus- ja infopäivän päätteeksi nuoret järjestivät kansanedustajapaneelin äänestysikärajasta. Kokoomusta paneelissa edusti eduskuntaryhmän nuorin kansanedustaja Timo Heinonen, joka omissa puheenvuoroissa korosti kaikkien eri toimien tärkeyttä nuorten osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

– Hyvä esimerkki meidän puolueen nuorten kuuntelemisesta ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista on se, että edellisessä puoluekokouksessa nuorten johdolla Kokoomuksen viralliseksi tavoitteeksi otettiin äänetysikärajan laskeminen kunnallisvaaleissa kuutentoistavuoteen, totesi Timo Heinonen paneelissa.

Heinonen kertoi paneelikeskustelun edenneen hyvässä yhteishengessä ja ainostaan Kristillisdemokraatit ilmoittivat vastustavansa äänestysikärajan laskemista. Kaikki muut paikalla olleet näkivät vähintäänkin kunnallisvaaleissa äänestysikärajan laskemisen järkeväksi ja osa jopa ehdokkaaksi asettumisenkin ikärajanlaskun.

– Itse olen sitä mieltä, että jos ehdokkaaksiasettumisenkin ikäraja halutaan laskea kuutentoistavuoteen niin silloin edessä on erittäin suuri ja monimutkainen uudistustyö koko täysikäisyyden näkökulmasta. Tämä tarkoittaisi aivan erilaista vastuunottamista ja kantamista myös juridisessa mielessä. Esimerkiksi kaupunginhallituksessa toiminen olisi tämän jälkeen oltava myös 16-vuotiaalle mahdollista ja esimerkiksi siellä on tilanteita joissa luottamushenkilö voi joutua vastuutee päätöksistä muutenkin kuin äänestäjien suhteen, totesi Heinonen paneelin jälkeen viitaten jopa taloudelliseen vastuuseen.

– Itse siis olisin sitä mieltä, että annetaan nuorille mahdollisuus äänestää 16 vuotiaina ja ehdokkaiksi sitten kahta vuotta myöhemmin. Osa on pelännyt, että nuoret sekoittaisivat valtuustojen jakauman. Hyvä pelko ja toivottava pelko. Ehkä se innostaisi sitten kaiken ikäisiä aktiivisemmin äänestämään, totesi Heinonen silmää iskien.

Heinonen kertoi nostaneensa paneelissa esille myös esityksensä äänestyspaikkojen viemisestä sinne missä ihmiset ovat. Heinonen olisi valmis järjestämään äänestysmahdollisuuksia mm. oppilaitoksiin, matkakeskuksiin ja kauppakeskuksiin.

Kansalaistaidolle tarvetta alakouluissa

Paneelissa nousi esille myös nuorten kysymyksissä yläkoulujen yhteiskuntaopinopetus. Heinonen totesi opetuksen olevan tärkeää ja toivoi siltä laaja-alaisuutta ja avarakatseisuutta.

– Itse pitäisin yhteiskuntaopin opetuksen yläkoulussa ja kehittäisin sitä siellä seiskaluokasta lähtien. Sitten alakouluissa olisi tarvetta vanhalle kansalaistaidon oppiaineelle, totesi Heinonen.

Liikennekasvatus, hyvät tavat ja arkipäivän asiointi ja toimintataidot olisivat sellaisia joita Heinonen mielellään näkisi jälleen alakoulujen opetuksessa.

– Kyllä meidän tulee ottaa oikeasti vakavasti kaikilla eri tasoilla ja erialoilla tämä nuorten osallistuminen ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Sen eteen on tehtävä töitä kunnissa ja myös valtakunnantasolla.

Kommentit