Kokoomusopiskelijat tavoittelevat vaalivoittoa lähes viidensadan ehdokkaan voimin

Uutiset, perjantaina 19.10.2007

Lähes viisisataa ehdokasta lähtee tavoittelemaan paikkaa ylioppilaskuntiensa edustajistoissa Kokoomusopiskelijoiden listoilta. Miltei kaikissa ylioppilaskunnissa ympäri Suomen järjestetään edustajistovaalit 6. ja 7. marraskuuta. Edustajistovaaleissa valitaan kuhunkin ylioppilaskuntaan ylintä päätösvaltaa käyttävä edustajisto kaksivuotiskaudeksi. Samaan aikaan myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa valitaan edustajistot vuodeksi 2008.

Kokoomusopiskelijat ovat asettaneet ehdokaslistoja neljässätoista ylioppilaskunnassa ympäri maan tavoitteenaan selkeä vaalivoitto ja suurimman poliittisen ryhmän asema korkeakouluissa. Kokoomusopiskelijat vaativat muun muassa yliopistojen perusrahoituksen tason korottamista ja opettaja-oppilas -suhdeluvun parantamista. Tulevaisuuteen suuntaavalla ja konkreettisella vaaliohjelmallaan Kokoomusopiskelijat tulevat kampuksille keskustelemaan arvoista ja arvovalintojen merkityksestä korkeakouluopiskelijoille.

Paikallisten ehdokkaiden kampanjoinnin lisäksi myös Kokoomusopiskelijoiden liittohallitus kiertää yliopistopaikkakunnilla niin varsinaisina vaalipäivinä 6. ja 7. marraskuuta kuin ennakkoäänestyspäivinä. Vaalisivusto avataan keskiviikkona 24.10. osoitteessa http://www.kokoomusopiskelijat.fi

Kommentit