Lopen kunnallispolitiikkaa: Itsenäisyyden hinta ja palvelut olisi syytä selvittää

Kynästä, tiistaina 17.06.2008

Lopen kunnanvaltuusto äänesti viime viikon maanantaina Riihimäen kaupungin esityksestä jolla kaupunki olisi halukas yhdessä Lopen kanssa selvittämään kuntaliitoksen edut ja haitat. Riihimäen kaupungin esitys oli tehty sekä Hausjärven että Lopen kunnille. Itse asetuin kannattamaan selvityksen tekemistä ja haluan nostaa julkiseen keskusteluun muutamia asiaan liittyviä näkökohtia.

Lopen kunnan talous on viime vuosina muuttovoitosta huolimatta ollut raskas. Tulot ja menot eivät ole kohdanneet ja välttämättömiä mm. päiväkoti, koulu ja muita rakennustöitä on jouduttu tekemään lainarahalla. Nyt tilanne on niin tiukka, että tulevaisuudessa ei velanotto riittäne pelkästään rakentamiseen vaan velkaa jouduttaa ottamaan myös peruspalveluiden tuottamiseen kuten koulujen arjen pyörittämiseen ja palkkojen maksuun.

Valtuustossa Antti Rusi viittasi keskusteluihin joissa on esitetty toimenpiteinä talouden tasapainottamiseksi veroprosentin – jopa prosenttiyksikön – nostoa ja samaan aikaan mm. kaksiopettajaisten koulujen lopettamista, koululaisten iltapäivätoiminnan lopettamista, koulukuljetusrajojen korottamista ja myös Lopen Opiston, Musiikkiopisto ja jopa nuoriso- ja liikuntatoimen toiminnan alasajoa. Ehkä tämä lista on kovimmasta päästä ja tarkoitettu vain herättämään keskustelua ja tekemään päätöksiä. Itse kuitenkin uskon, että lista tulee toteutumaan monilta kohdin ja monen muun asian kohdalta jos haluamme taloutemme kestävälle pohjalle. Niin, että kuntamme velkaantuminen pysähtyy ja voimme myös tulevaisuudessa lyhentää velkojamme.

Tämän takia itse äänestin Riihimäen kaupungin esittämän selvityksen puolesta. 11 muuta valtuutettua oli kanssani samaa mieltä. Emme esittäneet emmekä kannattaneet kuntaliitosta suoraan vaan selvitystä. Minä olisin halunnut selvittää sen mitkä palvelut ja millä hinnalla kunta pystyy tarjoamaan Lopella pysyessään itsenäisenä ja vaihtoehtoisesti sen mitkä palvelut kuntamme alueella säilyisi ja millä hinnalla osana uutta kaupunkia.

On sanottu, että minulla on Lopen mallinen sydän. Näin on edelleen. Ei Loppi, loppilaisuus, Lopen Uupuneet ja Lopen perunat tai Läyliäinen, Launonen, Topeno tai muut paikat mihinkään katoa jos Loppi hallinnollisesti uudistuisi. Mutta minulle kunnanvaltuusto- tai hallituspaikka ei ole itseisarvo vaan tärkeintä on se miten voimme turvata peruspalvelut ja hyvän asumisen edellytykset kohtuuhintaan tulevaisuudessakin.

Viime viikon Lopen Lehden keskustan Aimo Alhon yleisönosastokirjoitukseen haluan viitata sen verran, että Antti Rusin esitys ei ollut Lopen kokoomuksen valtuustoryhmän esitys. Meidän tapaan hoitaa kunnan ja kuntalaisten asioita ei kuulu sitovat ryhmäpäätökset. Meillä jokainen saa tehdä itse ratkaisunsa olla sitä mieltä mitä haluaa oman pohdinnan jälkeen tässä ja myös muissa asioissa. Näin myös meidän ryhmä äänesti – jokainen oman harkinta mukaan.

Lisäksi Aimo Alhon esittämät kuntaliitoksen uhkakuvat ovat kuvitelmaa. Itse olisin halunnut ne juuri selvittää. Selvittää palveluiden alasajon ja verojenkiristyksen vaihtoehtona kuntaliitoksen hinnan ja palvelutarjonnan. Sen jälkeen olisi ollut kaksi vaihtoehtoa pohdittavana ja päätettävänä.

Tässä valossa en itse tule hyväksymään kuntamme palveluiden ideologista alasajoa – ainoa tavoitteena kunnan itsenäisenä säilyminen. Minulle tärkeintä on kuntamme palvelut.

Timo Heinonen
kunnanvaltuutettu

Kommentit