Lopella ensimmäinen osallistavan budjetoinnin kuntalaisäänestykset – Loppilaiset äänestävät 27 kohteesta suosikkinsa 20 000 euron panostukselle

Blogi, perjantaina 24.07.2020

Vuosi sitten toukokuussa 9.5.2019 teimme Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa valtuustoaloitteen Osallistavan Budjetoinnin käyttöönottamiseksi Lopella. Esityksemme eteni hyvää vauhtia ja nyt tänä loppukesänä kaikki loppilaiset pääsevät äänestämään 27 eri ehdotuksesta mihin 20 000 euron erillismääräraha lopulta käytettäisiin.

Lopen Kokoomuksen valtuustoaloitteesta liikkeelle lähtenyt idea ottaa Lopella käyttöön ns. Osallistava budjetointi etenee nyt kuntalaisäänestykseen. Loppilaiset pääsevät nyt äänestyksen kautta päättämään mihin 20 000 euron erillismääräraha käytetään.

Kohteet valikoituivat kuntalaisten 41 eri esityksestä. Osa esityksistä siis putosi pois, mutta vain sen takia, että ne kohdentuivat asioihin jotka eivät ole Lopen kunnan itse päätettävissä, kuuluvat siis jonkun toisen esimerkiksi ELY-keskuksen toimivaltaan, eivät kohdistuneet kunnan omistamiin kohteisiin tai olivat merkittävästi 20 000 euron enimmäismäärärahaa kalliimpia. Myös muistaakseni ainakin yksi esitys jaettiin kahdeksi eri äänestyskohdaksi sen takia, että raha ei olisi riittänyt molempiin. Ja myös muutamia ehdotuksia koottiin yhdeksi äänestyskohteeksi niiden samansisältöisyyden takia.

Osallistuva budjetointi on siis uudenlainen toimintatapa, jossa kunnan asukkaat otetaan näin mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Mutta nyt siis loppilaiset pääsevät nyt sitten äänestämään näistä 27.7.–11.8.2020 välisenä aikana sähköisellä äänestyksellä. Äänestyksen jälkeen eniten ääniä saanut ehdotus toteutetaan pääsääntöisesti vielä tämän vuoden aikana.

Äänestys avautuu Lopen kunnan kotisivuille 27.7.2020. Linkki Osallistavan budjetoinnin sivulle löytyy alla olevan ehdotuslistan alta.

Äänestykseen menevät ehdotukset:

1. Leikkipuistoihin uusia välineitä ja leikkipuistojen perusparannus.

2. Kuntoliikuntapisteen rakentaminen Kormuun, esimerkiksi koulun pihalle.

3. Kaikille kunnassa koulutiensä aloittaville ikioma Aapinen, jota ei kerätä pois ja kierrätetä seuraavalle oppilaalle.

4. Valvontakamerat kuntakeskukseen Kauppatien varrella sijaitsevaan Rinki-kierrätyspisteeseen väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja yleisen siisteyden ylläpitämiseksi.

5. Rahan käyttäminen Lopen alueelle tehtävään luonnonsuojelualueeseen.

6. Lasten leikkipuisto Kormun alueelle.

7. Kunnan yleisen siisteyden edistämiseksi kunta järjestää (vaikka 4 kertaa vuodessa) Lopen kunnan varikolle vastaanoton esimerkiksi painekyllästetylle puulle, vanhoille kalusteille ym. sekajätteelle, joita liian usein jätetään luontoon.

8. Ojajärven uimarannan kehittäminen. Ehdotuksissa nostettiin esiin esimerkiksi pitkä laituri ja mahdollisesti hyppypaikat, rannan siistiminen, hienon hiekan lisääminen ja rannan tasoittaminen. Pöytäryhmien lisääminen piknikin viettoa ja ruokailua varten. Parkkipaikan laajentaminen ja tien parantaminen.

9. Lisämääräraha Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen esimerkiksi yhdistysten kautta.

10. Läyliäisten skeittialueen kunnostaminen.

11. Kunnan ylläpitämien hiihtopaikkojen kehittäminen.

12. Kunnan kuntopolkujen reunoille penkkejä sopiviin paikkoihin levähdystaukoja varten.

13. Lopen kirkonkylän alueen yleisilmeen parantaminen esim. istutusten ja viherrakentamisen avulla.

14. Kuntoportaat Launosiin.

15. Kuntoportaat Läyliäisiin.

16. Lasten liikennepuisto.

17. Kunnollinen valaistus niihin leikkipuistoihin joiden yhteydessä on kuntoilulaitteita.

18. Uuden kuntopisteen tekeminen kuntaan.

19. Kukkapeltoja/niittyjä (esim. auringonkukkapelto) kunnan omistamien alueiden yleisilmeen parantamiseksi.

20. Kunnassa olevien ulkokuntolaitteiden maisemointi kuntoilurauhan ja käytettävyyden saavuttamiseksi heillekin, joilla on esteitä tehdä liikuntasuoritteita julkisesti.

21. Uuden tekonurmikentän käytettävyyden ja toiminnallisuuden lisääminen. Toimintaa palvelevia lisärakennelmia: esimerkiksi rinteeseen yksinkertainen katsomo, pukukopit/katos pelaajille, wc nurmikentän lähietäisyyteen, huvimaja kentän läheisyyteen.

22. Uusia laitteita Elmolan kuntosalille.

23. Lopen kirkonkylän koulukeskuksen liikunta-/pallopeli-alueen kehittäminen: esim. tekonurmi-alustainen tenniskenttä, katukorikseen ja katusählyyn soveltuva multisport-alusta, rantalentopallokenttä.

