Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettavan selonteon valmistelu käynnistynyt

Uutiset, torstaina 04.12.2008

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevaa valtioneuvoston selontekoa. Eduskunta edellyttää valtioneuvoston antavan vuonna 2009 eduskunnalle selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksesta sekä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain tavoitteiden toteutumisesta. Syksyllä 2009 annettavassa selonteossa tullaan tekemään kokonaisarvio puitelain tavoitteiden mukaisesta etenemisestä ja uudistuksen etenemisestä kokonaisuudessaan. Selonteossa tullaan myös esittämään linjauksia jatkotyöstä ja tarvittavista toimenpiteistä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ja sen toteuttamisen osalta.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on varmistaa maassamme laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat peruspalvelut, parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua kunta- ja palvelurakenteen vahvistamisen, palvelujen tuotantotapojen ja organisoinnin kehittämisen ja kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen kautta. Uudistuksen etenemistä ohjaa laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, jonka voimassaoloaika on 27.2.2007-31.12.2012.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on edennyt monin paikoin hyvin. Kunnat ovat suunnitelleet ja tehneet pääosin päätöksiä siitä, miten ne tulevat puitelain velvoitteet täyttämään.

Valmistelu käynnistyy virkamiestyöryhmän työllä

Selonteon valmistelu käynnistyy nyt asetetun virkamiestyöryhmän työnä, jonka toimikausi on 10.11.2008-31.10.2009. Työryhmä vastaa selonteon käytännön kirjoittamistyöstä ottaen huomioon ne linjaukset, jotka kunta- ja palvelurakenneuudistusta ohjaavat parlamentaarinen seurantaryhmä sekä peruspalveluohjelman ministerityöryhmä tekevät.

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön kuntaosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala. Työryhmän muut jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Inga Nyholm (varapuheenjohtaja, valtiovarainministeriö), neuvotteleva virkamies Rainer Alanen (valtiovarainministeriö), sosiaalineuvos Martti Lähteinen (sosiaali- ja terveysministeriö), hallitusneuvos Päivi Salo (sosiaali- ja terveysministeriö), suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta (opetusministeriö), liikenneneuvos Petri Jalasto (liikenne- ja viestintäministeriö), ylitarkastaja Olli Maijala (ympäristöministeriö) sekä erityisasiantuntija Olli Alho (työ- ja elinkeinoministeriö) ja ylitarkastaja Anu Hernesmaa (sihteeri, valtiovarainministeriö). Työryhmä kuulee työnsä aikana tarvittavia asiantuntijoita, joihin kuuluu mm. Suomen Kuntaliitto.

Virkamiestyöryhmän on tarkoitus saada selonteon luonnos valmiiksi huhtikuun 2009 loppuun mennessä, jonka jälkeen linjaukset jatkotyöstä valmistellaan valtioneuvoston alaisuudessa.

Kommentit