Lauantai, 25.10.2008

Blogi, lauantaina 25.10.2008

HYVÄ EHDOKAS: Mikko Hieta

asuinpaikka: Hämeenlinna

ikä: 29

ammatti: tuottaja 3D-animaatioon erikoistuneessa tuotantoyhtiössä

perhe: vaimo Saija

kotisivut: asuinpaikka: Hämeenlinna

ikä: 29

ammatti: tuottaja 3D-animaatioon erikoistuneessa tuotantoyhtiössä

perhe: vaimo Saija

kotisivut: www.hieta.net

luottamustehtävät:

Yhteiskunnalliset:
Ulkoasiainministeriön ulko- ja turvallisuuspoliittisen nuorten ryhmän jäsen
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän (Koulutuskeskus Tavastia) yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Hämeenlinnan seudullisen ympäristölautakunnan varajäsen

Järjestötoiminta:
Hämeenlinnan alueen partiolaiset ry:n puheenjohtaja

Kirkolliset:
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkovaltuutettu
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsen
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tiedotuksen neuvottelukunnan jäsen

Miksi kokoomus:

Kokoomus on sivistyspuolue, joka arvostaa osaamisen kehittämistä ja satsaa koulutustarjonnan kehittämiseen.

Kokoomus on kannustava ja vastuullinen. Meillä uskotaan, että työtä tekemällä voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Puolue hoitaa julkista taloutta vastuullisesti ja ottaa ympäristökysymykset huomioon päätöksenteossa.

Kokoomus on uudistuva, nykyaikainen ja suvaitsevainen. Puolueen johdossa on tapahtunut nuorentumista jatkuvasti. Politiikkaohjelmat ovat innovatiivisia ja tulevaisuudenuskoisia, mutta samalla realistisia. Kokoomus on suvaitsevainen kaikkia kansalaisryhmiä kohtaan.

Tavoitteet kotikunnassa:

Arjen hyvinvointia perheitä tukemalla. Kannatan satsauksia perheiden tukipalveluihin. Lisäksi esimerkiksi oppilaitosten lähiympäristöjä on pikaisesti tarkasteltava liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja tarvittavat kevyen liikenteen väyläratkaisut tehtävä viivyttelemättä.

Laatua perus- ja lukio-opetukseen. Rahoituskysymykset on ratkaistava siten, etteivät ryhmäkoot kasva hallitsemattomiksi. Myös oppilashuollossa ja terveydenhoidossa tarvitaan lisäpanostuksia.

Ammattiopinnoista tukevat eväät tulevaisuuteen. Jokaiselle peruskoulun päättävälle on turvattava jatko-opiskelumahdollisuus. Tähän päästään aloituspaikkoja lisäämällä. Koulutuskeskus Tavastiaa kehitetään siten, että niin heikot kuin lahjakkaatkin opiskelijat saavat tarvitsemaansa tukea. Aitoa valinnaisuutta lisätään opinnoissa ja mahdollistetaan kaksois- ja kolmoistutkinnot.

Vastuullista ympäristöpolitiikkaa. Kaavoituksen avulla ja joukkoliikennettä kehittämällä voidaan tehdä merkittäviä ympäristötekoja puhtaamman ja turvallisemman elinympäristön puolesta. Siisti ja hoidettu kaupunkiluonto tuo virkistystä monen arkeen.

Lähi- ja hyötyliikunnan puolesta. Vanajaveden rantareitti on osoittanut hoidettujen reittien vaikutuksen arkiliikuntaan. Johdonmukaiset ja kunnostetut pyöräilyreitit mahdollistavat hyötyliikunnan. Toimivat lähiliikuntapaikat asuinalueilla tukevat etenkin lasten ja nuorten omaehtoisia liikuntaharrastuksia.

Aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Yritysten sijoittumispäätöksiin voidaan vaikuttaa myös laadukkaalla asuinympäristöllä. Siksi tavoitteena on hyvä arki Hämeenlinnassa.

Asuntopolitiikan seurattava kaupungin kasvua. Opiskelijakaupungissa tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jotta voimme houkutella opiskelijoita jäämään kaupunkiin opintojen jälkeenkin.

Kulttuurikaupunki myös nuorille. Nuorisotoiminnan avustamisen periaatteet on päivitettävä. Kaupungin kannattaa tukea muun muassa eri yhteisöjen tuottamia liikunta- ja kulttuuriharrastuksia, jotta hinnat pysyisivät kohtuullisina. Tämä mahdollistaa harrastamisen useammalle. Hyvä harrastus auttaa tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen.

Elinympäristö esteettömäksi. Ikääntymisen tai vammautumisen myötä asiointi ja liikkuminen voivat vaikeutua. Siksi kaupunkia tulee kehittää mahdollisimman esteettömäksi niin fyysisen ympäristön kuin sähköisten palvelujenkin osalta.

Kolme asiaa joita muuttaisit Suomessa:

1. Koululaisten ja opiskelijoiden aseman parantaminen niin terveydenhuollon kuin opintotuenkin osalta.

2. Energiaomavaraisuuden kasvattaminen ja päästöttömän energian lisääminen muun muassa syöttötariffijärjestelmää kehittämällä.

3. Suomi tarvitsee aktiivisempaa ja innovatiivisempaa Eurooppa-politiikkaa. Sitä kautta pääsemme vaikuttamaan tehokkaammin globaalikysymyksiin.

Kommentit