Lobbaus- ja eettisten sääntöjen luominen Suomeen; 2010 EI, 2012 EI ja 2013 KYLLÄ?

Blogi, torstaina 09.01.2014

Tein ensimmäisen kerran jo vuonna 2010 kesällä ja uudistin esitykseni marraskuussa 2012, että meilläkin otettaisiin käyttöön poliittisen vaikuttamisen, lobbauksen eettiset säännöt ja luotaisiin eduskuntaan oma rekisteri lobbaajista. Lobbaaminen ei siis ole kirosana. Se tarkoittaa kaikkea poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamista. Ja sitä tekee niin SAK kuin EK:kin, Mannerheimin Lastensuojeluliitto kuin partiolaisetkin. Fortum ja Suomen Tuulivoimayhdistys. Opettajat OAJ:n kautta ja kunnat suoraan ja Kuntaliiton kautta jne.

Vuonna 2010 asia ei syystä tai toisesta edennyt. Vuonna 2012 asia oli edelleen ajankohtainen, mutta ei edennyt silloinkaan. Ja nyt jälleen aihe on noussut keskusteluun ja aihe on edelleen ajankohtainen.

Edellisen hallituksen oikeusministeri Tuija Brax sen paremmin nykyhallituksenkaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson eivät siis esitystäni eteenpäin vieneet. Henriksson siirsi vastuun eduskunnalle ja totesi minulle vastauksessaan, että ”eduskuntaa koskevan järjestelmän käyttöönotosta voi päättää vain eduskunta itse, joten hallitus katsoo asianmukaiseksi jättää asian arvioinnin eduskunnan käsiin.”

2Eduskunnalle vuoden 2010 valtiopäivillä annetussa hallituksen esityksessä, jossa oli kyse kansanedustajien lahjusrikoksia koskevien säännösten muuttamisesta, todettiin, että eduskunnan piirissä olisi aiheellista harkita esimerkiksi kansanedustajien sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden laajentamista nykyisestään (HE 79/2010 vp, s. 27). Esitystä käsitellyt eduskunnan lakivaliokunta esitti samansuuntaisen kannanoton todetessaan mietinnössään pitävänsä tärkeänä, että epäasiallisen vaikuttamisen ennalta ehkäisemiseksi, demokraattisen päätöksenteon turvaamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi etsitään myös muita kuin rikosoikeudellisia keinoja (LaVM 45/2010 vp, s. 5).”

Vuonna 2010 Tuija Brax kirjoitti vastauksessaan minulle, että ”Eduskunnan piirissä on hallituksen mielestä kuitenkin aiheellista harkita esimerkiksi kansanedustajan sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden laajentamista nykyisestä. Harkintaan voitaisiin ottaa muitakin keinoja, joilla erilaisten edunvalvojien tai lobbaajien ja kansanedustajien välistä kanssakäymistä voitaisiin saada vielä avoimemmaksi ja löytää siihen pelisääntöjä. Kysymyksessä tarkoitetut eettiset säännöt ja lobbausrekisteri kuuluvat harkinnanarvoisiin keinoihin.”

Meillähän on uudistettu viime vuosina vaalirahoituslainsäädäntöä ja lahjontalainsäädäntöä nykyistä avoimemmaksi. Tähän samaan kokonaisuuteen tulisikin minusta ottaa mukaan myös ns. lobbaussäännöt, joiden tulisi myös tukea päätöksenteon avoimuutta ja seurattavuutta.

Avoin järjestelmä ennaltaehkäisee epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä. Erilaiset vaikutuskeinot ja lobbaus ovat arkipäivää suomalaisessa päätöksenteossa. Itseasiassa juuri tuossa sähköpostia päivä kaksi sitten selatessani siellä oli kahdeltakin eri lobbausfirmalta toimeksi antona postia. Ne kumpikin olivat mielipide- ja mainetutkimuksia eri yrityksistä. Vastaaminen veisi kuulemma vain kymmenen minuuttia ja mielipiteeni olisi tärkeä. Juuri niin 🙂

