Lopen Pyöreän Pöydän –keskustelu pohti tulevaisuutta – Lääkäriasema, ravintola, maalaistori ja joulumarkkinat

Uutiset, torstaina 03.03.2016

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Heinosen koollekutsuma ensimmäinen Lopen Pyöreä Pöytä keskusteli kotikunnan tulevaisuudesta isojen ja pienempien ideoiden ja hankkeiden ympärillä. Heinonen kertoi Lopen Lehden joulunumerossa 2015 kutsuvansa kokoon keskustelutilaisuuden pohtimaan koko Lopen tulevaisuuden asioita ja etsimään ratkaisuja mm. palveluiden turvaamiseksi jatkossakin. Ensimmäinen Pyöreä Pöytä järjestettiin Etelä-Hämeen Osuuspankin Lopen konttorilla ja jatkoakin illalle on ehkä luvassa.

Kuva: Kare Asp.

Kuva: Kare Asp.

– Koossa oli nyt vajaa 20 henkeä pohtimassa tulevaa. Tällä kertaa pöydässä oli erityisesti kirkonkylän ja Läyliäisten liiketilojen ja huoneistojen omistajia ja myös yrittäjiä. Jatkossa voisi järjestää myös keskustelutilaisuuksia kaikille loppilaisille ja vapaa-ajanloppilaisillekin, kertoi Timo Heinonen.

Päätösvaltaa ei Pyöreällä Pöydällä luonnollisestikaan ole vaan ennen muuta ideariihen rooli ja yhteyksien luoja ja tekijä.

– Nytkin illan aikana käytiin pitkään keskustelua vähenevistä palveluista ja tyhjistä liiketiloista Lopen kirkolla mutta myös Launosissa ja Läyliäisissä. Esimerkiksi linja-autoaseman paikan suuret suunnitelmat eivät ole edenneet ja itse olen jo ehdottonut, että keskeisellä paikalla olevan liikepaikan voisi nimetä uudelleen esimerkiksi Liikekeskus Onniksi ja ryhtyä kehittämään sitä olemassa olevien seinien sisällä, totesi Heinonen.

Liikekeskus Onni olisi kunniaosoitus paikan aikanaan ideoineelle ja rakennuttaneelle Onni Kontrolle jonka merkitys Lopen liike-elämän kehittymisessä on ollut ainutlaatuisen merkittävä. Mukana ideariihessä olivat mm. Lopen Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Laukkanen, kiinteistöjen yksi pääomistaja Pekka Leppänen ja joukko loppilaisia yrittäjiä. Kunnasta tilaisuuteen osallistuivat kunnanjohtaja Karoliina Viitanen ja kehittämispäällikkö Jyrki Käki.

Liikekeskus voisi toimiessaan pitää sisällään esimerkiksi ravintolan, lääkäriaseman ja maalaistorinkin. Lopulta ratkaisut tilojen käytöstä ja uusista yrityksistä tekevät kuitenkin kiinteistönomistajat ja yrittäjät keskenään.

Lopen Pyöreässä Pöydässä ideoitiin Lopelle myös joulu- ja talvimarkkinoita, maalaistoria ja torielämänkin elävöittämistä ja myös uusia tapahtumia ja tilaisuuksiakin.

– Lopella on käynnistymässä nyt myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajan Tiina Seppälän valtuustoaloitteen myötä Kyläkäräjät missä on tarkoitus käydä keskusteluja kylien kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Ei mitään tapahdu jos ei ainakin yritetä ja olen tyytyväinen, että pyöreän pöytämme jälkeen minuun on ollut jo yhteydessä useampikin uusi toimija ja yrittäjä. Toivottavasti ainakin ravintola saataisiin piankin henkiin ja muutakin elävöittävää Lopelle, kertoi Timo Heinonen.

Kommentit