Lopen Kokoomus haluaa tarkistaa vanhoja koulupiirirajoja ”Kyläkouluille työrauha”

Uutiset, maanantaina 02.04.2012

Lopen Kokoomus haluaa tarkistaa vanhoja koulupiirirajoja vastaamaan paremmin nykyistä kouluverkkoa. Vanhoihin koulupiirirajoihin pääasiassa perustuvat kouluunottoalueet eivät kaikkialla vastaa välttämättä luontaisia kulkusuuntia eivätkä myöskään lähimmän koulun periaatetta. Vaikka kunta on jo nykyisin määritelty yhdeksi oppilaaksi ottoalueeksi niin vanhat koulupiirit edelleen vahvasti ohjailevat kunnan tekemiä ratkaisuja. Aihetta kevätkokoukseen Pilpalan Koululla käsitelleet Lopen kokoomuslaiset haluavatkin tehdä nyt selvityksen luontaisista koulualueista ja siitä miten koulukuljetusajat saataisiin mahdollisimman lyhyiksi.

– Nyt on hyvin luonteva aika tarkastella näitä kouluunottoalueita. Me olemme kokoomuksessa sitoutuneet nykyiseen kouluverkkoon ja haluamme antaa kouluille ja kylille työrauhan. Me uskomme että kaikilla nykyisillä kouluilla on mahdollisuus pärjätä tulevaisuudessakin, totesi Lopen kokoomuksen sihteeri Tiina Seppälä.

Pilpalan koululla kokoontuneet Lopen kokoomuslaiset linjasivat samalla, että nykyiset koulut kannattaa kunnassa säilyttää jatkossakin. Kokoomuslaisten mukaan vain jyrkästi laskevat oppilasmäärät voisivat nostaa painetta keskustelulle kyläkoulujen tulevaisuudesta.

– Me uskomme, että niin Länsi-Lopen koulussa kun Pilpalassakin koululaisten määrä tulee kasvamaan. Juuri saamamme tiedon mukaan Pilpalan koulun oppilasmäärä eskareiden kanssa nousee tämän kevään 29 oppilaasta ensi syksynä jo yli 40 oppilaan. Kormun ja Joentaan oppilasmäärät ovat myös vahvassa kasvussa. Meidän tavoite on että kyläkoulut kehittyvät ja niistä tulee vahvoja kylien keskuksia. Parhaassa tapauksessa kyläkoululla toimii päivähoitoa, esiopetus ja koulu ja niiden lisäksi iltaisin vilkas harrastustoiminta, totesi Tiina Seppälä.

Lopen Kokoomus jättää kunnalle esityksen kouluunottoalueiden uudelleen tarkasteluksi. Esitykseen on tullut runsaasti toiveita perheiltä joille on vanhojen koulupiirirajojen mukaisesti osoitettukin koulussa jokin muu koulu kuin lähin koulu. Kokoomus haluaa läpikäytävän kaikki kuljetussuunnat. Nykyisin kuljetukset eivät aina menekään lähimpään kouluun.

– On noussut esille tilanteita joissa lapsia kuljetetaan kauempana olevaan kouluun. Nyt on syytä katsoa mikä on järkevin kuljetussuunta missäkin. Tässä on syytä tehdä laajempi selvitys siitä, mitä näillä alueilla asuvat perheetkin haluavat, totesi Lopen Kokoomuksen puheenjohtaja ja Lopen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Heinonen.

– Oma tavoitteeni on että tekisimme nyt perusteellisen selvityksen ja sen jälkeen ratkaisut koulukuljetussuunnista. Kannattaa myös pohtia sitä miten tällä voimme vaikuttaa koulujen laajennuspaineisiin. Selvitys tulee tehdä hyvässä yhteistyössä perheiden ja koulujen kanssa, jatkoi Heinonen.

Launosten koulun suunnittelussa katse kokonaisuuteen

Heinonen totesi, että tarkastelu kannattaa tehdä koko kunnan alueella. Launosten koulun suuren saneerauksen ja laajennuksen suunnittelu on juuri käynnistymässä ja tässä vaiheessa on esimerkiksi järkevää katsoa Kormun koulun käyttömahdollisuudet.

– Jos ja kun asutus leviää Launosista kohti Kormua niin kannattaa tehdä ratkaisut lähikoulusta jo tässä vaiheessa. Silloin perheet tietävät jo rakentamisvaiheessa mikä on heidän lähikoulunsa. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa mahdollinen Tiilitehtaanalueen tuleminen asuntoalueeksi. Voisiko tuon alueen suunnatakin Kormun kouluun, missä on suuri ja hyvä kivikoulu valmiina? Tällaisten pohdintojen aika on nyt, totesi Heinonen ja toivoi, että Launosten koulun laajennus- ja peruskorjaussuunnitelmissa käytäisiin läpi laajasti koko Launonen-Kormu -seutu.

Kyläkoulujen asema turvataan

Lopen Kokoomus haluaa osaltaan hillitä jatkuvaa keskustelua kouluverkosta. Kokoomus haluaa antaa kylille ja kyläkouluille nyt työrauhan.

– Haastamme muutkin puolueet mukaan työrauha-hankkeeseen. Annetaan kyläkouluille nyt esimerkiksi seuraavan valtuustokauden mittainen lupaus työrauhasta. Me uskomme että kun viesti on selkeä ja yhtenäinen niin kylät ja koulut kehittyvät paremmin kuin jatkuvan koulujen lopettamiskeskustelun paineessa, totesi Tiina Seppälä.

Lopen Kokoomuksen kevätkokous tutustui Pilpalan koulun toimintaan rehtori Jukka Mursulan johdolla ja väki oli tyytyväinen koulun tilanteeseen. Kylälle rakentuu paraikaa myös uusia omakotitaloja.

– Pilpala on hyvä esimerkki siitä miten kylä kasvaa kun siellä on toimiva koulu. Tontteja on myynnissä ja tulee myyntiin. Ja samanlaisia tietoja tulee myös Länsi-Lopelta, kertoi Seppälä.

Kevätkokouksessa vieraili myös puhumassa Lopen kunnanjohtaja Karoliina Viitanen ja kokous vahvisti kokoomuksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen menneeltä vuodelta ja suunnitteli myös tulevia kuntavaaleja.

Kommentit