Kokoomusopiskelijat syyttävät: – Demarikopiskelijat haluavat eriarvoistaa yliopistot

Uutiset, perjantaina 04.04.2008

Kokoomusopiskelijat ovat tyrmistyneitä demariopiskelijoiden halusta asettaa yliopistot eriarvoiseen asemaan. Demariopiskelijat haluavat hallituksen rajoittavan yliopistojen mahdollisuutta itse valita julkisoikeudellisen yhteisön ja säätiömallin väliltä, kun tällä hetkellä valtio on antamassa mahdollisuuden yliopistoille itselleen päättää.

– Demariopiskelijoiden arvoihin ei näytä kuuluvan mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa kaikille annetaan tasavertaiset mahdollisuudet. Demariopiskelijat ovat viime aikoina nähneet yliopistojen välisen tasa-arvon uhkana sekä innovaatioyliopiston osakseen saamat lisäresurssit että kaikille yliopistoille tarjottavat tasa-arvoiset mahdollisuudet tehdä itseään koskevia ratkaisuja, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman.

On harhaanjohtavaa esittää laskelmia sen pohjalta, että kaikki yliopistot valitsisivat säätiömallin. Kokoomusopiskelijoiden näkemyksen mukaan yliopistoja ei ole kehotettu siirtymään säätiömalliin, vaan kaikille yliopistoille on haluttu tarjota yhdenvertainen mahdollisuus sen valitsemiseksi. Tosiasiallisesti kovinkaan moni yliopisto tuskin valitsee säätiömallia. Valittavasta mallista riippumatta valtio on sitoutunut turvaamaan yliopistojen perusrahoituksen, mikä tarkoitta sitä, ettei demariopiskelijoiden pelosta huolimatta mitään yliopistoa olla jättämässä oman onnensa nojaan.

– Näyttää siltä, että jos ei voi olla kehityksen etunenässä, pitää olla sen jarruna, toteaa Nyman.

Kommentit