”Monopolilla rahastamiselle on pistettävä viimein stoppi” – Sähkön siirtohinnat kuriin ja oikeuksia asiakkaille

Blogi, maanantaina 22.06.2020

Poliikassa on arvostusta herättävää se, että osaa myöntää tehdyt virheet – myös itse tekemänsä virheet. Kunnioitusta herättävää on se, että tämän jälkeen haluaa ne myös aidosti korjata. Surullista se sijaan on se, että vaikka tietää ongelman niin ei sitä halua korjata. Halveksuttavaa se on silloin, kun virheet tietää, mutta ideologisista syistä ei sitä halua korjata.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus lupasi jälleen kerran suurisuisesti, että eduskuntaan tuodaan sähkön siirtohintojen kohtuullistamisen osana Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamista. Toisin kävin. Esitystä ei tuotu ja kävin samalla tavalla, kuin hallituksen työllisyystoimien kanssa, että sitten joskus myöhemmin. Niitä työllisyysesityksiä ja nyt siis myös sähkön siirtohintojen kohttuullistamisesityksiä odotellessa.

Me päätimme jälleen kerran vastuullisena oppositiopuolueena tehdä esityksen sähkön siirtohintojen korjaamiseksi. Valmiin esityksen minkä korjauksen halutessaan Marinin hallitus keskustan johdolla voisi hyväksyä. Meidän lakialoitteessa esitämme siis mittavaa remonttia siirtohintojen pistämiseksi kuriin. Kollegani Heikki Vestman, joka on siviiliammatiltaan energialakimies, vastasu lakialoitteen valmistelusta ja tänäänkin siitä siis eduskunnassa puhuimme. Valitettavasti tälläkään kertaa paikalla ei ollut asiasta vastaavaa ministeriä eikä tosin yhden yhtäkään Marinin hallituksen ministeriä.

Siirtohinnat ovat itseasuassa keskimäärin kaksinkertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana.

Sähköverkkotoimintahan on itseasiassa ns. luonnollinen monopoli. Asiakkailla ei siis ole mahdollisuutta valita, miltä verkkoyhtiöltä he hankkivat siirtopalvelut. Monopolilla rahastamiselle on pistettävä viimein stoppi. Kohtuuden on astuttava kehiin ja lakiin säädettävä tiukemmin yleiset vaatimukset hinnoittelun kohtuullisuudesta ja valvontamallin sisällöstä. Verkkoyhtiöiden tuotto kokonaisuutena voisi näin jopa puolittua ja esimerkiksi Carunan tuotto pudota 70 prosenttia, mikä näkyisi asiakkaan lompakossa.

Heikki Vestaman totesi aloitteemme esitellessään myös, että ”verkkoyhtiöiden yli-investointeihin on puututtava tiukemmin kuin hallitus esittänyt. Jakeluverkon on hyvä olla asutuskeskuksissa maan alla, mutta mitä syvemmälle latva-alueille mennään, sitä järjettömämmäksi maakaapelointi muuttuu. Ensinnäkin haja-asutusalueiden asiakkaille on säädettävä mahdollisuus poiketa vapaaehtoisesti säävarmuuden laatutasosta korvausta vastaan. Näin kalliin maakaapeloinnin kustannukset eivät vyöry asiakkaiden maksettaviksi. Toiseksi on säädettävä valvontamenetelmien taloudellisesta kannustimesta välttää turhia investointeja”.

Me myös esitimme sähkönsiirron korotuskaton laskemista 5 prosenttiin. Lisäksi hallitus on pidentämättä verkkoyhtiöiden alijäämän tasoitusjaksoja nykyisestä neljästä vuodesta kahdeksaan vuoteen. ”Tasausjakson pidentäminen eli verkkoyhtiöiden siirtohinnankorotusmahdollisuuksien jatkaminen olisi asiakkaiden etujen vastaista, sillä se kerryttäisi sähkönkäyttöpaikoille ja sähkönkäyttäjien maksettavaksi tulevaa piilovelkaa. Myöskään Energiavirasto ei ole ollut lausunnossaan muutoksen puolella. Miksi hallitus vie tätä verkkoyhtiöiden tavoitetta eteenpäin”.

