Laatukriteerit kehittämään perusopetuksen laatua

Uutiset, perjantaina 06.02.2009

Opetusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ns. laatukriteereitä perusopetukseen. Työryhmä luovutti väliraporttinsa keskiviikkona opetusministeri Henna Virkkuselle.

– Nyt on oikea aika puhua opetuksen laadusta, väliraportti tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Haastan mukaan keskusteluun etenkin koulutuksen tutkijat. Opetuksen järjestäjillä, kouluilla sekä opettajilla ja koululaisilla itsellään on nyt mahdollisuus antaa palautetta laatukriteerien jatkokehittelyyn, opetusministeri Virkkunen korosti.

Laatukriteereiden tavoitteena on perusopetuksen korkean laadun ja monipuolisen tarjonnan turvaaminen sekä opetuksellisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien takaaminen lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta.

Työryhmän ehdottamia laatukriteerejä on kaikkiaan yksitoista ja ne liittyvät oppimisympäristöön, paikallisen opetussuunnitelman ja tuntijaon toteuttamiseen sekä opetuksen ja oppimisen prosesseihin. Niissä kiinnitetään huomiota mm. oppimisympäristön turvallisuuteen, lasten ja nuorten osallisuuden varmistamiseen, riittäviin henkilöresursseihin kouluissa sekä henkilöstön koulutukseen.

Tavoitteena on, että laatukriteerit muodostaisivat kansalliset perusopetuksen laadun määrittely- ja arviointiperusteet, joiden avulla koulutuksen järjestäjät ja koulut pystyisivat itse arvioimaan koulutuspalvelujensa laatua ja pohtimaan tarvittavia kehittämistoimia. Laatukriteerit ovat luonteeltaan suosituksia.

– Perusopetuksen laatukriteerit ovat uusi työkalu opetuksen laadun kehittämisen tueksi. Laatukriteerit on tarkoitettu ennen kaikkea kuntapäättäjien tueksi. Toivon, että jatkotyöskentelyssä pohditaan erityisesti sitä, miten laatukriteerit saadaan mahdollisimman hyvin kytkettyä osaksi kuntien ja koulujen toimintaa, totesi opetusministeri Virkkunen.

Laatukriteerejä ovat yhteistyössä valmistelleet opetushallinnon sekä opetuksen järjestäjien edustajat, Opetusalan ammattijärjestö, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Vanhempainliitto.

Työryhmän loppuraportin on tarkoitus valmistua loppukeväästä 2009.

Kommentit