Lopen Kokoomus keskusteli kouluverkosta Heinonen: ”Kormun koulun lopettaminen ei ainakaan järkevää”

Uutiset, tiistaina 15.09.2009

Lopen Kokoomus kokoontui keskustelemaan kouluverkkoselvityksestä ja siinä esitetyistä säästökohteista Launosten koululle maanantaina. Kokoukseen oli kutsuttu kokoomuksen valtuustoryhmän ja luottamushenkilöiden lisäksi myös Lopen kokoomuksen hallitus ja muita kokoomuslaisia. Paikalle saapuikin hyvin väkeä eri puolilta Loppea ja keskustelu oli vilkasta.

Kokouksen aluksi Launosten koulun vararehtori Leena Jalovaara esitteli koulun tiloja ja mahdollisia muutoskohteita tulevaisuudessa. Samalla tutustuttiin myös esikoululaisten tiloihin, liikuntasaliin ja terveydenhoitajan vastaanottoon. Launosten koulun tilanne on erityisen tärkeä lopettamisuhan alla olevan Kormun koulun vuoksi. Lopen kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen kuitenkin katsoi keskustelun Kormun koulun lopettamisesta olevan hölmöläisten hommaa.

– Itse en näe yhtään syytä Kormun koulun lopettamiseksi. Kormu-Launosten alue kasvaa kovaa vauhtia ja alueelle tulee nyt lisää tontteja niin Launosten taajamaan kuin haja-asutusalueellekin. Lisäksi uskon, että tulevaisuudessa suurelle kivikoululle on käyttöä Riihimäen rajan läheisyydessä muutenkin, totesi Timo Heinonen ja painotti, että Kormun koulun lopettamiskeskustelu ei ole missään mielessä järkevää.

Lopen kokoomuksen valtuustoryhmä ei kuitenkaan vielä ottanut kantaa minkään koulun lopettamisesta tai säilyttämisestä vaan keskustelua kouluverkosta haluttiin vielä jatkaa.

Tilaisuudessa oli paikalla myös Lopen sivistystoimenjohtaja Pekka Lintonen vastaamassa kokoomuslaisten kysymyksiin selvityksen aiheista ja tekotavasta.

– On ihmeellistä, että sivistyslautakunta on sivuutettu tässä työssä nyt kokonaan. Sovimme aikanaan, että sivistyslautakunta ottaa aiheeseen kantaa, totesi sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimiva Kari Maunula.

Kokoomuslaiset olivatkin yhtämieltä Maunulan kanssa siitä, että sivistyslautakunnan mielipide pitäisi asiaan saada ja näin edetä asiassa normaalin käytännön mukaan valtuustoon. Kokoomuslaiset olivat lisäksi kiinnostuneita myös varhaiskasvatuksen osuudesta, joka nyt julkaistusta selvityksestä puuttuu, ja kaipasivat lisäselvennystä muutamiin asioihin.

– On tärkeää nyt selvittää mikä vaikutus kouluverkon muutoksilla on päivähoitoon ja esiopetukseen. Tämä selvitys pitäisi olla tässä rinnalla, painotti valtuustoryhmän puheenjohtaja Eeva Pyhälammi.

Sivistystoimenjohtajan vastausten jälkeen käytiin pitkä ja hyvä keskustelu siitä, mitä mieltä kokoomuslaiset luottamushenkilöt ja kunnan asukkaat ovat selvityksen päätösehdotuksista. Asia, ja etenkin kunnan taloudellinen tilanne todettiin todella vaikeaksi, ja Lopen Kokoomus toivookin, että säästöjä ja kompromisseja pystyttäisiin löytämään ilman, että pienimmät lapset joutuvat yksin maksumiehiksi. Kokoomuslaiset haluavat, että aiheesta käydään perusteellinen arvokeskustelu.

– Tässä selvityksessä on nyt keskitytty kyllä liikaa vain rahaan ja koulujen lopettamiseen. On unohdettu kokonaan kyläkoulujen merkitys kunnallemme mainosvalttina, painotti Tiina Seppälä.

Selvityksen käsittely jatkuu sivistyslautakunnassa jo tiistaina 15. päivä, ja etenee kunnanhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi lokakuun alussa.

– Katsotaan onko meillä silloin riittävä tieto päätöstentekoa varten. Itse kaipaan myös tuota varhaiskasvatuksen osuutta tässä työssä. On kestämätön tilanne jos nyt tehtävät ratkaisut tarkoittaisivat jo lähitulevaisuudessa päivähoidon lisätilan rakentamistarvetta. Rehellisyyden nimissä on todettava kuitenkin, että säästöjä on löydyttävä ja se varmasti tarkoittaa myös muutoksia kouluverkkoomme ja muuhunkin palvelun tarjontaan. Tämä on minusta ainakin osittain hinta siitä kun nyt halutaan kunta ehdottomasti yksisilmäisesti säilyttää itsenäisenä, totesi Timo Heinonen ja totesi kokousväelle edelleen itse kannattavansa avoimen kuntaliitosselvityksen tekemistä Riihimäen kanssa.

– Minusta siinä ei olisi mitään pelättävää. Tiedän talouden realiteetit ja sen, että hartiamme eivät tule kestämään tulevaisuuden haasteita. Maksamme jo nyt ylivoimaisesti korkeinta veroa alueellamme ja menot eivät tästä ainakaan tule vähenemään, totesi Heinonen.

Kommentit