Lobbausta tapahtuu siis monilla tasoilla ja meidän lainsäätäjien tuleekin kuunnella kaikkia tahoja tasapuolisesti. Demokratiaan ja hyvään hallintotapaan kuuluu, että kaikkia halukkaita tahoja kuullaan päätöksenteon yhteydessä, ja eri tahot pyrkivätkin vaikuttamaan lainsäätäjiin omalta kannaltaan suotuisalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan ole oman edun tavoittelua, vaan tapa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Lobbaus on kuulunut Euroopan unionin vaikutuskeinoihin alusta asti. Myös Suomessa lobbauskeinot ovat ammattimaistuneet viime vuosina ja vaikutuskeinot monipuolistuneet. Euroopan parlamentissa on käytössä erityiset lobbaussäännöt, joiden eettisten ohjeiden mukaan edunvalvojat toimivat. Tämä on lisännyt lobbauksen läpinäkyvyyttä EU-parlamentissa. Vielä vuonna 2010 totesin kysymyksessäni, että meillä Suomessa lobbausta ei nähdä ongelmana. Kuitenkin koko ajan aihe puhuttaa ja vaikuttaminen lisääntyy. Tarve yhteisille avoimille pelisäännöille ja rekisterille on siis koko ajan kasvava.

Avoimuuden parantamiseksi ja tulevaisuuden mahdollisten ongelmien välttämiseksi Suomeenkin tulisi luoda omat lobbaussäädökset niin kuin jo vuonna 2010 esitin. Tämä voisi tarkoittaa eduskuntaan luotavaa eettistä ohjeistusta sekä erillisen lobbausrekisterin luomista. Avoimuus kuuluu suomalaiseen demokratiaan ja tämä vahvistaisi läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta päätöksentekoon.

Tulenkin esittämään nyt, että eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ottaa tässä vetovastuun. Oikeusministerien mukaan vastuu ja toimivalta tässä on eduskunnalla ja näin ollen puhemiehellä. On tärkeää, että puhemies nyt huolehtii, että järjestelmämme toimii hyvin ja luotettavasti myös tulevaisuudessa ja siinä tarvitaan osaltaan avoin ja julkinen rekisteri vähintäänkin eduskunnan sisällä toimivista vaikuttajatahoista ja myös säännöt vaikuttamiseen. 

Rekisteriin tulisi selkeä tieto yksityiskohtaisesti ketä lobbari edustaa. Ja myös tieto siitä mistä rahoitus tulee. Mitä selkeämpi ja avoimempi rekisteri on sitä vähemmän on epäselvyyksiä ja epäilyttäviä kysymyksiä. Ja näin pystymme ennalta ehkäisemään myös väärinkäytöksiä.

Ministeri Alexander Stubb totesi jo MEP-aikanaan, että ”Ei ole olemassa hyvää tai huonoa lobbaria; on vain hyvää tai huonoa lobbaamista. Lainsäätäjä kuuntelee, ottaa informaation vastaan ja vetää omat johtopäätöksensä. Lobbaamisessakin terveen järjen käyttö on sallittua.” Näin se juuri on.

Tulen itse pitämään koko kevätkauden kirjaa siitä ketkä minua tapaavat ja ketkä haluavat vaikuttaa ja missä asioissa minun kantoihihin. Katsotaan millainen lista syntyy. Vai haluaako tämän jälkeen enää kukaan minua tavatakaan? Uskoisin, että haluaa.

Erinomaisen hyvä päivä tänään. Forssassa ja illalla aivan erinomainen illallinen ravintola Köökissä. Yksi alueemme parhaista ja mikä arvokasta ravintola tarjoaa lähiruokaa ja sen tehtynä hyvin ja tarjoiltuna erinomaisesti. Ihastuttava pieni paikka jossa kaikki kohdallaan. Suosittelen teille kaikille ja kannattaa ajella aina kauempaakin. Tänään sovimme myös lisää juttuja Forssaan. Tulossa mm. yritysvierailua ja sellaista. Palataan siis niihin lähempänä.

Huomenna Helsinkiin ja eduskuntaan. Ylen A-Studion haastattelua ja sellaista ohjelmassa. Kivilinnalla siis jälleen.

 

Kommentit