Meillä on sillä tavalla hieno tilanne, että heitä arvostaa omat ja muutkin.

Blogi, perjantaina 02.05.2014

Tänään Kokoomuksen puheenjohtajakisa sai kolmannen pääministerin mitat täyttävän ehdokkaan kun pitkäaikainen ministeri Paula Risikko ilmoittautui kisaan. Paulaa olen aina työkaverina arvostanut ja ennen muuta hänen tapaansa viedä asioita eteenpäin, hakea ratkaisuja ja päättää. Hänellä myös upea työura poliitikan ulkopuolellakin ja ehdottomasti tähän kisaan parasta A-ryhmää.

On ollut hieno seurata julkista keskustelua puheenjohtajakisamme ympärillä. Aiemmin mukaan ilmoittautuneet Jan Vapaavuori ja Alexander Stubb ovat keränneet molemmat paljon kehuja ja kannustusta kokoomuslaisilta, mutta mikä myös tärkeää kehuja ja arvostusta ylipuoluerajojen. Tähän arvostettavien tekijöiden joukkoon lukeutuu myös ehdottomasti Paulakin. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa kun minullekin hänen tapaansa hoitaa asioita on tultu kiittelemään eduskunnassa. Se on sellaista arvostusta ja kiitosta jolla on oikeasti suurta arvoa tässä työssä. Ja tilanne näyttää nyt kokoomuksen mutta maammekin kannalta hyvältä. Kovan luokan pääministeri löytyy tästä joukosta ja ehkä saamme mukaan vielä pari muutakin.

Meidän tilanne muuten aikalailla poikkeuksellinen. Nimittäin toisilla ei puheenjohtajaehdokkaita tunnu arvostavan edes omat.

….

Toukokuun toinen päivä takana. Tänään asioita Riihimäellä ja Lopella. Ja myös kunnanjohtajamme kanssa pieni Loppi-kierros ja muutama juttu käsittelyssä. Jos ne maaliin saadaan niin saamme merkittävällä tavalla lisää voimavaroja myös ikäihmistemme kotona-asumisen tukemiseen. Toivottavasti piankin nämä asiat maaliin. Palaan niihin.

Myös Ukrainan tilannetta on seurattu tänäänkin tiiviisti. Tilanne maassa ajautuu kiihtyvällä tahdilla kohti sisällissotaa. Näyttää siltä, että EU joutuu myös otteitaan tiukentamaan. Jos askel on talouspakotteisiin niin isku on meille Suomeen kova. Niitä pitää välttää viimeiseen asti, mutta läpi sormienkaan ei tällaista toimitaa saa katsoa. Kaksinaismoralismiin – kaksoisstandardeihin – ei saa Eurooppa nyt sortua.

Tänään Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen antoi myös oman esityksensä lisätalousarviostamme tälle vuodelle. Tavoitteena saada nyt liikkeelle merkittäviä kasvupanostuksia. Hallitus neuvottelee lisäbudjetin pohjaesityksestä 20.5.2014. Kyseessä siis hetki sitten hyväksytyn kehysriihen päätösten eteenpäin vietiä. Yhtenä päätöksenä vuosien 2015 – 2018 julkisen talouden tasapainottamisen suunnitelmaa päätettiin laajasta, yhteensä 600 miljoonan euron kasvuohjelmasta. Tässä nyt käsiteltävässä lisätalousarviossa näitä toimia pannaan täytäntään noin 200 miljoonalla eurolla. Raha ohjataan työllistäviin toimenpiteisiin, mutta myös uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis- ja innovaatioinvestointeihin.

Muutama poiminta tuosta esityksestä:

”Elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen avustuksia lisätään 29 miljoonalla eurolla. Lisäyksestä 20 miljoonaa euroa käytetään kolmivuotisen, yritysten kansainvälistymistä ja ulkomaisia investointeja edistävän, ohjelman toteuttamiseen ja 9 miljoonaa euroa Team Finland –toimintaan. Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä pääomitetaan 50 miljoonalla eurolla. Määrärahalla käynnistetään sijoitusohjelma, jonka kautta sijoitetaan kannattavaksi arvioituihin teollisiin suomalaisiin yhtiöihin.”

”Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lainavaltuuksia lisätään 60 miljoonalla eurolla ja määrärahaa 24,6 miljoonalla eurolla. Valtuuden lisäys käytetään mm. biotalouden ja cleantech-alan pilotointi-, referenssi- ja demonstraatiohankkeisiin ja digitaaliseen arvonluontiin perustuvan liiketoiminnan edistämiseen. Rahoitus kohdennetaan sekä kasvuhakuisille ja kansainvälistyville kotimaisille pk-yrityksille että liiketoimintaansa uudistaville suuryrityksille merkittävää kasvupotentiaalia omaavien kilpailukykyisten liiketoimintojen käyntiin saattamiseksi.”

”Metsähallituksen luontopalveluille esitetään 5 miljoonan euron lisäystä kansallispuistojen sekä muiden luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen.”

