Normien kimppuun

Kynästä, maanantaina 06.07.2015

Viime vaalikaudella pöydissä, palstoilla ja käytävillä nousi esiin Suomea vaivaava liika byrokratia. Lanseerattiin normitalkoot, media suolsi tarinoita sääntely-Suomesta, puhuttiin turhista säännöistä sekä holhoamisesta ja toivottiin suurempia vapauksia. Poliitikot olivat häkellyttävän yhtä mieltä siitä, että asialle oli tehtävä jotain. Asia katsottiin yhteiseksi läpi poliittisen kentän.

Vaalien alla toreilla ja tenteissä puhututti talouden lisäksi sääntely, normit ja byrokratia. Kansalaiset olivat loputtoman kyllästyneitä siihen, että yhteiskunta puuttuu pieniin, arkisiin asioihin säännöksillä. Koettiin ja koetaan yhä, että kansalaisten mahdollisuus ja vapaus valita ovat kaventuneet.

Joku olisi voinut veikata, että vaalien jälkeen asia hautautuu eikä normeihin saada tolkkua. Toisin kuitenkin kävi. Lopullinen hallitusohjelma pureutuu sääntelyn ongelmiin huolellisesti. Vakaana tavoitteena on, että tämän vaalikauden päätyttyä Suomea johdetaan määrältään pienemmällä ja laadultaan paremmalla sääntelyllä.

Byrokratian karsiminen toimii hallitusohjelman punaisena lankana. Sääntelyn vähentäminen on jokaisessa hallitusohjelman osiossa kantavana voimana. Keveämmällä sääntelyllä houkutellaan investointeja ja työtä maahan, tarkoituksena löytää vihdoin tie talouskasvulle.

Smolnassa sovittiin, että kunnille ei luoda yhtään uutta tehtävää koko vaalikauden aikana, että uuden säännöksen tieltä puretaan vanhaa vähintään vastaavassa määrin. Sovittiin, että tulevaisuudessa yritykseltä tai kansalaiselta saa kysyä samaa asiaa ainoastaan kerran, ja sovittiin, että kauppias saa vapaammin päättää liikkeensä aukioloajoista.

Hallitusohjelmassa päädyttiin myös ratkaisuihin joiden pohjalta kaavoitusprosessien viranomaiskäsittelylle asetetaan sitovat käsittelyajat ja ELY-keskusten valitusoikeutta kaavapäätöksistä rajoitetaan. Tulevaisuudessa esteettömyyttä vaaditaan vain osalta uudiskohteista ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista sujuvoitetaan ja helpotetaan. Teollisten investointien rantautumista ja rakentumista helpotetaan myös ilmoitusmenettelyn laajentamisella sekä lupaprosessien kiirehtimismenettelyllä.

Maatalouden tukijärjestelmä perataan ja hallinnollista taakkaa kevennetään, sähköistä asiointia edesautetaan ja digitalisaatiota hyödyntämällä palveluverkkoa yhtenäistetään. Työ- ja elinkeinoministeriö velvoitetaan käymään läpi kaikki lupa- ja ilmoitusvelvoitteet tavoitteena jouhevoittaa yritysten syntymistä ja keventää toimialoihin kohdistuvaa byrokratiaa.

Muun muassa nämä asiat kirjattiin ylös neuvotteluissa, joiden tarkoituksena oli löytää Suomelle reitti takaisin kasvu-uralle. Onneksemme voimme todeta, että kirjauksia normien purkamisesta on lisääkin. Työtä siis riittää. Toivotaan, että kaikkien selkäranka kestää tehdä muutokset yhteisesti sovitulla tavalla.

Kommentit