Maailman parhaat opettajat

Kynästä, perjantaina 28.10.2016

Ei ole liioittelua todeta, että Suomessa on maailman parhaat opettajat. Opettajien osaaminen, omistautuminen työlleen, korkea koulutus sekä arvostus ovat tekijöitä, joiden varaan rakentuu koko koulutusjärjestelmämme toimivuus ja menestys. Meille tämä on itsestäänselvyys, mutta monissa muissa maailman maissa nämä ovat vasta tavoitteita.

Valvonnan ja kontrollin sijaan me luotamme opettajiimme. Olemme antaneet opettajille pedagogisen vapauden toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita. Suunnitelmien tavoitteet eivät konkretisoidu oppilaiden osaamiseksi ilman ammattitaitoisia opettajia. Siksi opettajien osaamisesta on huolehdittava.

Opettajankoulutuksen uudistamista varten asetettu Opettajankoulutusfoorumi on nyt saanut valmiiksi lähes sadan koulutusalan asiantuntija voimin tehdyn opettajankoulutuksen kehittämisohjelman. Työhön osallistui laajasti myös opiskelijoita ja opettajia. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen on osa peruskoulun uudistamiseen tähtäävää kärkihankettamme.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoon käytetään 10 miljoonaa euroa. Opettajien perus- ja täydennyskoulun uudistamiseen kyetään ohjaamaan tällä vaalikaudella yli 60 miljoonan euron investoinnit. Uudistukset eivät siis jää vain kauniiksi sanoiksi, vaan niiden toteuttamiseen pystytään myös investoimaan.

Paremmalla opettaja- ja osaamistarpeiden ennakoinnilla ylläpidämme osaltamme myös opettajakoulutuksen vetovoimaa. Opettajankoulutuksen ohjelmia, oppimisympäristöjä ja työtapoja kehitetään niin, että ne vahvistavat opettajien uutta luovan asiantuntijuuden kehittymistä. Uusissa työtavoissa korostuu oppijalähtöisyys ja tutkimusperustaisuus. Opettajan työn ei pidä olla vain yksin puurtamista, vaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Tätä vahvistamme mm. hyödyntämällä vertaistuen mahdollisuuksia aikaisempaa enemmän.

Kehittämisohjelmassa linjataan, että opettajien työuranaikaisen säännöllinen ja suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen turvataan. Opettajien peruskoulutuksessa annetaan perusosaaminen työelämää varten, mutta opettajille on annettava mahdollisuus heidän osaamisensa kehittämiseen työuran aikana. Opettajien, kuten kaikkien muidenkin ammattiryhmien, elinikäinen oppiminen on tärkeää laadukkaan opetuksen varmistamiseksi.

Opettajien peruskoulutuksesta alkaen opettajaopiskelijoiden osallisuutta opintojen kehittämiseen vahvistetaan. Kun opettajaopiskelijat oppivat ammattiinsa työotteen, jossa halutaan aktiivisesti kehittää omaa osaamista ja tehtäviä, saadaan tämä asenne vietyä käytännön opetuselämään kouluihin. Linjaus vahvistaa opettajankoulutuksen tutkimusperusteisuutta on tärkeä. Koulutuksemme laadun perustuessa merkittäviltä osin laadukkaaseen opetukseen, on tärkeätä huolehtia, että opetuksessa kyetään ottamaan huomioon viimeisin tutkimustieto.

Tukemalla aktiivisesti ammattitaitoisten opettajiemme osaamisen kehittämistä saamme varmistettua, että koulutuksemme säilyy jatkossa yhtä laadukkaana. Suomalaisten opettajien osaaminen ja ammattitaito halutaan pitää jatkossakin korkeana – maailman parhaana.  Haluamme olla suunnannäyttäjiä opettajakoulutuksen kehittämisessä, ja uudistuksistamme ollaankin kiinnostuneita myös rajojemme ulkopuolella.

Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)
KM, luokanopettaja

Kommentit