Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä 800 000 euron tuki – Lopen Ampumaradan kehittäminen ja äänien hallinta etenee

Uutiset, keskiviikkona 22.03.2023

Maanpuolustuksen kannatussäätiö on myöntänyt Lopen ampumaurheilukeskuksen rakentamiseen ja kehittämiseen mittavan ja historiallisen suuren 800 000 euron tuen. Ampumarata on uusien ympäristölupamääräysten myötä tarkoitus ympäröidä äänivallein ja myös muut ympäristökysymykset on otettu huomioon. Maanpuolustuksen kannatussäätiön tuella alueelle ollaan suunniteltu uudet maanpuolustusta ja reserviläistoimintaa tukevat 1000 metrin ja 300 metrin radat sekä uusia toimintamonttuja maanpuolutuksellisten SRA-ammuntoja varten.

-Äänivallit rakennetaan tulevien vuosien aikana ympäröimään rata-aluetta. Näin pystymme jatkossa hallitsemaan ääniä ja estämään ammunnan kuulumisen rata-alueen ulkopuolelle tehokkaammin, kertoi Lopen ampuratayhdistys ry:n puheenjohtaja Kari Kuparinen.

Äänivallien rakentamisesta on tehty yhteistyösopimus RTA-Yhtiöt Oy:n kanssa. Lopen ampumarata toimii Lopen kunnan omistamalla maa-alueella pitkällä 50 vuoden vuokrasopimuksella. Aluetta on laajennettu nyt äänivallien rakentamiseksi ja myös kahden maanpuolustustyötä palvelevan radan rakentamiseksi.

-Kunta hankki maata UPM:ltä ja maatalousyhtymä Kilpiäiseltä, jotka liitettiin vuokra-alueeseen. Alueelle saamme rakennettua äänivallien lisäksi nyt siis 1000 metrin ja 300 metrin radat sekä lisää sovelletun reserviläisammun eli SRA:n ammuntapaikkoja, jatkoi Kuparinen ja kiitti Lopen kuntaa myötämielisyydestä alueen kehittämiseksi.

”800 000 euron rakentamistuki historiallinen”

Maanpuolustuksen kannatussäätiö myönsi Lopen Ampumaradan rakentamiseen poikkeuksellisen mittavan 800 000 euron tuen. Ampumaratayhdistyksen puheenjohtaja Kari Kuparinen pitää tukea ratkaisevan tärkeänä koko radan kehittämiseksi, mutta ennen muuta maanpuolustustyön näkökulmasta. Kuparinen kiittelee Lopen kunnanhallituksen puheenjohtajaa, kansanedustaja Timo Heinosta uuden rahoitusmallin löytämisestä.

-Timo Heinonen on toiminut pitkään eduskunnan puolustusvaliokunnassa ja maanpuolustustyön parissa sen kautta. Viime vuoden keväällä hän nosti esille tällaisen tuen mahdollisuuden ja päätimme, että lähdemme sitä yhdessä hakemaan, kertoi Kari Kuparinen säätiön tuen hakemisen taustoista.

Lopen Ampumarata ry:n puheenjohtaja Kari Kuparinen (oik.) ja kansanedustaja Timo Heinonen sekä RTA-yhtiön Jarmo Lindström Lopen Ampumaurheilukeskuksella.

Hakemus Maanpuolustuksen tukisäätiölle valmisteltiin yhdessä Kuparisen ja Heinosen toimesta yhteistyössä Ampumaratayhdistyksen sihteerin Jukka Saralehdon, RTA:n Jarmo Lindströmin ja ratamestari Reijo Aaltosen kanssa.

-Hakuprosessi eteni vauhdilla. Heinosella oli hyvät yhteydet säätiöön ja myös tietoa vastaavan tyyppisistä hankkeista muualta Suomesta. Tätä kautta tukihakemus syntyi ja lopulta päätös. Haimme 850 000 euroa ja saimme 800 000 euroa eli voisi sanoa, että tämä meni maaliin kiitettävällä tavalla, kiitteli Kuparinen.

Timo Heinonen toimii myös Lopen kunnan yleisenkokouksen edustajana Lopen ampumaratayhdistyksessä.

-Olen yrittänyt tässä tehtävässä omalta osaltani toimia radan kehittämisen hyväksi. Nyt kun tällainen mahdollisuus viime keväänä esille nousi eräässä taustatapaamisessani, niin ajattelin heti, että tätä ei pidä hukata. Hyvällä yhteistyöllä tässä pääsimme tulokseen mikä yllätti kyllä myönteisesti minutkin, totesi Timo Heinonen.

Heinonen on pitänyt määrätietoisesti esillä radan kehittämistä ja ennen muuta ympäristökysymysten huomioon ottamista.

-Olen vuosia aina puhunut, että ääntenhallintaan pitää panostaa joka vuosi lisää. Tehdä siis toimia, että ampumaradan tulevaisuus voidaan turvata jatkossa. Nyt nämä maavallit tulevat tässä työssä viemään tilanteen aivan uudelle tasolle.

-Olen myös halunnut pitää vahvasti esillä radan alkuperäisten rakentajien eli loppilaisten metsästäjien, reserviläisten ja ampumaurheilijoiden näkökulmia. On tärkeä, että he jotka radan aikanaan tänne tekivät pääsevät entistä paremmin myös harrastamaan. Tätä varten on mm. rakennettu erillisiä kohdistusratoja ja muita mitkä mahdollistavat käytön myös kilpailuiden ja muiden aikana, totesi Heinonen.

Lopen Ampumaurheilukeskuksen rakennusurakat on tarkoitus aloittaa tänä vuonna ja uusien ratojen rakentaminen vie parisen vuotta ja äänivallien rakentamiseen on ympäristöluvassa annettu yhteensä kymmenen vuoden rakentamisaika.

….

Tiedote 21.3.2023

Kommentit