Kouluteille turvallisesti Hämeessä käynnissä laaja selvitys vaaran paikoista koulujen kohdalla

Uutiset, torstaina 09.08.2007

Koulujen alkaminen tuo teille jälleen pienet, liikennekäyttäytymistä vasta harjoittelevat jalankulkijat ja lapsiaan kouluun kyyditsevät vanhemmat.Tänä vuonna Suomessa koulutiensä aloittaa 56 000 ekaluokkalaista. Tiehallinto muistuttaakin autoilijoita nyt siitä, että turvallisen koulutien varmistaminen edellyttää hyvää yhteistyötä kaikilta teillä liikkujilta.

Erityisesti koulujen läheisyydessä on hyvä muistaa, että pienet lapset saattavat olla liikenteessä arvaamattomia. Sopivalla tilannenopeudella ja tarkkaavaisella ajotavalla varmistetaan turvallinen koulumatka kaikille.

Etenkin maaseututaajamissa koulujen, asutuksen ja keskustan palvelujen väliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat usein turvattomat varsinkin lapsille ja vanhuksille. Taajamien jatkuvan laajenemisen johdosta ongelmakohteita muodostuu koko ajan lisää. Tiehallinto pyrkii vastaamaan kasvavaan haasteeseen rakentamalla kevyen liikenteen väyliä, alikulkukäytäviä, turvallisia suojatiejärjestelyjä sekä yhteyksiä linja-autopysäkeille. Silti hyvin moni tien kohta odottaa edelleen parantamista Tiehallinnon niukan rahoituksen vuoksi.

– Kevyenliikenteenväylille on koko ajan todellakin kasvava tarve. Maaseutukunnissakin liikennemäärät koko ajan kasvavat ja turvallisen koulutien takaaminen on ehtistä haastavampaa. Kevyenliikenteenväylien ja suojateiden rakentamismäärää tulee kasvattaa mahdollisimman pian ja merkittävästi, totesi kansanedustaja Timo Heinonen, joka tietää koulun alkuajan varaan hetket opettajanuraltaan.

– Ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun meidänkin koululla puhelin soi. Onneksi aina vain niin, että olipas lähellä ja yhtäkkiä koululaiset pinkaisivat tien poikki. Ei siis kertaakaan suru-uutista, mitkä nekin maassamme ovat liiankin yleisiä. Yksikin on liikaa, totesi Heinonen.

Liikennejärjestelyillä voidaan tehdä paljon kouluteiden turvallisuuden eteen. Yhtä merkittävässä roolissa liikennejärjestelyjen rinnalla on liikennekäyttäytyminen. Vastuu liikenteessä on aina aikuisella. Erityisesti autoilijoiden on tärkeää pitää mielessään se, että lapsen kyky hahmottaa liikennettä on erilainen kuin aikuisen. Tiehallinto kehottaakin autoilijoita erityiseen varovaisuuteen pienen koululaisen havaitessaan. Lapsi liikenteessä on aina elävä liikennemerkki.

– Itse olen tehnyt vuosittain lupauksen ”Minä pysähdyn suojatien edessä”. Teen sen nytkin ja haastan kaikki muutkin mukaan. Tehdään suojatiestä nimensä veroinen, kannustaa Heinonen autoilijoita niin kaupungeissa kuin taajamissakin.

– Meillä maalla suojateiden asema on heikko. Kävelijä on tavallisesti se joka joutuu etsimään raon tienylitykseen vaikka sen pitäisi olla juuri toisinpäin.

Hämeen tiepiiri on selvittämässä koulujen ympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteita

Tiehallinnon Hämeen tiepiiri teettää selvitystä siitä, miten koululaisten liikkumisen turvallisuutta voitaisiin parantaa koulujen kohdilla. Selvityksen laatiminen on käynnistetty kuluvana kesänä. Suunnittelun tavoitteena on löytää pienehköjä lasten liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja koulujen lähistöiltä. Esimerkiksi autojen ajonopeuksien alentaminen ja nopeusrajoitusten noudattamista edesauttavat toimet parantavat liikkujien turvallisuutta.

-Valvonta on tietysti yksi, mutta itse toivoisin, että homma lähtisi liikkeelle meistä autoilijoista. Lisäksi pyörätiet, suojatiet ja liikennevalot ovat ratkaisuja mitä pitää suosia ja lisätä. Liikennevalot voivat toimia myös vain koulaisten aikataulujen mukaan. Ei niiden tarvitse iltaisin ja öisin välttämättä vilkuttaa, mutta silloinkin jos tarvetta on, totesi Heinonen, mutta lisäsi, että on valmis kaikkiin erilaisiin ratkaisuihin kouluteiden turvallisuuden parantamiseksi.

– En ole koskaan ollut mikään hidasteiden suosija ja en niitä mielelläni suuremmille teille rakentaisikaan. Jos muu ei auta niin silloin se on viimeinen vaihtoehto. On kuitenkin syytä muistaa, että suurempia väyliä käyttää myös raskasliikenne joille hidasteet ovat suuri haitta ja sen kautta myös lähiasutukselle. Ehkäpä liikennevalot voisivat olla parempi vaihtoehtokaikille.

Nyt tarkasteltavana ovat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan alueilta kaikki sellaiset maanteiden läheisyydessä sijaitsevat koulut, joissa toimii perusopetuksen 1–6. luokkia. Yhteensä tarkastelussa on 250 koulua.

Vastaava selvitys on tehty Hämeen tiepiirissä edellisen kerran kymmenisen vuotta sitten. Edellisen selvityksen mukaiset parantamistoimet on pitkälti toteutettu. Koulujen toiminnassa ja liikenneympäristössä tapahtuu kuitenkin jatkuvasti muutoksia, joiden takia tarkastelu on tarpeen tehdä uudelleen.

Koulujen lukukauden käynnistyttyä tullaan kouluille lähettämään kysely koulujen ympäristöjen vaarapaikoista. Tämän jälkeen asiantuntijat käyvät paikan päällä jokaisella koululla tarkastelemassa toimenpidetarpeita. Toimenpiteiden ideoinnin lisäksi tutkitaan toimenpiteiden kustannuksia ja laskennallisia turvallisuusvaikutuksia.

– Tässä kannattaa nyt olla koulujen ja vanhempienkin aktiivisia. Kerrotaan niistä pelon ja vaaranpaikoista ja tehdään yhdessä kouluteistä turvallisempia.

Selvitys valmistuu toukokuussa 2008 ja sen tuloksista tullaan tiedottamaan silloin. Koulujen kohdilla tarvittavien turvallisuustoimien toteutusajankohta on avoin. Toteutusmahdollisuuksiin vaikuttavat pitkälti toimenpiteiden luonne ja vuosittain käytettävissä oleva rahoitus. Joka tapauksessa toimenpiteiden toteuttaminen on vuosia kestävä työ.

Suunnittelusta vastaa Linea Konsultit Oy. Työtä ohjaavaan ryhmään kuuluvat tiepiirin edustajien lisäksi edustajat Liikenneturvasta, lääninhallituksesta ja liikkuvasta poliisista.

Kommentit