Monimetsällä monimuotoisia ja kestäviä metsiä

Kynästä, tiistaina 09.02.2016

Edellisellä hallituskaudella toteutetun metsälainsäädännön kokonaisuudistuksen sekä silloin luodun metsästrategian yksi kärkitavoitteita oli metsien monimuotoisuuden lisääminen. Nyt nykyinen hallitus haluaa osaltaan edesauttaa tavoitteen toteutumista Monimetsä-hankkeen kautta.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti tammikuussa kolmivuotisesta hankkeesta. Erityisen tärkeänä hankkeen toteutumisen kannalta näen sen, että mukaan on kutsuttu metsäsektorin merkittävimmät järjestöt. Hanke on tarkoitus toteuttaa kokeilujen ja yhteistyön kautta. Hallitus siis tiedostaa sen, että ammattitaito asuu kentällä, ei niinkään kabineteissa.

Monimetsän kautta on nimenomaan tarkoitus juurruttaa uusia toimintatapoja metsien hoitoon. Monesti ekologisiin tavoitteisiin pääseminen koetaan työlääksi ja kalliiksi. Hanke on väylä viestiä ja jalkauttaa tutkimustuloksia, ideoita ja hyväksi koettuja käytännöntoimia kaikkien tietoisuuteen. Metsien monimuotoisuudesta ja ekologisuudesta huolehtiminen ei tarkoita sitä, että metsien taloudellinen arvo vähenisi. Tämä on se viesti, jonka haluamme eteenpäin.

Metsäluonto on ollut viime vuosina runsaasti esillä, kun päätöksiä on suunniteltu sekä toteutettu. Poliittisilla päätöksillä on pyritty siihen, että monimuotoisista metsistä tulisi mielekäs, tavoittelemisen arvoinen asia. Monimetsän kautta tätä tavoitetta vahvistetaan. Erityisesti haluamme hankkeen kautta tavoittaa yksityiset metsänomistajat. Kokonaiskuvassa juuri heillä on suurin vaikutus tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Viime hallituskauden metsälain uudistuksella luotiin lisää liikkumistilaa metsänomistajille. Nyt haluamme luoda vaihtoehtoja metsien hoitoon sekä käyttöön, ja juurikin niin, että metsänomistaja on keskiössä. Hanke on kunnianhimoinen ja laaja. Kestävän metsänkäytön lisäksi myös vesistöjen puhtauteen ja metsien virkistyskäyttömahdollisuuksiin halutaan kiinnittää huomiota. Tämä liittyy ensisijaisesti metsien sosiaaliseen arvoon, joka usein jää vähemmälle huomiolle. Kaiken kaikkiaan me suomalaiset metsänomistajat olemme hyvin vastuullisia omistajia. Sen takia hankkeen onnistuminen tuntuukin realistiselta.

Metsät ovat maamme arvokkain luonnonvara. Jo tämänkin vuoksi on tärkeää, että niitä hoidetaan kestävästi. Metsät on erottamaton osa kansallismaisemaamme ja  osa identiteettiämme. Metsä on myös monien mahdollisuuksien resurssi. Puusta ei tehdä enää pelkkää paperia, vaan teknologian kehityksen myötä puu toimii raaka-aineena kymmenille ja kymmenille tuotteille vaatteista elintarvikkeisiin.

Metsäomaisuutemme luo pohjan myös biotaloudelle. Kun metsän hyödyntämismahdollisuudet kasvavat, kasvaa metsien rahallinen arvokin. Mitä arvokkaammaksi metsät tulevat, sitä tärkeämpää on huolehtia siitä, että niiden luontoarvoa ei unohdeta tai kadoteta.

Timo Heinonen
kansanedustaja
valtiovarainvaliokunnan jäsen

Tagit: Metsä, Monimetsä,

Kommentit