Kokoomusopiskelijat: Suomeen töihin jäävien EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut palautettava verohelpotuksin

Uutiset, keskiviikkona 24.02.2010

Kokoomusopiskelijat vaativat, että Suomeen töihin jääville EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on palautettava lukukausimaksut verohelpotuksin. Näin kannustetaan opintonsa päättänyttä jäämään Suomeen töihin ja maksamaan veroja, mikä on huoltosuhteemme heiketessä yhä tärkeämpää. Uuden asetuksen mukaan korkeakouluilla on mahdollisuus periä lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.

– Suomalaisen yhteiskunnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että valmistuneita kannustetaan jäämään töihin Suomeen. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa korjaamaan heikkenevää huoltosuhdettamme. Suomessa opiskellut on uutta tulokasta enemmän integroitunut jo valmiiksi suomalaiseen kieleen ja kulttuuriin, toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman.

Kokoomusopiskelijat kannattavat lukukausimaksukokeilua. Sen sijaan koulutuksen tulee Suomessa olla maksutonta suomalaisille ja EU/ETA-maiden kansalaisille niin perustutkinto- kuin jatko-opiskelunkin aikana. Kokoomusopiskelijat muistuttavat, että kokeilu on määräaikainen ja koskee vain korkeakoulujen esittämiä sekä opetusministeriön hyväksymiä vieraskielisiä koulutusohjelmia.

Kommentit