Luontaistuotealan Keskusliiton toiminnanjohtaja: Kiitos Timo Heinoselle kirjallisesta kysymyksestä

Uutiset, perjantaina 16.05.2008

Luontaistuotealan Keskusliiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö pitää hyvänä asiana
kansanedustaja Timo Heinosen (kok)puuttumista ravintolisien luokittelua ja rohdosvalmisteiden verotusta koskeviin ongelmiin. Asia nousi esiin Suomen terveystuotekauppiaiden eduskuntavierailulla ja Timo Heinonen tiedusteli asiaa ministeri Paula Risikolta kirjallisella kysymyksellä.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) on kysymyksellään nostanut esiin
viranomaisen tiukasta kansallisesta tulkinnasta aiheutuneita ongelmia, jotka
vaikuttavat toimialan yrittäjien toimintaedellytyksiin ja kuluttajan
valinnan vapauteen.

Heinosen kysymys ottaa kantaa siihen, että Suomessa viranomaisen tulisi
vastavuoroisesti tunnustaa muissa yhteisön maissa laillisesti valmistettuja
turvallisia tuotteita ja sallia niiden vapaa myynti myös kotimaisille
kuluttajille. EU-linjasta poikkeava kansallinen tulkinta eriarvoistaa ja
vaikeuttaa yrittäjyyttä ja näin vaikuttaa kielteisesti myös työllisyyteen.

Luontaistuotealan Keskusliitto on tyytyväinen, että kansanedustaja Timo
Heinonen nosti kirjallisella kysymyksellään esiin toimialan yrittäjien
kokemia epäkohtia ja pyrki näin osaltaan tukemaan yrittäjyyttä, jolla on
merkitystä kansantaloudelle ja erityisesti kansanterveydelle.

Lääkelaitoksen käyttämä luokitteluvalta on luontaistuotealan toimijoiden
mielestä ristiriidassa EU-normiston kanssa ja luokittelukäytäntö asettaa
kaupan esteen tavaroiden vapaalle liikkumiselle yhteisön alueella.

– Luontaistuotealan kannalta on kestämätöntä, että Lääkelaitos ei tunnusta
muissa EU-maissa lainmukaisesti valmistettuja ja kuluttajan kannalta
turvallisia valmisteita ravintolisäksi, vaan pyrkii luokittelukäytännöllään
estämään niiden pääsyn Suomen markkinoille. Myöskään kotimaiset
tukkuyritykset eivät saa Suomeen kaupan valmisteita, vaikka niiden kaupan
pito ravintolisinä olisi mahdollista muissa yhteisön maissa, kertoi Mika Rönkkö alan kohtaamista ongelmista.

– Viime vuosien aikana yhä useampi luontaistuotealan tukkuyritys on ryhtynyt käymään oikeutta tuotteiden kaupan pidon turvaamiseksi. Vaikka Lääkelaitoksen
kielteisistä päätöksistä valittaminen on osa yrittäjän oikeusturvaa, niin ne
sitovat kohtuuttomasti yrittäjän henkisiä ja taloudellisia resursseja. On
myös valitettava todeta, että vallitseva Lääkelaitoksen kansallinen tulkinta
ja käytännöt eivät tue yrittäjyyttä, vaan antavat hyvin kielteisen signaalin
luontaistuotealan teollisuudelle ja vähittäiskaupalle.

Lisäksi Luontaistuotealan Keskusliitto toteaa, että lääkelain (395/1987) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää lääkkeiden ja niiden käytön turvallisuutta sekä varmistaa niiden asianmukainen valmistus ja saatavuus maassa. Nykyinen Lääkelaitoksen tulkinta sotii kuitenkin alan näkemyksen mukaan tätä periaatetta vastaan, sillä kansallisen päätöksen mukaan lääkelain alaiset kasviperäiset valmisteet saa tulevaisuudessa myydä pääosin vain apteekista. Tämä tulee alalla käytännössä tarkoittamaan sitä, että vapaasta kaupasta poistuu kymmeniä tunnettuja rohdosvalmisteita ja on todennäköistä, että useat näistä poistuvat kannattamattomina kokonaan Suomen markkinoilta.

– Juuri nämä kyseessä olevat tuotteet, joista monet ovat olleet myynnissä
terveyskaupoissa kymmeniä vuosia, kuuluvat tärkeimpiin itsehoitotuotteisiin.
Näistä rakentuu merkittävä osa sairauksia ennalta ehkäisevää kansanterveystyötä. Myös biolääketieteen tutkimukset tukevat ko. valmisteiden käyttöä itsehoidossa. Kielteinen kehityssuunta aiheuttaa alan yrittäjille taloudellisia menetyksiä ja alalle työttömyyttä, Mika Rönkkö jatkaa.

– On syytä korostaa, että Suomessa sairaanhoitokulut kasvavat vuosittain ja
omaehtoisesta terveydestä huolehtiminen säästää myös yhteiskunnan varoja,
siksi ei ole tulisi rajoittaa kuluttajien itsehoidollista valinnanvapautta.

Alalla koetaan myös epäoikeudenmukaisena se, että lääkkeillä vero on 8 prosenttia myytäessä tuotteita apteekkikanavasta mutta kuitenkin samoista tuotteista 22 prosenttia jos ne myydään elintarvikeliikkeistä. Esimerkiksi nikotiinikorvausvalmisteiden vero on 8 prosenttia myös elintarvikeliikkeissä. Luontaistuotealan toimijoiden mielestä rohdosvalmisteita tulisi verotuksellisesti kohdella samalla tavalla eli veron tulisi olla 8 prosenttia myyntikanavasta riippumatta.

– Luontaistuotealan Keskusliitossa hämmästellään, kenen etua Lääkelaitos ajaa
luokitellessaan turvallisia rohdoksia pois markkinoilta suomalaisen
kuluttajan ulottumattomiin. Lopuksi on todettava, että rohdosten
tieteellinen tutkimus ja suosio kasvavat vauhdilla länsimaissa ja on suuri
uhka, että Suomi on putoamassa tästä kehityksestä, Luontaistuotealan Keskusliiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö toteaa lopuksi.

Kommentit