Lopella halutaan ottaa käyttöön osallistava budjetointi – Kuntalaiset pääsisivät kertomaan toiveistaan ja niitä myös toteutettaisiin

Blogi, maanantaina 06.05.2019

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä.

Asukkaat otetaan mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Esimerkiksi siitä miten kevyen liikenteen väylät, viheralueet ja liikuntapaikat toteutetaan? Millaista ohjelmaa kunta toteuttaa?

Lopen Kokoomuksen valtuutettuja illan kokouksessa.

Vaikka valtuusto päättääkin kuntatalouden isoista linjoista ja kokonaisuuksista, kuntalaisia pitää kuunnella. Näin on jo toimittu muutamissa kunnossa osallistuvan budjetoinnin kautta ja saatu aikaan hyviä tuloksia. Tuloksena on osuvampia palveluja ja tyytyväisempiä asukkaita. Yhdessä kunnan asukkaiden kanssa voidaan pohtia, mistä löydetään resursseja toteuttaa sellaisia yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita, joihin kunnan omat resurssit eivät yksinään riitä.

Kuntalain 22 § kannustaa kuntia ottamaan asukkaat mukaan talouden suunnitteluun. Osallistuva budjetointi on Suomessa vielä melko uusi käsite, vaikka sitä on käytetty eri muodoissa muutamissa kunnissa. Kansainvälisesti osallistuvaa budjetointia käytetään verrattain laajasti, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Parhaimmillaan osallistuva budjetointi lisää kuntalaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon sekä auttaa kohdentamaan verovarjoa tehokkaasti oikeisiin kohteisiin.

Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Sama malli ei sovellu jokaiseen kuntaan.

Joukko loppilaisia kunnanvaltuutettuja nuorimman valtuutetun Rosa Laineen johdolla esitti tänään, että Lopen kunta ottaa ensi vuoden 2020 alusta lähtien käyttöön osallistavan budjetoinnin. Ensimmäiseksi vuodeksi Osallistavassa budjetoinnissa kunta osoittaisi 50 000 euroa ja tämän jälkeen vähintään vastaavan kokoisen summan vuosittain loppilaisten ideoiden toteuttamiseen.

Ehdotuksia rahan käytöstä voisivat aloitteen mukaan antaa kaikki loppilaiset ikään tai asuinpaikkaan katsomatta. Esitykset voisivat olla niin kiinteitä investointeja tai jonkin tapahtuman tai vastaavan järjestäminen kunnan toimesta tai jonkin seuran tai yhdistyksen toimesta yhteistyössä kunnan kanssa. Kaikkien toteuttavien hankkeiden tulee palvella ennen muuta loppilaisten arkea tai viihtyvyyttä kotikunnassaan.

Ensimmäinen ehdotusvaihe olisi vuoden 2020 alussa. Toteuttamiskelpoiset ideat siirtyisivät keväällä äänestykseen. Äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät loppilaiset voisivat äänestää. Äänestys toteutettaisiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2020 ja eniten ääniä saavat ehdotukset tulevat valituiksi. Ehdotusten toteutuksesta vastaisi kunta.

Allekirjoitin itse myös Rosan aloitteen ja minusta juuri tällaista yhdessä tekemistä ja kuntalaisten kuulemista tarvittaisiin selvästi nykyistä enemmän kaikkiin kuntiin. Haastankin kaikki Hämeen kunnat tekemään vastaavan aloitteen ja ottamaan käyttöön ensi vuonna osallistavan budjetoinnin osana kuntapäätöksentekoa.

….

