Kotikunnan talous kestänyt hyvin koronaiskua ja työllisyys jo korjaantumassa – Kokoomukselta esitys vauhdittamaan koko Lopen elinvoimaisuutta

Blogi, maanantaina 14.12.2020

Eduskunnassa alkaa huomenna budjetin ns. palautekeskustelu ja -käsittely. Tällä viikolla äänestetään meidän muutosehdotuksista ensi vuoden budjettiin ja äänestyksiin tulee mm. minun tekemät talousarvioaloitteet joissa esitin mm. riista-aidan lisärahoitusta kantatie 54:llä Riihimäeltä Lopelle ja myös Hausjärvelle päin. Peruskorjausrahaa ehdotin myös mm. Janakkalan Jokimaantien peruskorjaukseen 350 000 euroa ja maantien 3254 perusparannukseen 900 000 euroa.

Näiden lisäksi tein vielä lisäysehdotukset Sotiemme Veteraanit ja Sotiemme Naiset -varainhankintojen tuotonaleneman kompensoimiseksi 1 000 000 euroa, Heinolan Lintutarhan jatkon turvaamiseen 100 000 euroa ja Jokioisten Kartanon säilyttämiseksi 100 000 euroa. Näistä kaikista äänestetään siis tällä ja ensi viikon maanantaina ja toki lisäksi nipussa iso määrä muita esityksiä. Myös meidän kokoomuksen Toivon Polku -vaihtoehtobudjetti on äänestyksissä ja katsotaan saammeko yhtään tukea hallituksesta nyt jo keskustan Katri Kulmuninkin perään kuuluttamille työllisyystoimille? Niitä työllisyystoimia meiltä äänestyksessä yhteensä jopa 120 000 työpaikan edestä. Hyväksyykö Marinin hallitus ja keskusta niistä yhtään niin jää nähtäväksi. Mielenkiintoista siis nähdä pitääkö vasemmistohallitus keskustan kanssa kiinni pelkästä rahanjakopolitiikastaan, missä kaikkeen ratkaisu on miljardi lisää rahaa sinne ja 100 miljoonaa tänne vain herääkö hallitus jo tilanteeseen mikä on viemässä meitä Kreikan ja Italian tielle?

Benin kanssa tutustumassa koronaturvaetäisyyksin eduskunnan uusiin äänestyslaitteisiin ja salitekniikkaan.

Ja historiallisia päiviä, kun eduskunnan salissa nähdään myös muita henkilöitä, kuin vain kansan sinne äänestämiä. IT-tuen Jukka Heinonen opastamassa Beniä uusien laitteiden käyttöön.

Lisäksi valtiovarainvaliokunnassa esityksestäni hyväksyttiin jo 300 000 euron lisääminen 4H:n rahoitukseen. Näin Marinin hallituksen ja valtiovarainministeri Matti Vanhasen tekemä 4H:n määrärahaleikkaus saatiin valiokunnassa korvattua. Kiitos siis tästä valiokunnan hallituspuolueidenkin jäsenille.

Tänään illalla meillä oli vielä etenä vuoden viimeinen kotikunnan kunnanhallitus. Hallitus laittoi täytäntöön viime maanantain valtuuston kokouksen päätöksiä ja myös ensi vuoden budjetti sai täytäntöönpano-ohjeensa.

Itse pidän ensi vuoden Lopen kunnan talousarviota hyvänä ja vastuullisena ja myös tasapainoisena. Tulot ja menot ovat -10 000 euron tarkkuudella tasan ja pystymme kuitenkin mm. vanhustenhoitoon palkkaamaan peräti kuusi lisähoitajaa ja myös vahvistamaan koulutoimea mm. toisella kolmen vuoden määräaikaisella opinto-ohjaajalla ja myös tekninentoimi saa lisää resursseja.

Myös investointipuoli on tasapainoinen ja tulevaisuuteen katsova. Se pitää sisällään rahan 2,5 miljoonan ensi ja seuravaalle vuodelle uudelle liikuntahallille, mutta myös esimerkiksi 20 000 euroa osallistavaan budjetointiin, 80 000 euroa luontoreittien ja niiden varustuksen parantamiseen, rahaa myös mm. uusiin katuvalaistuksiin Kormun koulutiestä lähtien ja myös asfaltointeja, peruskorjauksia, leikkipuistojen korjauksia ja paljon muuta. Vastuullinen ja hyvä kokonaisuus, minkä valtuusto isolta osin myös muutoksista hyväksyi yksimielisesti. Hyvä, että hankkeille laaja kannatus yli puoluerajojen ja kertoo osaltaan myös hyvästä yhteishengestä ja hyvästä valmistelusta.

Kunnanhallitus teki myös ratkaisuja kuntamme tulevaisuuden palkka- ja taloushallinnosta. Kunnassamme siis aloitti hetki sitten uusi talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela ja nyt uudistamme hieman vielä tätä kokonaisuutta mm. ostopalveluiden osalta. Vanha hyvin toiminut RHL-Data, kun haudattiin, niin nyt tarvitaan hieman uutta toimivaa kokonaisuutta nimenomaan tekniseen suorittamiseen. Ratkaisuja siis ensi vuoden aikana ja askelia eteenpäin.

