Kotikunnan vahva 2019 tilinpäätös antaa puskuria koronavuoteen – Uudenmaan Checkpointeille tarvitaan tavaraliikenteelle ja kriittistenalojen työntekijöille omat vihreätkaistat

Blogi, maanantaina 30.03.2020

Kotikunnan vuoden 2019 tilinpäätös oli tänään kunnanhallituksen käsittelyssä. Olen enemmän kuin tyytyväinen Lopen yli miljoonan euron ylijäämään päättyneeltä vuodelta 2019. Viime vuottahan kuvailtiin monin paikoin kuntien historian vaikeimmaksi, mutta meillä Lopella pystyttiin jopa vähenevän väestömäärän aikana vahvistamaan taloutta ja varautumaan näin myös tulevaan. Reilusti ylijäämäiset tilinpäätökset eivät tietenkään ole itseisarvo, mutta varsinkin nyt koronakriisin iskettyä tämä luo hyvää puskuria kuluvalle vuodelle. Normaalitilanteessa tässä vaiheessa pitäisi kunnan harkita noin 0,5-0,75%-yksikön kuntaveron laskua. Nyt sitä ei koronan takia ainakaan voida tehdä. Ehkä tulevaisuudessa.

Meillä seurattiin siis erityisen tarkasti miten talous kehittyi viime vuonna. Näin suuri ylijäämä kuitenkin hieman yllätti, mutta toisaalta se on nyt enemmän kuin tärkeä puskuri kuluvalle vuodelle mitä tulee vaikeuttamaan päällä oleva koronavirusepidemia. Hyvässä kunnossa pidetty Lopen kuntatalous antoi myös kuluvalle vuodelle mahdollisuuksia parantaa peruspalveluiden laatua. Vuoden 2020 talousarviossa lisättiin mm. koululaisten oppilaskohtaisiin määrärahoihin muistaakseni keskimäärin 50 euroa jokaista oppilasta kohden. Myös vanhustenhoitoon palkattiin reilusti lisää henkilökuntaa. Kouluilla on nyt siis selvästi enemmän määrärahoja mm. oppimateriaalien hankintaan ja myös uusien teknologioiden käyttöönottoon. Tällä rahalla myös varmistettiin se, että tänä vuonna koronan niin salliessa tullaan järjestämään myös kaikki perinteiset koulujen väliset urheilukilpailut ja tapahtunut ja myös joulu- ja kevätkirkko sinne haluaville. Näiden kuljetusrahat on nyt siis varattu tähän lisäsummaan eikä näiden järjestäminen enää jää rahasta kiinni.

Ylijäämäisen tuloksen muodostumiseen vaikutti kunnan verotulojen kasvu (3,9 %) ja valtionosuuksien kasvu (4,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Lopen tilikauden tulos muodostui 1 029 209,61 euroa ylijäämäiseksi, kun vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiinkin vielä 370 467 euroa alijäämäisenä. Kunnan lainakanta kasvoi kertomusvuonna kuitenkin noin 1 000 000 euroa ja asukasta kohden laskettu lainamäärä on nyt tilinpäätöksessä 2 819 euroa / asukas. Lopen kunnan tilikauden tulos oli vahvasti siis ylijäämäinen, vaikka se oli ollut edellisenä vuotena alijäämäinen. Ja kun tätä edeltävinä yhdeksänä vuonna tulos oli ollut peräkkäin positiivinen, niin ylijäämä nousee nyt jo lähes 14 miljoonaan.

Lopen kunnana on nyt taseessaan aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 12 917 625 euroa, joten tilikauden 2019 ylijäämäisen tuloksen mukaan laskien kertyneen ylijäämän määrä kasvaa 13 946 835,04 euroon. Asukasta kohti laskettuna taseen ylijäämän määrä on nyt 1 785 euroa, kun vuoden 2018 tilinpäätöksissä kaikkien kuntien keskiarvo oli 1 712 euroa. Lopen kunnan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 7 815 asukasta. Päättynyt vuosi oli näin ollen jo kuudes perättäinen väestötappiovuosi ja kunnan väkiluku laski vuoden 2019 aikana 33 asukkaalla. Tämä on se meidän ylivoimaisesti suurin huoli yhdessä ikääntyvän väestömme kanssa.