Lopen kunnanvaltuustossa tehtiin tänään myös valtuuston enemmistön (14 valt) johdolla aloite minkä myötä Länsi-Lopen kyläkoulu säilyy ensi syksynä edelleen kolmiopettajaisena. Aloitteen teki Kokoomuksen Tiina Seppälä ja siihen oli kerätty kaikkien mukaan haluvien valtuutettujen nimet yli puoluerajojen. Mukana kyläkoulun jatkoa turvaavassa aloitteessa oli Kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan valtuutettuja. Aikataulu on tiukka ja siksi aloitteen taakse tarvittiin kiireellisen käsittelyn johdosta enemmistö valtuutetuista. Nyt kun allekirjoittajia oli yli puolet kunnanvaltuutetuista saadaan esitys käsiteltyä kevään aikana niin, että jo seuraavassa kunnanvaltuustossa voidaan osoittaa tarvittaessa lisämääräraha opettajan palkkaamisen. Alkukesästä saadaan sitten opettajan rekrytointi hoidettua ja lähes puolen Lopen kouluna toimiva Länsi-Lopen koulu säilyy näin kolmiopettajaisena myös ensi lukuvuonna.

Aloitteen missä edellytettiin, että Lopen kunta säilyttää Länsi-Lopen koulun kolmiopettajaisena ja myös kolmen opetusryhmän kouluna lukuvuonna 2019-2020 mukaan lukien esiopetus allekirjoitti yhteensä 14 kunnanvaltuutettua 27:stä. Meidän mukaan pelkkä hankerahoituksella vuodeksi saatava resurssiopettaja ei ole riittävä resurssi koululle eikä se myöskään pitäisi koulua kolmen opetusryhmän kouluna. Edellytimme valtuuston enemmistöllä myös, että kunnanhallituksen tulee käsitellä asia kiireellisenä niin, että kunnanvaltuusto voi jo seuraavassa kokouksessaan tehdä päätöksen lisämäärärahasta kolmannen opettajan palkkaamiseksi.

Kolmantena isona asiana kunnanvaltuusto joutui tänään oikomaan aiemmin kunnanhallituksen tekemiä virheellisiä päätöksiä liittyen kuntamme eroon Jätelautakunta Kolmenkierrosta. Kunnanvaltuusto päätti aikanaan jo erota Kolmenkierrosta ja näin säilyttää paikallisemman yrittäjävetoisen jätehuollon. Nyt päätöstä on yritetty hieman ”väkivaltaisestikin” kumota ja tässä on tapahtunut virheitä joita nyt sitten joudumme korjaamaan. Asiasta on tehty myös valitus hallinto-oikeuteen ja ainakin itse toivon, että hallinto-oikeus vielä katsoo asian lainmukaisuuden päätöksenteon osalta.

Ja olihan mukava jälleen avata myös valtuusto onnittelemalla loppilaislähtöistä HPK:n Suomenmestaria ja PlayOffien arvokkainta pelaajaa, kapteeni, Otto Paajasta. Yritämme saada Kanadamaljan Lopelle kesällä ja silloin tavataan tietenkin torilla! Palataan tähän kun saan asiaa eteenpäin.

Nyt kotona. Kello 20.00 ja pitkä päivä takana. Illalla vielä puolueemme puheenjohtaja kävi neuvotteluja SDP:n Antti Rinteen kanssa hallitustunnusteluista. Punamullan maku on tosin edelleen vahva, vaikka illan HS:n gallup taisi olla tylyä luettavaa keskustan mustan audin takapenkille mieliville. Keskustan kannatus jatkoi jyrkkää laskua ja nyt myös Vihreät keskustaa suurempi puolue. PS otti ykköspaikan ja Kokoomus nousi kakkoseksi. SDP:n neuvottelumandaatti näyttää sekoilujen myötä heikkenevän. Paha sanoa mitä tässä vielä tapahtuu.

Niin ja mahtuihan päivään myös maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen kanssa työlounas liittyen mm. pääradan hankkeisiin. Ne pitää saada tulevaan hallitusohjelmaan on sitten hallituksessa mitkä puolueet tahansa.

Huomenna Hämeenlinnan torille. Jatkan tapaani eli Tavattavissa vaalien välissäkin.

Kommentit