Miksi jarruttaa ja hidastella sellaisen kanssa minkä joka tapauksessa tarvitsemme? – Tarvitsemme siviilitiedustelua kansallisen turvallisuuden suojaamiseen

Blogi, torstaina 20.04.2017

Eilen julkistettiin parlamentaarisen työryhmän loppuraportti missä yksimielisesti maahamme esitetään tiedustelulainsäädäntöä. Sen tavoitteena olisi parantaa  yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Turvallisuustilanne on muuttunut nopeasti ja lähelle on tullut myös uudenlaisiakin uhkia samaan aikaan kun osan ajatuksissa jo kokonaankin haudattu perinteisenkin sodan uhka on palannut uhkakuviin. Moderneja ja osittain palautuneitakin uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden maahamme kohdistama vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen.

Meidän lainsäädäntö tiedustelun osalta on pahasti jäänyt jälkeen ja ei ole ollut lainsäädännön toimivuuden ansiota, että olemme välttyneet vastaavilta iskuilta mitä olemme nähneet muualla Euroopassa vaan vain silkkaa hyvää tuuria ja hyvien naapurien apua. Me olemme tässä mielessä outolintu läntisissä maissa ja tarvitsemme meistä jokaisen turvallisuuden takaamiseksi uuden lainsäädännön. Ruotsissa vastaavan lainsäädännön avulla on pystytty estämään terrori-iskuja ja nyt voi hyvin kysyä miten olisi käynyt jos kohdemaa olisikin ollut Suomi? Taidamme itseasiassa olla lähes ainoita länsimaisia demokratioita, jossa ei ole säädetty tiedustelusta.

Hämmästelenkin niiden puolueiden ja poliitikkojen puheenvuoroja jotka haluavat nyt edelleen jarruttaa ja ehkä jopa estää tällaisen elintärkeän lainsäädännön aikaansaamisen maahan. Kello tikittää ja oikeasti aikaa ei olisi hukattavaksi. Itse en sellaisessa tilanteessa haluaisi olla se joka lainsäädännön on estänyttä ja sen voimaantuloa viivyttänyt kun jotain sattuisi. Kirjoitin aiemmin, että se voi olla tänään tai se voi olla huomenna, mutta väistämättä se varmasti joskus tulee tapahtumaan ja ehkä myös tämän lainsäädännönkin jälkeen. Mutta nyt on tärkeintä taata ja varmistaa, että viranomaisilla on kaikki mahdolliset keinot ja riittävät resurssit turvata arkeamme ja koko maammekin turvallisuutta.

Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on mahdollistaa viranomaisille tarkasti rajattuna tehokas tiedonsaanti erilaisista uhkista ja näin tukea valtion ylimmän johdon päätöksentekoa sekä varmistaa sen perustuminen oikeaan, ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Maamme turvallisuusympäristö on muuttunut ja muuttuu nopeasti.

Suojelupoliisille eli Supolle esitetään uusia toimivaltuuksia, joiden avulla se voisi havaita maatamme koskevat uhat myös ulkomailta tulevat uhat entistä paremmin ja myös reagoida niihin. Voimassaolevilla rikostorjuntatoimivaltuuksilla ei voida riittävän varhaisessa vaiheessa havaita kansallisen turvallisuuden uhkia eikä ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.  Samalla esitetään uuden siviilitiedustelua koskevan luvun lisäämistä poliisilakiin sekä uutta lakia tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa.  Yksi uusi toimivaltuus, jota supolle esitetään, on tietoliikennetiedustelu. Tällä tarkoitetaan Suomen rajan viestintäverkossa ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvaa, tietoliikenteen automatisoituun erotteluun perustuvaa teknistä tiedonhankintaa sekä hankitun tiedon käsittelyä. Tietoliikennetiedustelun käyttämisestä päättäisi AINA tuomioistuin ja se kohdennettaisiin rajattuun viestintäverkon osaan ja tietoa saisi hankkia ainoastaan tuomioistuimen hyväksymiä yksityiskohtaisia hakukriteerejä käyttämällä. ”Tietoliikennetiedustelun perusteena tulisi aina olla toiminta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Tietoliikennetiedustelussa tiedusteluviranomaiselle tulee myös sellaista tietoa, jolla ei ole merkitystä kansallisen turvallisuuden kannalta. Tällaisessa tapauksessa tieto hävitettäisiin”.

Nyt julkiannetussa lakiehdotuksen valmistelussa kansalaisen perusoikeuksien suojaan puuttuminen on siis pyritty rajaamaan niin vähäiseksi kuin mahdollista, ottaen huomioon tiedustelutoiminnan tehokkuudelle ja tuloksellisuudelle asetettavat vaatimukset. Voi myös kysyä mitä pelättävää rehellisellä ihmisellä tässä olisi? Ei mitään.

Itse siis toivon, että tiedustelulain vaatimat muutokset perustuslakiin käsitellään eduskunnassa poikkeuksellisesti nopeutetussa järjestyksessä.

….

Kello 21.28 ja kämpillä. Tänään eduskunnassa aikalailla taas sellainen normaali torstai. Kokouksia ja kokouksia. Kävimme läpi hieman kuntavaalien tilannetta ja analysoimme sitä mm. kohti maakuntavaaleja ja itse uskon vahvasti että niissäkin vaaleissa meillä on hyvä mahdollisuus olla ykkönen. Se vaatii kuitenkin  vastuullisen politiikanteon jatkamista ja välttämättömien uudistusten eteenpäin viemistä jne. Kuntavaalien tuloksen paljastuttua olin äärimmäisen tyytyväinen siihen että linjamme voitti ja populismi jäi mitalisijoille. Mutta jatkossakin keskitytään omaan työhön ja olen varma että sininen tolppa nousee tammikuussa parissakin eri vaalissa samaan aikaan.

Kyselytunnin jälkeen vielä istunnossa käsittelimme sisäisen turvallisuuden selontekoa ja sitten pieni piipahdus taiteen pariin.

Ei erilainen, vaan erityinen

Autismisäätiön upeiden Stefan Lindforsin suunnittelemien ja Marja Hepo-ahon ja Kari Alakoskin puhaltamien uniikien Keppuleiden näyttelyn avajaiset oli tänään Iso-Roballa. Jokainen meistä on, ei erilainen, vaan erityinen ja ainutlaatuinen!

Hieno näyttely ja upea tarina keppuleiden takana. Kiitos, että sain olla mukana! Menkää Iso-Robertinkadulle Mafkan ja Alakosken Galleriaan tutustumaan Keppuleihin ja ostakaa itsellenne oma ja auttakaa hienoja pieniä ja isompia autistisia kavereitamme. Erityisiä niin kuin sinä ja minäkin.

 

 

Kommentit