Lopen Kokoomuksen kevätkokous Päiväkoti Sirkuksessa – Tärkeintä turvata päivähoito koko kunnassa

Uutiset, tiistaina 23.03.2010

Lopen Kokoomuksen kevätkokous järjestettiin tänä vuonna Launosissa. Paikaksi oli valittu vuoden alussa valmistunut uusi Päiväkoti Sirkus, jonka tiloihin ja toimintaan tutustuminen olikin iso osa illan ohjelmaa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi päivähoito- ja kylien asiat nousivatkin keskustelun kärkeen. Uutta päiväkotia ja alan ajankohtaisia asioita väelle esitteli päiväkodinjohtaja Jaana Sillanpää.

Sillanpää kertoi päiväkodin väen ja launoslaisten yleisesti olevan tyytyväisiä uuteen päiväkotiin. Suunnittelussa aktiivisesti mukana olleina mm. talon lasten mieleen oleva väritys ja muukin luonne on kerännyt kiitosta. Uudesta talosta löytyy paljon erilaisia paikkoja toimia, leikkiä ja oppia ja näin Sirkus vastaa hyvin varhaiskasvatuksen tulevaisuudenkin haasteisiin.

Maalämpöä hyödyntävä päiväkoti tarjoaa Launosten alueelle päivähoitopalveluita kaiken ikäisille. Eri-ikäisten ryhmät sijoittuvat mukavasti talon eri osiin kuitenkin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi Sirkus vastaa myös koko kunnan yöhoidon tarpeesta. Maanantainakin Lopen kokoomuksen kokouksen aikaan talossa oli iltavuorossa olleiden perheiden lapsia hoidossa.

– On tärkeää, että kunnassamme tarjotaan erilaista hoitoa erilaisten perheiden tarpeisiin. Usein valinnanvaraa ei ole ja se osaltaan vaikuttaa myös siihen miten kunta voi kasvaa. Hyvät päivähoitopalvelut ovat tärkeä osa kunnan toimintaa, totesivat Lopen kokoomuslaiset ja toivoivat, että jatkossa päivähoitopalveluissa voitaisiin tarjota myös kevyempiä vaihtoehtoja esimerkiksi päivätoimintaa sitä tarvitseville perheille.

Jaana Sillanpää kertoi tyytyväisyytensä myös Loppi-lisään. Launosten alueella useampi perhe on tämän joustavan palvelun parissa ja tarvetta olisi enempäänkin.

– Loppi-lisää kannattaa kehittää entisestään. Nyt epäilijätkin ovat huomanneet sen toimivuuden ja inhimillisyyden lasten näkökulmasta. Se on myös erittäin edullinen tapa kunnalle vastata näiden perheiden päivähoidon tarpeeseen, totesi Lopen Kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen ja sanoi, että itse olisi valmis lisäämään määrärahaa Loppi-lisään niin että palvelun piiriin pääsisivät kaikki sitä haluavat perheet. Heinonen kuitenkin totesi, että asian ratkaisu vaatii laajaa yhteisymmärrystä ja tahtoa, mitä ei tähän mennessä ole löytynyt.

Kyläkaavojen uudistaminen elävöittäisi kyliä

Lopen Kokoomuksen kevätkokouksessa keskusteltiin myös laajasti kunnan palveluista. Esille nousivat myös vahvasti kylät ja kyläkoulut. Kokoomuslaisten keskuudesta nousikin esille tarve uudistaa ns. kyläkaavat.

– Kyläkaavat pitäisi nyt ajan tasaistaa ja katsoa onko kylistä löydettävissä paikkoja uusille tonteille, linjasivat Lopen kokoomuslaiset kokouksessaan.

Samalla käytiin keskustelua myös Länsi-Lopen päivähoitotilanteesta. Valtuutetut kertoivat tekemänsä aloitteen taustoja ja painottivat, että heille tärkeintä on turvata päivähoito Länsi-Lopella.

– Teimme aloitteen sitä varten, että keskusteluissa oli vallalla tahto keskittää kaikki kunnalliset päivähoitopalvelut taajamiin. Eli Länsi-Lopenkin lapsille oltaisiin osoittamassa päivähoitopaikat kirkonkylältä tai muista taajamista. Me haluamme turvata päivähoidon myös Länsi-Lopella. Paikka voi olla pohtimamme Länsi-Lopen koulu tai sitten myös keskusteluissa esille noussut Vojakkalan koulu. Käytännön ratkaisut mm. paikan suhteen kuuluvat perusturvalautakunnalle, kertoi valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Tiina Seppälä valtuustoryhmän puolesta.

Lopen Kokoomuksen kevätkokouksessa käytiin läpi vuoden 2009 toimintakertomus ja tehtiin valinnat mm. puolueen eri kokouksiin. Hämeen Kokoomuksen piirikokouksiin edustajiksi valittiin Karoliina Saari, Samppa Jaro, Vesa Pesonen ja Sanna Kallela ja Kansallisen Sivistysliiton Riihimäen seudun Opinto- ja kulttuuriyhdistys ry:n edustajiksi Samppa Jaro ja Yrjö Kassari.

– Puoluekokous on ensi kesänä Jyväskylässä ja seuraamme myös tilannetta, mitä siellä esille nousee. Katsotaan miten tuon kokouksen kanssa etenemme, totesi Timo Heinonen kokousväelle.

Kommentit