Maanpuolustustahto noussut – ” Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille.”

Kynästä, keskiviikkona 03.12.2014

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta on selvittänyt meidän suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, maanpuolustukseen ja turvallisuuteen säännöllisesti aina vuodesta 1964 lähtien. Vuodesta 1978 lähtien laaja haastattelututkimus on tehty vuosittain ja monina vuosina jopa kaksikin kertaa. Tuorein tehtiin tänä vuonna syys-lokakuulla ja sen tulokset julkaistiin 3.12.2014.

Kuluneen vuoden aikana turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut nopeasti myös Euroopassa. Krimin niemimaa on vallattu, Itä-Ukrainassa kytee suuren ja avoimen sodan näkymä, ilmatilaloukkauksista on tullut arkipäivää ja havaintoja vieraan vallan merenalaisesta sotilaallisesta toiminnasta Itämerellä tehty. Tämä kaikki ei ole voinut olla vaikuttamatta itse kunkin ajatuksiin. Oman puolustusvalmiutemme kehittämisen lisäksi tämä kaikki korostaa tarvetta tiivistää myös maamme kansainvälistä yhteistyötä turvallisuusasioissa.

Tuore raportti kertoo yksiselitteisesti sen, että vuodessa meidän suomalaisten halu korottaa puolustusmäärärahoja on kasvanut. Viime vuonna vain vajaa kolmannes suomalaisista näki tämän tarpeelliseksi ja nyt vuotta myöhemmin jo yli puolet suomalaista haluaa lisää voimavaroja puolustukseen. Puolustusmäärärahoja koskeva kysymys on esitetty vuodesta 1964 lähtien ja tämä on toinen kerta, kun yli puolet haluaa korottaa määrärahoja. Ensimmäisen kerran näin tapahtui vuonna 1970.

Tähän on selvä syy. Lähes puolet nimittäin kokee sotilaallisen tilanteen maamme lähialueilla nyt uhkaavampana kuin ennen ja pitää tilannetta tällaisena myös seuraavan kymmenen vuoden aikana. Venäjän kehitys aiheuttaa siis huolta tulevaisuudesta, mutta myös kansainvälinen terrorismi ja ääri-islamilainen ISIL-liike.

Jopas kaksi kolmesta kokee maallamme olevan nykyisin huonot mahdollisuudet puolustautua, jos maatamme kohtaan hyökättäisiin tavanomaisin asein. Tämä on varmasti syy siihen, että puolustusmäärärahoja halutaan nyt aiempaa yksituumaisemmin lisätä ja turvata oman itsenäisen uskottavan puolustuksen tulevaisuus. Samaan aikaan nopeasti muuttunut tilanne on lisännyt myös Nato-jäsenyyden kannatusta. Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta itse asiassa kaikkien muiden puolueiden kannattajien keskuudessa Nato-kannatus on lisääntynyt merkittävästi. Vasemmistoliitonkin keskuudessa kannatus on pysynyt ennallaan. Suurin muutos myönteiseen suuntaan on tapahtunut keskustan ja perussuomalaisten keskuudessa.

Itse olen sitä mieltä, että tärkeintä on kuitenkin huolehtia juuri siitä, että maallamme on uskottavat omat puolustusvoimat jatkossakin. Yleisen asevelvollisuuden kannatus on myös tässä tilanteessa kasvanut. Nykyistä mallia kannattaa 75 % suomalaisista. Samaan aikaan myös maanpuolustustahto on noussut. 76 prosenttia suomalaista pitää tärkeänä, että maatamme puolustettaisiin myös siinä tilanteessa, kun lopputulos näyttäisikin epävarmalta. Ja 84 % olisi valmiita osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin itsekin ”kykyjen ja taitojen mukaan”. Myös suomalaisilla naisilla on tänäkin päivänä vuosien 1939-1944 tapaan erittäin vahva tahto olla tavalla tai toisella mukana puolustamassa Isänmaata.

Uskottava puolustus koostuu eri tekijöistä. Tärkeäksi me suomalaiset nostamme tässäkin tilanteessa hyvät naapuruussuhteet. Kansa antaakin Tasavallan presidentille Sauli Niinistölle ja ulkopoliittiselle johdolle vahvan luottamuksen tässä. Euroopan unionin toiminta ei sen sijaan kerää kiitosta Ukrainan kriisin hoidossa, mutta maamme ulkopoliittinen johto siinäkin. Naapuruussuhteiden rinnalle uskottavan puolustuksen tärkeimmäksi perustaksi vastaajat nostavat puolustusmateriaalin laadun ja huoltovarmuuden, maanpuolustustahdon, ajanmukaiset asejärjestelmät, puolustusmäärärahat ja koko maan puolustamisen. Arvokkaaksi koetaan myös yleinen asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Näin koen itsekin.

Tuore tutkimus vahvistaa sitä, mitä ei onneksi ole koskaan edes tarvinnut epäillä. Jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth sen puki sanoiksi hyvin ja se kuuluu näin: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”

Kommentit