Olihan listalla jotain muutakin ja tuo koko esityslista löytyy www.loppi.fi -sivuilta ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos sellaisia esityslistasta nousee. Mutta yhden asian illan kokouksesta vielä esille nostan…

Kunnan mailta haja-asutusalueen rakennuspaikkojen – Lisää elinvoimaa koko Lopelle

Lopen Kokoomuksen Tiina Seppälä teki tänään kunnanhallituksessa esityksen, että haja-asutusalueen tontti- ja rakentamispaikkatarjontaa lisättäisiin kunnan omistamilla mailla, mutta muutenkin.

Tänään kunnanhallituksessa kuitenkin yksi erityisen arvokas aloite tai esitys. Lopen Kokoomuksen Tiina Seppälä teki aloitteen minkä myötä kunta alkaisi myydä haja-asutusalueiden tontteja tai oikeastaan rakennuspaikkojen omistamiltaan mailta. Näin taajamien tontti tonnilla kampanja saisi rinnalleen oman tonttikamppanjan myös kyliin ja koko Lopen alueelle. Mukaan voitaisiin ottaa myös yksityisten maanomistajien tontteja ja rakennuspaikkoja hyvien liikenneyhteyksien varsilta.

Minusta aivan erityisen upea aloite ja tällaista samanlaista on aikanaan herätelty jo mm. Pilpalan kylällä kyläläisten toimesta ja nyt tätä ideoi myös Järki-Saneerauksen omistaja ja yrittäjä Eerik Säkkinenkin somessa. Halutessamme tästä voisi tehdä sellaisen koko Lopen, koko kunnan, yhteisen elinvoimahankkeen!

Oma tupa, oma lupa! Maaseudulla ja ihan lähellä kaikkea.

Lopen kunnanhallitus sai tänään myös 11 kuukauden työllisyys- ja taloustiedot tiedokseen. Marraskuun lopussa Lopen tilinpäätös näytti ylijäämää peräti 5,6 miljoonaa euroa. Yksi veroprosenttiyksikkö on Lopelle jotain noin 1,2 miljoonaa eli puhutaan massiivisesta ylijäämästä. Joulukuun aikana se hieman tulee sulamaan, kun poistot ja arvonalentumiset kirjataan vuoden 2020 osalta. Tämä vaikuttaa koko vuoden tilikauden tulokseen, mutta tämänhetkisen verotuloennusteen, valtionosuuspäätösten ja kunnan talouden toteuman perusteella tilikauden ylijäämä näyttää muodostuvan budjetoitua huomattavasti suuremmaksi.

”Hämeen liiton julkaiseman väestökatsauksen mukaan Kanta-Hämeen väkiluku oli lokakuun lopussa 170 604 asukasta. Väestökatsaus perustuu Tilastokeskuksen julkaisemiin ennakkotietoihin. Kanta-Hämeen väkiluku on laskenut vuoden alusta 321 hengellä.” Meillä Lopella kunnan väkiluku 31.10.2020 oli 7 861 asukasta. Väkiluku siis kasvoi 1.1.– 30.10.2020 välisenä aikana yhteensä 33 asukkaalla seuraavasti. Hyvä muuttunut trendi siis tässäkin.

Ja ei työllisyys- ja työttömyystiedotkaan lainkaan huonoilta näyttö: ”Hämeen ELY-keskuksen lokakuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan Lopen kunnan työttömyysaste oli 5,8 %, joka oli itseasiassa kaikista matalin Kanta-Hämeen kunnista. Vuonna 2019 vastaavana ajankohtana Lopen työttömyysaste oli 4,5 %. Työttömyysaste nousi koronapandemian seurauksena, mutta on nyt kääntynyt laskuun.” Tämä muuten osaltaan tasoittaa myös meidän kunnan koronaiskua ja osumaa.

”Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Lopella lokakuussa 5,6 %. Vuonna 2019 vastaavana ajankohtana alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli 4,1 %. Kanta- Hämeessä alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli lokakuussa keskimäärin 13,2 %. Yli vuoden työttömänä oli Lopella 38 henkilöä, joka oli 16 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Lokakuussa työttömyysaste oli Hämeen ELY-keskuksen koko toimialueella 12,5 %, Kanta-Hämeessä 9,8 % ja koko maassa 11,9 %. Lomautettujen määrä oli koko maassa merkittävästi korkeampi kuin vuotta aiemmin. Lopella kokoaikaisesti lomautettuna oli lokakuussa 35 henkilöä, kun vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana lomautettuna oli 15 henkilöä. Lomautettujen määrä on kuitenkin laskenut syyskuuhun verrattuna, jolloin lomautettuna oli 52 henkilöä.”

Tehtävää siis vielä riittää, mutta suunnat oikeat ja annetaan sille vain vähän lisää vauhtia. Vetovoimaa kuntaan, hyvää yrittäjyyspolitiikkaa ja elinvoimaa ja työpaikkoja ja panostusta peruspalveluihin ja elämiseen. Eikös se siinä ole hyvät onnellisen kunnan raaka-aineet?

 

 

Kommentit