Niin sanotuista kriisikunnan kriteereistä meillä täyttyi kaksi viime vuonna kuitenkin kaksi. Lopen tuloveroprosentti 21,5% oli yli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskiarvo 19,88 ja myös suhteellinen velkaantuneisuus oli meillä hieman yli  50 % rajan (Lopella 51,6). Tehtävää siis toki riittää. Työttömyys on saatu meillä esimerkillisen pieneen, mutta asukasluvun kehitys edelleen huolettaa ja myös tämä koronakriisi. Tämän vaikutukset työttömyyteen voivat olla vielä dramaattiset.

Lopen kunnanhallitus tänään edelleen siis etäyhteydellä ja käsittelyssä myös kunnan keskushallinnon organisaation uudistaminen ja myös muutamia virkkoja. Hakuun tulee nyt mm. ympäristöpäällikön toimi ja myös koulupuolta edelleen vahvistetaan.

….

Checkpoint Maakylä veti hienosti – raskasliikenne ja krittisetalat tarvitsevat ruuhkaisille teille omat vihreäkaistat

Checkpoint Maakylä Loppi ja ei ruuhkia maanantai-aamuna.

Tänään edellytin myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta lisäämään Uudenmaan pääväylille, korona-valvontapisteille omat vihreät kaistat raskaalle liikenteelle. Myös kriittisiin tehtäviin mm. sairaaloihin ja palopelastuslaitoksille meneville tulee samalla tavalla tarjota pitkää jonotusta joutuisampi valvontapisteiden ohitus.

Kuljetusalan käyttämillä pääväylillä pitää olla oma raskaanliikenteen vihreä kaista mistä läpi pääsee sujuvasti vain vauhtia hidastaen. Tämän siis pitää koskettaa niin rekkoja, kuin muutakin nopeaa ja useasti saman vuorokauden aikana rajan ylittävää liikennettä. Sain esimerkiksi viesti miten tavarakuljetusfirma ylittää normaalisti Uudenmaan rajan joka vuorokausi noin 50 kertaa. Tämä kuljeytys tapahtuu siis pääsoin isoilla pakettiautoilla, Sprintereillä ja kyseinen yritys tekee myös kriittisiä pikakuljetuksia mm. näytteitä ja muita huoltovarmuuden kannalta olennaisia lähetyksiä. Nyt siis kaikkein kriittisimmät lähetykset, jotka kulkevat pakettiautoissa hidastuvat ja jonottavat rajoilla. Ja sain samalla hyvän huomion ja ratkaisun eli kaikissa ammattiliikenteessä olevissa autoissa on valmiina oranssit rekisterikilvenreunat, kuten myös kyseisen firman pakettiautoissa ja kuorma-autoissa. Näitä oransseilla rekisterikilvenreunoilla varustettuja autoja priorisoimalla saataisiin nopeasti ja helposti paras vaikuttavuus. Otin aiheen esille tänään myös eduskunnassa.

Helpottaisin itse pikaisesti myös työpaikoille menevien kriittisten alojen työntekijöiden liikkumista Uudenmaan rajan yli. Tällaisia tehtäviä olisivat työpaikalleen menevät mm. poliisit, palomiehet ja sairaaloiden henkilökunta. Heille pitää lisätä oma piste ainakin päävalvontapisteille tai sitten opastaa joidenkin valvontapisteiden kautta heitä ja tehdä sinne lisälinja heille.

Ja ihan vielä yhtenä pienenä isona asiana lisäisin myös poliisien ja varusmiesten varustukseen pisteillä pakolliset hengityssuojaimet ja vähentäisi muutenkin mm. asiapapereiden liikuttelua kädestä käteen. Muualla Euroopassa valvontapisteillä on varustauduttu niin, että Covid19 -virus ei pääsisi leviämään kumpaankaan suunnataan. Myös paperiset luvat pitäisi näyttää vain auton sivulasin läpi. Näistä vaadin Poliisin ja Puolustusvoimien jo tänään tekevän korjaavan valvontapisteiden ohjeistuksen.

Eduskunnassa tänään nyt jo tutulla 1/4 vahvuudella. Pyrimme pitämään väen terveenä ja eduskunnan päätöksentekokyvyn myös covid19-viruksen ollessa huipussa kunnossa. Eduskunnassa tänään keskustelimme mm. Uudenmaan rajoittamistoimista ja lomauttamisten sujuvoittamisesta. Nostin esille nämä vihreätkaistat ja myös laajemmin huolen suomalaisten työpaikkojen turvaamisesta.

Kommentit