Lopen Kokoomus haluaa koululaisten terveystarkastukset kuntoon

Uutiset, maanantaina 15.11.2010

Lopen kokoomuslainen valtuustoryhmä nosti valtuuston kokouksessa marraskuussa esiin kolme ajankohtaista aihetta valtuustoaloitteillaan. Kaksi aloitetta käsitteli sosiaali- ja terveyspuolen kehitysmahdollisuuksia ja kolmas, kuntalaisten palautteen perusteella tehty aloite harrastuspuolta. Valtuustoaloitteiden taakse asettuikin kokouksessa Lopen kokoomuslainen valtuustoryhmä kokonaisuudessaan.

– Olen todella tyytyväinene, että ryhmämme toimii vahvasti yhteenhiileen puhaltaen. Nytkin ajankohtaisia asioita esille nosti kolme eri valtuutettua, mutta lopulta hyvän keskustelun jälkeen kaikki halusivat olla aloitteiden takana, kiitteli Lopen Kokoomuksen puheenjohtaja, valtuutettu Timo Heinonen,

Lasten ja nuorten terveystarkastukset esille valtuustossa nosti valtuutettu Karoliina Saari. Saaren ja muiden kokoomuslaisten valtuutettujen allekirjoittama aloite koski neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toteuttamista ensi vuoden alussa tiukentuvien määräysten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asetuksen, joka säätelee lapsille ja nuorille tehtävien terveystarkastusten määrää ja sisältöä. Asetuksen muutosten tulisi olla käytössä kunnissa vuoden 2011 alusta. Kuntia sitovan asetuksen tarkoituksena on ehkäisevää toimintaa tehostamalla varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia ja tasoltaan yhtenäisiä.

– Asetuksen mukainen toiminta auttaa ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Erityisen tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen järjestäminen ehkäisevät ongelmien pahenemista ja kustannusten kasvua, totesi Karoliina Saari.

Asetuksen määräysten toteuttaminen maksaisi Lopella arvioiden mukaan noin 18 000 ¤. Valtion taholta on kuinkin tehty päätös valtionosuuden lisäyksestä asetuksen toimeenpanoksi, ja kunnan väkiluvun mukaan valtionosuuden korotus on noin 25 000 ¤.

– Nyt on kyse siitä näemmekö vauvat, lapset ja nuoret tarpeeksi arvokkaina, jotta
panostamme heihin. Tahtoa, voimavaroja ja rahkeita terveydenhuollossa on. Nyt
tarvitsemme myös rahojen suuntaamista oikeaan suuntaan, toteavat kokoomuslaiset
aloitteessaan.

Kokoomuslaiset nostivat aiheen esille siksi, että viestit Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymästä ovat olleet sellaisia, että palveluita ei haluta nostaa tulevien säädästen tasolle.

– Me emme tällaista voi hyväksyä ja itseasiassa rikomme silloin jo lakiakin. Ainakin me kokoomuksessa haluamme, että loppilaiset lapset pääsevät neuvolaan ja koululaiset terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksiin säädösten määrällä tavalla. Merkittävä parannus on myös lukiolaisten terveystarkastukset ensi vuoden alusta lähtien ja kyllä ne pitää Lopellakin hoitaa, totesi Timo Heinonen ja antoi vahvan tuen Karoliina Saaren esitykselle.

Lasten ja perheiden erityispalveluita tilauksesta Lopelle

Toisessa aloitteessa Lopen kokoomuslainen valtuustoryhmä esittää, että Terveyskeskuskuntayhtymän kautta järjestettäviä erikoispalveluita, kuten psykologin ja puheterapeutin palvelut, voisi jatkossa saada Lopelle tilauksesta erikseen sovittavina aikoina.

Tällä hetkellä suurin osa kuntayhtymän tarjoamista erityispalveluista on saatavilla keskitetysti Riihimäeltä. Erityisesti lapsiperheille kulku Riihimäelle saattaa olla ongelmallista. Kokoomuslaiset haluavatkin kunnan selvittävän mahdollisuuden tarjota näitä palveluita myös Lopella, tilausten mukaan, ja silloin kun se on työnteon kannalta järkevää.

– Jos tällainen palvelu olisi helposti järjestettävissä, se tulisi ehdottomasti ottaa ainakin kokeiluun. Tämä mahdollistaisi monelle perheelle ja lapselle erityispalvelun saamisen myös kotikunnasta, totesi kokoomusvaltuutettu Sirpa Hopearuoho valtuustossa kokoomuksen aloitteen esittelyssä.

Timo Heinonen kertoi asian nousseen esille kuntalaispalautteen myötä kun useampi perhe oli ollut yhteydessä. Monelle perheelle palveluiden hakeminen Riihimäeltä on osoittautunut erittäin hankalaksi.

– Nyt meillä on uusi hieno terveystalo Lopella ja kyllä sieltä pitää löytyä tilat tällaiseen palveluun. Ja olen varma, että kulkeminen Riihimäeltä tänne on työntekijälle helpompaa kuin perheelle julkisilla kaupunkiin, kommentoi Timo Heinonen ja totesi ratkaisun olevan Riihimäen Seudun Terveyskeskuskuntayhtymässä vain tahtokysymys.

Lämpimät pukuhuoneet luistelijoille

Kolmas, pieni ja helposti järjestettävissä oleva aloite ehdottaa, että Lopen kunta ottaa tulevana talvena uudelleen käyttöön vanhan B-koulun nyt saneeratun osan pukuhuoneet. Vanhat pukuhuoneet on helppo ottaa takaisin käyttöön eikä se vaadi rahallisia panostuksia.

– Viime talvena luistelijoilta tuli runsaasti palautetta, kun luistimet piti laittaa jalkaan ulkoilmassa ja kengät säilyttää luistelun ajan pakkasessa. Tällä pienellä toimenpiteellä tämäkin asia saadaan kuntoon, totesi aloitteen Kokoomus-ryhmän puolesta tehnyt valtuutettu Tiina Seppälä.

Talviliikunnan harrastajilta tuli viime talvena runsaasti palautetta ja kokoomuslaiset haluavat nyt asian jälleen kuntoon.

Kommentit