24. Skeittiparkki kuntakeskukseen vanhalle torille.

25. Aurinkosuojien/katosten rakentaminen kunnan päiväkotien pihoille suojaamaan lapsia ja henkilökuntaa

26. Kunta hankkii lajitteluun sopivia jäteastioita kouluihin, päiväkoteihin tai paikkoihin missä ihmiset liikkuvat.

27. Kunnan vastuulla olevien luontoliikuntakohteiden kehittäminen.

Lopen Kunnan Osallistavan Budjetoinnin -sivut www.loppi.fi -sivustolla.

….

Tässä vielä sitten ne ehdotukset jotka etenevät toista tietä jatkovalmisteluun. Nämä ehdotukset siis kohdistuvat esimerkiksi valtion vastuulla oleville tiealueille, eivät ole toteutettavissa 20 000 euron ensimmäismäärärahalla tai aiheuttavat merkittäviä pysyviä vuotuisia käyttökustannuksia (esim. kuntosali) ja eivät siksi ole mukana äänestyksessä. Mutta se ei toki tarkoita sitä, ettei esitykset voisi muuten edetä. Esimerkiksi pyörätie-esitykset viemme kunna toimesta kaikki nyt Uudenmaan ELY-keskukselle ja lähdemme edistämään niitä sitä kautta.

Eli ei äänestykseen etenevät ehdotukset:

1. Pieni pätkä sorapohjaista kevyen liikenteen väylää kt 54:n varteen välille Topenontie – Kalamajantie. Nykytilannetta parantaisi jo kevyesti raivattu ja tasoitettu merkitty polku kantatien ja metsän välissä.

Hylkäyksen syy: ELY:n tie, ei kunnan toimivallassa. Esitys viedään Uudenmaan ELY-keskukselle jatkovalmistelua ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

2. Liikuntaseteli jokaiselle halukkaalle.

Hylkäyksen syy: Liikuntaseteli on verotettava etu, jonka Lopen kunta voi työnantajan roolissa myöntää kunnan työntekijöille, ei kaikille kuntalaisille.

3. Kuntosali Launosten/Kormun alueelle.

Hylkäyksen syy: Kuntosalista aiheutuu kunnalle jatkuvia, vuotuiseen talousarvioon otettavia ylläpitokustannuksia, eikä kuntosalin rakentamista voida siten ratkaista osallistuvan budjetin yhteydessä.

4. Pyörätien jatko Läyliäisiin Aallon kaupalle asti, ellei jopa Hyvinkään risteykseen asti (n. 500–800m).

Hylkäyksen syy: ELY:n tie, ei kunnan toimivallassa ja esitys viedään Uudenmaan ELY:lle jatkotoimenpiteitä varten.

5. Pyörätie Läyliäisiin Hyvinkääntien risteyksen ja koulun välille.

Hylkäyksen syy: ELY:n tie, ei kunnan toimivallassa ja tämäkin siis ELY:lle

6. Jätetään säästösyistä tekemättä aita Launosten uuden jalkapallokentän ympärille. Nurmikko montun reunoille katsojia varten.

Hylkäyksen syy: Alue on päätetty aidata, jotta kenttä on paremmin suojattu erityisesti epäasialliselta käytöltä, kuten moottoriajoneuvoilta, mutta myös polkupyöriltä. Aita myös estää eläinten pääsyn kenttäalueelle.

7. Kaikkien Lopen koulujen oppilaiden ja opettajien kuljetukset kunnan koulujen koulujenvälisiin yleisurheilukilpailuihin ja hiihtokilpailuihin.

Hylkäyksen syy: talousarviossa 2020 koulujen oppilaskohtaisia määrärahoja nostettiin selvästi. Yhtenä määrärahan noston ehtona oli se, että rahaa on käytettävissä myös ehdotuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Lopen kunta on siis jo päättänyt, että kaikki perinteiset koulujenväliset urheilukilpailut järjestetään ja myös joulukirkko ja kevätkirkko. Tätä varten osittain myös oppilaskohtaista määrärahaa korotettiin.

8. Kunta varaa maa-alueen perustettavalle siirtolapuutarhalle (mökkejä ja viljelypalstoja) sellaiseen paikkaan, jota on mahdollista tarpeen mukaan laajentaa myöhemmin.

Hylkäyksen syy: Asiaa ei voi ratkaista osallistavan budjetoinnin yhteydessä, sillä mahdollinen siirtolapuutarha-alue vaatii kaavamuutoksen. Asia otetaan Lopen kunnan toimesta jatkoselvittelyyn sopivan alueen ja kaavoitustyön osalta.

9. Kunnan taajamien ns. metsäpuistoille tehdään pitkäntähtäimen suunnitelmat kuinka niitä hoidetaan luonnon monimuotoisuutta vaalien. Kuntalaiset ja käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun.

Hylkäyksen syy: Asiaa ei voi ratkaista osallistuvan budjetoinnin yhteydessä, mutta asia otetaan muuten jatkovalmisteluun.

10. Pyörätie Launonen–Riihimäki välille.

Hylkäyksen syy: ELYn tie, ei kunnan toimivallassa. Asia viedään ELY:lle.

11. Kunta järjestää 2 – 3 kertaa vuodessa yhteiskuljetuksen sivukyliltä maatuvan jätteen ja vaarallisten jätteiden poisviemiseksi.

Hylkäyksen syy: Asia saatetaan Kiertokapulan hoidettavaksi. Lopen kunta kuuluu Kiertokapulaan ja tällaisen palvelun tarjoaminen kuuluu Kiertokapulalle.

….

Kolea päivä. On tämä Suomen suvi vaan ihmeellinen. Nyt säästä välittämättä kesäjuhliin eli Vanajanlinnalle. Eihän se olisi mitään ilman hyttysiä ja kesäjuhlia ☀️😂

 

Kommentit