”Perusväylänpidon kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen, mm. päällysteiden ja huonokuntoisten siltojen kunnostamiseen, esitetään 5 miljoonan euron määrärahaa. Lisäksi esitetään maantie 100 Hakamäentiellä olevan Metsämäentien sillan uusimista ja määrärahaa tähän 8,5 miljoonaa euroa, josta EU:n TEN-tuen osuus olisi 2,5 miljoonaa euroa. Äkillisinä rakennemuutoshankkeina esitetään käynnistettäväksi kantatie 52:n parantaminen Salon kohdalla ja määrärahaa tähän hankkeeseen 6 miljoonaa euroa. Lisäksi hanketta on tarkoitus rahoittaa työllisyysperusteisella investointituella n. 1,8 miljoonalla eurolla. Valtatie 8 Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen esitetään 3 miljoonaa euroa ja lisäksi siihen on tarkoitus myöntää työllisyysperusteista investointitukea n. 3 miljoonaa euroa. Väyläverkon kehittämismomentilla aikaistetaan vuodella valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta aloitusta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 76 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi esitetään 1,5 miljoonaa euroa.”

”Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen osoitetaan 10 miljoonaa euroa, joka suunnataan kohdennettuun aikuiskoulutukseen vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville 30 – 50-vuotiaille.”

”Korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi korkeakoulutuksen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti n. 3 000 vuosina 2014 – 2015. Vuonna 2014 alkavassa koulutuksessa tavoitteena on lisätä n. 1 500 uutta aloituspaikkaa, joita vastaava määrärahalisäys, 9 miljoonaa euroa, on huomioitu lisätalousarvioesityksessä. Lisäksi opintotukeen myönnetään yhteensä 2,1 miljoonaa euroa korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen liittyvästä tuen saajamäärän kasvusta johtuen.”

”Aalto-yliopiston arktista osaamista tukevan meritekniikan tutkimusedellytysten vahvistamiseen osoitetaan 7 miljoonan euron lisäys, jolla on tarkoitus uudistaa Aalto-yliopiston jääkoeallas.”

”Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseksi otetaan vuosina 2014 – 2015 käyttöön vuokra-asuntojen rakentamisen takauslainaan liittyvä määräaikainen käynnistysavustus, jolla arvioidaan tuettavan noin 500 asunnon rakentamista vuosittain. Lisäksi valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää avustuksia erityisesti vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausta varten yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa.”

Muita määrärahamuutoksia

”Nykyiset Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus jatkavat toimintaansa 1.1.2015 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:nä. Uutta tutkimus- ja kehittämisyhtiötä pääomitetaan 80 miljoonalla eurolla.”

”Oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettäviin avustuksiin varattua määrärahaa lisätään 9,6 miljoonalla eurolla. Tällä pyritään avustamaan mahdollisuuksien mukaan rahoitussuunnitelmaan vuosille 2015 – 2017 sisältyvien hankkeiden toteutusta.”

”Valtion ylimmän johdon tietoturvan parantamiseksi (SATU-hanke) ehdotetaan 2,65 miljoonan euron lisämäärärahaa.”

”Kriisinhallinnan menoissa on uusina operaatioina huomioitu Suomen osallistuminen Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseen liittyvään operaatioon Välimerellä ja Keski-Afrikan tasavallan operaatioon.”

Tuloarviot

”Varsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti 541 miljoonaa euroa. Verotuloja koskevaa arviota alennetaan nettomääräisesti 190 miljoonaa euroa mm. arvonlisäveron tuottoarvion alenemisen seurauksena.”

”Osana hallituksen julkisen talouden suunnitelman 2015 – 2018 yhteydessä tekemää päätöstä ohjata valtion varoja tuottavampaan käyttöön arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista korotetaan 460 miljoonaa euroa ja osinkotuloarviota 50 miljoonaa euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta ja Metsähallituksen tuloutusta korotetaan yhteensä 50 miljoonaa euroa vuonna 2014.”

Lisäbudjetin loppusumma on 541 miljoonaa euroa

”Tuloarvion 541 miljoonan euron kasvu ja määrärahojen 440 miljoonan euron lisäys huomioon ottaen lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta noin 100 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2014 ehdotetaan noin 7,0 miljardia euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2014 lopussa arvioidaan olevan noin 49 prosenttia bruttokansantuotteesta.”

Tässä siis muutamia poimintoja tuosta esityksestä sen tiedotteen pohjalta. Palaan aiheeseen tarkemmin tässä vielä. Ja mm. liikennehankkeissa avoimma edelleen valtionosuus Riihimäen ns. Valion-risteyksen rakentamisesta. Neuvotteluja siitä jatketaan alkuviikosta. Toivottavasti senkin saamme jollain mallilla eteenpäin.

Mutta nyt kello jo 22.41 ja aika kiittää tästä päivästä. Kupla-volkkarillakin tuli tänäänkin päristeltyä. Madame on jälleen upeassa kunnossa ja hyvinhän me Riihimäenkin matka yhdessä taitettiin. Kesäauto on paras 🙂

Huomenna sitten jatkuu EU-vaalikiertueemme. Aamusta suuntaan Riihimäen kautta Hämeenlinnaan. Hämeenlinnan Reskalla paikallisten kokoomuslaisten kanssa jaamme 400 annosta hernerokkaa kello 11 alkaen. Paikalla myös euroehdokkaistamme Marjatta Rasi ja Jari Andersson. Itse olen paikalla kello 11-11.45. Nähdään! 

 

Kommentit