Marskin Leijonien Kevätillallinen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajalla

Blogi, perjantaina 26.04.2019

Päivä huipentui tänään Punelia järven rannalla, kun Lions Club Loppi Marski isännöi presidenttinsä Jarmo Laukkasen johdolla 16. Kevätillallista. Upea ja juhlava perinteinen tilaisuus Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajalla ja tänäänkin erittäin mielenkiintoiset puheet, kun illallisen äärellä kuulimme ensin Metsästysmajayhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Korkeakosken puheen majan historiasta ja sitten Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Mikael Pentikäisen illallisesitelmän suomalaisesta yrittäjyydestä.

Yrittäjät ovat aiheestakin huolissaan siitä mitä nyt alkava hallituskausi tuo tullessaan suomalaiselle yrittäjyydelle ja sitä kautta uusille työpaikoille ja työllisyydelle. Tähän huoleen meidän tuleekin kokoomuksena vastata nyt jo hallitustunnusteluiden kysymysten myötä. Työnverotusta ei tule kiristää, yrittäjävähennystä ei saa poistaa ja myös yrittäjyyden ja työllistämisen esteitä tulee edelleen poistaa. Lupaan pitää näitä asioita esillä jo nyt ja myös varsinaisissa hallitusneuvotteluissa jos sinne asti etenemme ja myös hallituksessa jos lopulta Kokoomus myös hallituspöytään päättää istuutua. Tekemistä siis riittää ja yrittäjyyden edellytyksistä tulee huolehtia myös alkavalla vaalikaudella.

Tärkeää olisi myös saada kirjaukset paikallisesta sopimisesta hallitusohjelmaan ja myös työmarkkinoiden joustavuudesta muuttuvassa maailmassa. Työelämän tulee elää paremmin ympäröivän maailman mukana.

16. Marskin Leijonien Kevätillallinen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajalla. Juhlapuhujana Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja mielenkiintoinen oli myös Marskin Majan puheenjohtajan Ilkka Korkiamäen esitelmä majasta ja sen rakentajista.

Mutta nyt viikonloppuna valmistellaan vastauksia SDP:n Antti Rinteen hallitustunnusteluiden kysymyksiin. Vaikealta tosin näyttää tilanne ja paljon saa virtaa vettä Vantaanjoessa, että mahdumme samaan hallitukseen Rinteen suurten vaalilupausten jälkeen. Katteettomien lupausten takuumieheksi meidän ei tule lähteä eikä sellaiseen hallitukseen mikä murentaa hyvän talouden ja hyvän työllisyyskehityksen perustan. Sellaisiakin vaaroja on ilmassa.

….

Tänään siis SDP:n Antti Rinne aloitti omalta osaltaan hallituksen kasaamisyrityksen. Kysymykset saatiin jo päivällä ja nyt viikonlopun aikana näihin työstämme Kokoomuksen vastauksia. Mielenkiintoisia kysymyksiä ja merkillepantavaa sekin, että ei yhtään kysymystä maahanmuutosta ja kärkenä kovat ja tiukat kysymykset ilmastonmuutoksen torjunnasta. Näyttää siltä, että demareilla ei ole haluja ainakaan perussuomalaisia omaan hallitukseensa ottaa. Ei siis ainakaan tämän ensimmäisen kierroksen kysymyksillä siihen tähdätä.

Mitäs mieltä te olette näistä?

Hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymykset eduskuntaryhmille 26.4.2019

SDP haluaa rakentaa tulevaisuuden Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä. Kysymme seuraavat kysymykset selvittääksemme edellytykset yhteisen hallituksen muodostamiseksi. Pyydämme teitä esittämään puolueenne ohjelma-asiakirjojen perusteellakantanne seuraaviin asiakokonaisuuksiin (kohdat 1-8) ja lisäksi vastaamaan asiakokonaisuuksia täsmentäviinyksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Lisäksi pyydämme teitä esittämään näkemyksenne sosiaaliturvan uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen (kohdat 9-10).

Tulemme julkaisemaan nämä kysymykset samaan aikaaneduskunnan www-sivuilla, kun ne jätetään eduskuntapuolueille vastattaviksi. Pyydämme vastauksianne tiistaihin 30.4.2019 klo 12 mennessä sähköpostilla sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pääsihteeri Kari Anttilalle. Pyydämme ystävällisesti teitä ottamaan huomioon sen, että julkistamme myös puolueenne laatimat vastaukset vastausten määräajan päätyttyä.

1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi
a. Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?
b. Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminenmielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?
c. Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?

2. Suomi on kokoaan suurempi maailmalla
a. Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?
b. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?
c. Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikankehittämisessä?
d. Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?

3. Turvallinen oikeusvaltio Suomi
a. Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?
b. Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?
c. Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?
d. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?

4. Elinvoimainen Suomi
a. Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?
b. Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?
c. Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?

5. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
a. Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyäyhteistyössä työelämän osapuolten kanssa?Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?
b. Miten uudistaisitte perhevapaita?
c. Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?

6. Kestävän talouden Suomi
a. Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvunselvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?
b. Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.

7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
a. Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?
b. Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti.
c. Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?

8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
a. Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin?Kuvatkaa konkreettiset keinonne.
b. Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.
c. Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?
d. Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa?

9. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?

10. Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

11. Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä?

 

 

 

Kommentit