Kokoomusopiskelijat: Koulutuksen vastattava sisällöllisesti työelämän ja yksilöiden tarpeita

Uutiset, perjantaina 06.07.2007

Kokoomusopiskelijat suhtautuvat myönteisesti opetusministeriön Koulutuksen
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2007-2012 linjauksiin. Koulutuksen
työelämälähtöisyyttä korostetaan aiempaa enemmän ja sisällöllisesti
koulutusta aiotaan saada vastaamaan nykyistä paremmin niin työelämän kuin
yksilöiden tarpeita.

Korkeakoulutuksessa tarvitaan opiskelija-opettaja suhdeluvun parantamista,
jotta koulutuksen laatu voi säilyä korkeana. Erityisen tarpeellisia ovat
myös toimet koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi ja läpäisyn
parantamiseksi kaikilla koulutusasteilla. Näin voidaan parantaa
koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.

Opintorahan ja opintotuen tulorajojen korottaminen tukevat päätoimista
opiskelua ja tutkinnon suorittamista tavoiteajassa. Hallitus toteuttaa nämä
uudistukset jo ensimmäisessä budjetissaan. Kokoomusopiskelijat pitävät
tarpeellisena myös asumislisän vuokrakaton tarkistamista. Yli puolella
asumislisän saajista vuokran määrä ylittää nykyisen 252 euron vuokrakaton.

Kommentit