Lopen Kokoomus haluaa turvata päivähoidon Länsi-Lopella

Uutiset, tiistaina 16.02.2010

Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että kunta selvittäisi vielä mahdollisuudet tarjota kunnallista päivähoitoa myös Länsi-Lopella. Kunnanvaltuutettu Tiina Seppälän ja koko kokoomuslaisen valtuustoryhmän allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että Länsi-Lopen koulu voisi tulevaisuudessa toimia alueen yhteisenä kasvatus- ja koulutuskeskittymänä.

– Länsi-Lopen koulua perustettaessa käytiin paljon keskustelua myös päivähoidon tilanteesta alueella. Keskusteluissa tuotiin esiin, että uusi Länsi-Lopen koulu toimisi, Räyskälän. Topenon, Vojakkalan ja koko Läntisen-Lopen kasvatus- ja koulutuskeskittymänä, jossa toimisi samassa pisteessä alakoulun lisäksi esiopetus, mutta myös päivähoito ja koululaisten iltapäivätoiminta, totesi Tiina Seppälä kunnanvaltuuston maanantaisessa kokouksessa ja painotti, että tähän olisi syytä pyrkiä.

Kokoomuslaisten mielestä päivähoitomahdollisuuden tuominen esiopetuksen ja koulun yhteyteen toisi koululle ja alueelle paljon etuja. Tällöin samassa talossa työskentelisi useita kasvatusalan ammattilaisia, jolloin tukea olisi saatavilla.

– Päivähoidon mahdollistaminen koulun yhteydessä takaisi myös päivähoidon lähipalveluna, jos Länsi-Lopen asukkaat näin haluavat.
Valtuustoryhmä esittää, että kunta selvittää pikaisesti päivähoidon järjestämismahdollisuuden Länsi-Lopen koululla. Samassa tulisi myös selvittää, löytyykö Länsi-Lopelta lapsia päivähoitoon niin sanotun täyden päivähoitoryhmän verran ja voidaanko koulun iltapäivätoiminta yhdistää päivähoidon kanssa järjestettäväksi.

– Vasta tällaiset ratkaisut loisivat Länsi-Lopen koulusta aidosti toimivan kokonaisuuden alueelle ja ainakin meidän mielestä päivähoito pitäisi voida turvata lähempänä lasten koteja kuin niin, että päivähoitopaikat osoitettaisiin esimerkiksi kirkonkylältä. Moni perhe nimittäin suuntaan tältä alueelta töihin aivan muihin suuntiin Tammelaan, Forssaan ja Hämeenlinnaan, totesi valtuuston puheenjohtaja ja kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen ja piti Seppälän ryhmänsä esitystä tärkeänä.

Kommentit