Esityksessämme laajennettaisiin myös sähkönkäyttäjien oikeutta rakentaa kiinteistön rajat ylittävä sähkölinja. Nykyisin rakentaminen on verkonhaltijan suostumuksesta kiinni. Tämä muutos parantaisi erityisesti pientuotannon sekä uusiutuvalla energianlähteellä tuotetun sähkön edellytyksiä ja vahvistaa omakotitaloasukkaiden, kiinteistöyhtiöiden sekä maatalousyrittäjien mahdollisuuksia sähkön yhteistuotantoon.

Eli käsi ylös virheen merkiksi ja tässä korjausesitys:

1) Verkkoyhtiöiden tuottoa on leikattava

-Lakiin on säädettävä yleiset vaatimukset hinnoittelun valvontamenetelmien sisällöstä, koska Energiaviraston määräämät hinnoittelun valvontamenetelmät ratkaisevat siirtohintatason.

-Kokoomus lisäisi lakiin vaatimuksen, että verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvo ei voi oleellisesti erota tasearvoista. Nykyisin verkkoyhtiöt saavat tuottoa ”tyhjästä” laskennallisen verkonarvon perusteella.

-Tuottoasteen on heijastettava verkkotoiminnan vähäistä riskiä ja kunkin yhtiön tosiasiallista pääomarakennetta. Nykyisin kiinteä tuottoasteen laskentatapa, joka antaa ylituottoa tietyille yhtiöille.

-Tuotto voi kaikkien verkkoyhtiöiden osalta jopa puolittua eli asiakkaiden kannalta laskea jopa 400 milj. euroa vuodessa. Carunan kohdalla tuotto voi pudota jopa 70 prosenttia. Tämä näkyisi suoraan asiakkaiden lompakossa.

2) Lopetetaan verkkoyhtiöiden yli-investoinnit ja annetaan ihmisten päättää säävarmuuden tasosta

-Kokoomus esittää vaatimusta lakiin, että siirtopalvelu on tuotettava mahdollisimman kustannustehokkaasti. Muutoksella olisi saavutettavissa tutkitusti yli 900 miljoonan euron säästö tulevissa investoinneissa, jos valitaan kustannustehokkaimmat säävarmuusratkaisut.

-Asutuskeskuksissa jakeluverkon on perusteltua olla maan alla. Mutta mitä syvemmälle latva-alueille mennään, sitä järjettömämmäksi maakaapelointi muuttuu.

-Haja-asutusalueiden asiakkaille on säädettävä mahdollisuus poiketa vapaaehtoisesti säävarmuuden laatutasosta verkkoyhtiön maksamaa korvausta vastaan (säävarmuuspalvelu). Noin joka viidennellä haja-asutusalueiden asunnoista on jokin hankittu myrskyvalmius, kuten aggregaatti.

-Säävarmuuspoikkeukset on hyödynnettävä täysimääräisesti: Saarissa sijaitsevat käyttöpaikat sekä kalliita investointeja vaativat vapaa-ajan asunnot on jätettävä tiukan säävarmuusvaatimuksen ulkopuolelle. Näin korkeat kustannukset eivät vyöry muiden asiakkaiden maksettaviksi.

-Valvontamenetelmistä on poistettava kannustimet kustannustehottomiin maakaapelointeihin. Lakiin on lisättävä vaatimus siitä, että valvontamenetelmiin asetetaan kannustin välttää turhia investointeja.

3) Leikataan sähkönkäyttäjien piilovelat ja pysäytetään korotukset

-Perutaan hallituksen suunnittelema alijäämän tasoitusjakson pidennys 4+4 vuodesta 8+4 vuoteen. Muutos olisi asiakkaiden etujen vastaista, sillä se kerryttäisi sähkönkäyttöpaikoille ja sähkönkäyttäjien maksettavaksi tulevaa piilovelkaa tulevaisuuteen.

-Kokoomus esittää korotuskaton laskemista 5 prosenttiin. Hallituksen esitysluonnoksessa korotuskatto lasketaan 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista.

