Kuusamon, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikatkin suljetaan – Suomen turvallisuus pystyttävä takaamaan kaikissa tilanteissa

Blogi, torstaina 23.11.2023

Iso kiitos valtavasta määrästä viestejänne. Kaikki olen lukenut ja kaikki huomioinut. Ymmärrän hyvin suuren huolen ja niihin vastataksemme on ratkaisuja nyt etsitty itärajamme osalta. Sen voin sanoa, että valtioneuvosto ja eri ministeriöt ovat sisäministeriön johdolla tehneet pitkää päivää ratkaisujen löytämiseksi. Ja sen voin myös luvata, että maamme turvallisuudesta huolehditaan.

Ensimmäinen esitys pysähtyi oikeuskanslerin arvioitiin, mutta työtä jatkettiin ja eilen valtioneuvosto löysi mallin ja sen myötä nyt suljetaan vielä lisää kolme rajanylityspaikkaa eli Kuusamon, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat. Kyseiset asemat suljetaan kaikelta liikenteeltä ja myös turvapaikanhakuprosesseilta huomenna perjantaina 24.11.2023 klo 00.00 alkaen. Tämän jälkeen kaikki itärajan rajanylitykset keskitetään Raja-Joosepin rajanylityspaikalle. Näiden kolmen rajanylityspaikan osalta päätös on voimassa 23.12.2023 asti. Aiemmin 18.11.2023 suljetut Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina 18.2.2024 asti.

Huomisesta lähtien itärajalla rajanylittäjien tulee käyttää Raja-Joosepin rajanylityspaikkaa. Myös Suomen kansalaisen on käytettävä Raja-Joosepin rajanylityspaikkaa. Kansainvälisen suojelun hakeminen ei ole mahdollista muualla Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla. Eilen pääministeri Petteri Orpo (kok) myös totesi, että koko itärajan eli myös Raja-Joosepin rajanylistyspaikan sulkeminen on mahdollista, jos tilanne jatkuu. Itärajamme tilanne ei tällä hetkellä ole siis laillisuusarvioinnin näkökulmasta sellainen, että koko itäraja olisi voitu sulkea.

Lisätoimenpiteitä siis tarvittiin sillä maahantulo maamme itärajalla on jatkunut aiemmista rajoituksista huolimatta ja itseasiassa vain laajentunut myös muille rajanylityspaikoille. Hallituksen ja viranomaisten arvion mukaan välineellistetty maahantulo Venäjältä ja sen laajeneminen aiheuttavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle. Rajalain vaateet siis asemien sulkemiseen täyttyvät. Sisäministeriö tiedotti, että ”Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että vieraan valtion viranomaisilla sekä muilla toimijoilla on osuus rajan ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edesauttamisessa. Kyseessä on ilmiö, jonka Venäjän viranomaiset sallivat aiemmasta poiketen. Siihen liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta”.

Venäjän hybridioperaation aikana maahamme on kuljetettu elokuusta lähtien nyt jo yhteensä noin 700 kolmannen maan kansalaista ilman viisumia itärajan rajanylityspaikkojen kautta. Henkilöt ovat hakeneet turvapaikkaa Suomesta.

Sisäministeriön muistio 22.11.2023: ”Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä tehdyn päätöksen muuttamisesta” kannattaa myös lukea. Siinä todetaan mm.

”Poliisin arvion mukaan maahan saapuvien ihmisten mukana Suomeen todennäköisesti saapuu sisäistä turvallisuutta vaarantavia henkilöitä, joista osalla voi olla sotarikostaustaa. Maahan tulevien henkilöiden joukossa Suomeen voi päästä myös rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä, rikollisjärjestöjen jäseniä ja siviileiksi tekeytyneitä sotilaita. Suuri hakijamäärä mahdollistaa myös erilaisten kansallista turvallisuutta vaarantavien henkilöiden tai joukkojen tarkoituksellisen lähettämisen Suomeen. On todennäköistä, että ilmiö tulee aiheuttamaan yhteiskunnassa turvattomuutta.”

Itärajan tilannetta seurataan siis yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ja maamme turvallisuus varmistetaan kaikissa tilanteissa.

Kommentit