Lisää työpaikkoja ja lisää ostovoimaa

Kynästä, torstaina 17.03.2011

Aamupostissa Markku Puhakainen kirjoitti 5.3. julkaistun kirjoitukseni
”Lisää työtä, lisää verotuloja ja lisää oikeudenmukaisuutta” pohjalta
otsikolla ”Tasavero tiukkenee”. Kirjoituksesta sai sellaisen kuvan, että
käsittelemäni kokoomuksen verolinja ”rankaisisi köyhiä”. On helppo todeta,
että verolinjamme on täysin päinvastainen.

Kiistaton tosiasia on se, että maamme suurin köyhyyttä aiheuttava tekijä
on työttömyys. Me tartumme tähän ongelmaa toden teolla ja näemme niin,
että kaikki toimet, joilla työnteko kannattaa nykyistä paremmin, ovat
nimenomaan parasta köyhyyden poistamista.

Työttömyyden jälkeen uusi työ tuo tukien varassa eläneelle itsenäisyyden
ja kyvyn huolehtia paremmin itsestään ja läheisistään. Juuri tämän takia
me kokoomuksessa haluamme luoda maahan lisää työtä. Haluamme alentaa työn
tekemisen ja teettämisen veroja sekä lisätä palkansaajien ja eläkeläisten
ostovoimaa.

Itse asiassa olemme ainoa puolue, jonka veromalli lähtee yhteisen kakun
kasvattamisesta. Me emme usko siihen, että hyvinvointivaltiota pelastetaan
jakamalla alati pienenevää julkisen talouden rahapottia hieman uudella
tavalla. Meistä tärkeintä on tehdä sellainen verouudistus joka luo maahan
lisää työpaikkoja, kannustaa työllistämään, kannustaa työntekoon ja tätä
kautta luo kasvua ja lisää verotuloja valtiolle käytettäväksi esimerkiksi
kouluihin ja terveyskeskuksiin.

Näillä verotuloilla peruspalvelut voidaan turvata tulevaisuudessakin. Ne
myös turvaavat tulonsiirrot heikoimmassa asemassa oleville.
Paremminvointivaltio syntyy taasen siitä, kun hyvinvointiyhteiskuntaan
tulee lisää välittämistä, huolehtimista toisista ja itsestä ja hyviä töitä
– tekoja.

Veropolitiikkamme ydin on siis uuden kasvun, työpaikkojen ja sitä kautta
peruspalveluiden turvaaminen verotulojen kasvun kautta.

Tosiasia on myös se, että olemme tällä hallituskaudella korottaneet
perusturvaa, esimerkiksi kansaneläkkeitä, pienimpiä isyys- ja
äitiyspäivärahoja, enemmän kuin neljä edellistä hallitusta yhteensä.
Olemme myös sitoneet mm. lapsilisät indeksiin niin että ne seuraavat
hintojen nousua ja niiden ostovoima säilyy. Olemme ottaneet käyttöön
vajaan 700 euron takuueläkkeen ja korottaneet mm. opintotukea 15
prosentilla ja lapsilisiä. Tässä vain jotain mainitakseni.

Verotuksen painopisteen muuttaminen työstä kulutukseen siis lisää
verotuloja kasvun kautta. Lisäksi kulutus-, haitta- ja ympäristöverojen
tuoma hintojen nousu korvataan täysimääräisesti köyhimmille, yhteiskunnan
tukien varassa eläville, indeksikorotusten myötä.

Pitää muistaa, että arvonlisäveron myötä verotetaan myös ulkomaalaista
työtä tuotteiden hinnoissa. Jos nostaisimme palkkaveroa – työn ja
työllistämisen veroja, niin silloin verottaisimme vain suomalaisten työtä.
Se lisäisi pahimmillaan maamme työttömyyttä.

Vielä haluan oikaista yhden asian. Kirjoituksessa väitettiin
virheellisesti, että yrittäjät saisivat jonkin tulon verovapaasti. Näin ei
ole. Yrittäjien osingot eivät ole verovapaata tuloa. Yrittäjän omistama
yritys on maksanut yrityksen tuloksesta jo kertaalleen veron –
yhteisöveron. Kun yrittäjä nostaa yrityksestä osinkoja, ne ovat siis jo
kertaalleen verotettuja. Itse en kannata sitä, että yrittäjille tulisi
tähän kohtaan vielä käyttöön toiseen kertaan verottaminen. Se olisi juuri
vääränlaista veropolitiikkaa mikä vähentäisi yrittäjyyttä ja veisi
maastamme niitä paljon kaivattuja työpaikkoja.

Tiedän, että yrittämiseen kuuluu riskinotto, mutta juuri yhteen kertaan
verotetut osingot ovat kannustin tähän riskinottoon ja yrityksen
kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Ja täytyy vielä muistaa,
jotta yrittäjä saisi täysimääräisen 90 000 euron hyödyn osan
vihaamista vain yhteen kertaan verotetuista tuloista, yrityksellä pitää
olla nettovarallisuutta miljoona euroa. Valitettavasti näin suuria ja
varakkaita yhtiöitä on maassamme aivan liian vähän.

Me siis kokoomuksessa painotamme verotuksessa kevyempää työn verotusta ja
kireämpää kulutuksen ja ympäristön verotusta. Tavoitteenamme on kannustaa
työntekoon ja työllistämiseen sekä kannustaa energian ja luonnonvarojen
säästöön. Päinvastaista mieltä oleva kannustaa tuhoamaan luontoa ja
ympäristöä sekä haluaa vähemmän työpaikkoja ja ostovoimaa työntekijöille
ja eläkeläisille. Tästä on lopulta kyse.

Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)

Kommentit