4) Pientuotannon verkot on vapautettava monopolista

-Laajennetaan sähkönkäyttäjien oikeutta rakentaa kiinteistön rajat ylittävä sähkölinja. Nykyisin rakentaminen on monopolin piirissä ja verkkoyhtiön suostumuksesta kiinni.

-Muutos parantaa erityisesti pientuotannon sekä uusiutuvalla energianlähteellä tuotetun sähkön edellytyksiä ja vahvistaa asiakkaiden mahdollisuuksia yhteistuotantoon.

-Esimerkiksi useammat maatilat, omakotitalot tai taloyhtiöt voisivat rakentaa yhteisen aurinkovoimalan, johon osakkaat liitetään suoraa sähköntoimitusta varten ohi jakeluverkon siirtomaksujen. Helpotus koskee myös suuria voimaloita.

5) Verkkoyhtiöiltä on vaadittava yhteiskuntavastuuta

-Välttämättömyyshyödykettä tarjoavalta monopolilta pitää vaatia yhteiskuntavastuuta.

-Julkisyhteisöjen omistamat verkkoyhtiöt maksoivat osinkoja ja konserniavustuksia pelkästään vuonna 2018 yhteensä 366,5 miljoonaa euroa!

-Muutamat verkkoyhtiöt ovat jo ilmoittaneet laskevansa siirtohintoja koronakriisin vuoksi.

-Omistajaohjauksen avulla tulee luopua sähkönkäyttäjien piiloverosta. Esimerkkinä vastuullisuudesta Keravan Energia, joka ei maksanut osinkoja lainkaan vuonan 2018, sillä yhtiön strategiassa on linjattu, että kaupunki tuottaa siirtopalveluja kaupunkilaisille mahdollisimman alhaisin hinnoin.

Kokoomuksen lakialoite sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mitä mieltä olette? Eikö tässä olisi järkeä? Tästä tänään mm. puhuin eduskunnassa. Toivottavasti hallitus taipuisi tässä ja suostuisi lopulta kohtuullistamaan sähkön siirtohintoja.

Tänään hallitus yhden myönnytyksen teki. Esitimme aiemmin ravintoloiden buffet-pöytien sallimmista ja myös aukioloaikojen pidentämistä. Tänään buffet-pöydät ravintoloissa lopulta sallittiin ja myös aukioloa pidennettin kello 02.00. En kyllä edelleenkään ymmärrä mitä merkitystä koronan näkökulmasta on sillä suljetaanko ravintolat nyt sitten 02 vai vasta normaalisti 04. Ihmeellistä holhoamista ja kikkailua. Myös asiakasmäärän rajoittaminen nyt edelleen enintään 75% asiakaspaikoista on täysin turhaa ja ylimitoitettua. Näihin pitäisi nyt jo myös perustuslakivaliokunnan puuttua. Ei näille rajoitustoimille löydy kyllä enää mitään kestävää perustetta korona-tartuntatilanteesta. Lisäämme siis painetta, että järki voittaisi tällaiset rajoitukset poistettaisiin. Palataan niihin sitten jos tautitilanne pahenee.

….

Kantatie 54:n Kalamylly on nyt uudistunut KoskiCafe Mylly – ”Suosittelen!”

Nyt kello jo 20.51. Kävin iltakahvilla tänään vielä Lopen vanhalla Kalamyllyllä, mikä uudistui koronakevään aikana uusien yrittäjien myötä KoskiCafe Myllyksi. Upea paikka Kantatie 54:n varressa Lopen Topenolla. Vuosikymmeniä on samassa paikassa toiminut lohilammikko ja nyt paikkaa pyörittää Mirva Leinonen perheensä kanssa. Upea ja iso uusi koskiterassi ja erinomaisen hyvää lohta ja myös kakkuja ja muuta herkkua. Legendaarinen paikka sai näin jatkoa ja jälleen uuden upean elämän.

Vein Mirvalle avajaislahjaksi Juhannusruusun. Toivottavasti se ihastuttaa Kaartjoen varressa ihmisiä tästä vuosikymmeniä eteenpäin. Poiketkaapa tänä kesänä jo herkuttelemaan lohella, kahvilla ja virvoitusjuomilla ja sitten ensi suvena katsomaan kukkiiko juhannusruusu jo.

 

Kommentit