Kokoomusopiskelijat vaativat työllistävää koulutusta Suomeen

Uutiset, maanantaina 30.11.2009

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan 43. liittokokous kantaa suurta huolta kasvavasta akateemisesta työttömyydestä. Korkeasti koulutettujen työttömyys on kasvanut erityisesti teknisillä aloilla. Toisaalta monilla aloilla kärsitään alueellisesta työvoimapulasta.

Tällä hetkellä useilla aloilla aloituspaikkamäärät eivät ole missään suhteessa valmistuneiden työllistymiseen. Hakeutuessaan korkeakouluun opiskelija joutuu monilla aloilla tekemään riskisijoituksen opintoihin, kun oman alan työpaikkaa ei valmistumisen jälkeen olekaan saatavilla.

Suomen korkeakouluverkon kehittämisessä ei pidä pelätä rajujakaan muutoksia. Mahdollisina korkeakoulutuksen tehostamiskeinoina täytyy uskaltaa puhua myös aloituspaikkojen leikkaamisesta ja paikkojen alueellisesta uudelleen sijoittamisesta.

Hyvä keino pidentää työuria on sopeuttaa aloituspaikkamäärät työelämän tarpeisiin. Näin voidaan välttää opiskelijoiden pyrkimys valmistua kahdesta tai useammasta eri alan koulutusohjelmasta. Tällä voidaan myös saavuttaa varhaisempi valmistumisikä, ja vapauttaa opetusresurssit useamman eri opiskelijan käyttöön.

Kommentit