Kokoomus piti poliiseille antamansa lupaukset

Kynästä, torstaina 04.09.2008

Yhä kasvava väkivaltarikollisuus huolestuttaa meistä ihan jokaista. Myös poliiseja. Viime vuonna poliisin tietoon tuli lähes 35 000 pahoinpitelyrikosta ja ties kuinka monta jäi vielä näiden tilastojen ulkopuolelle syystä tai toisesta. Tekojen törkeysaste on myös noussut, pahoinpitelyt ovat yhä raaempia ja ennalta-arvaamattomampia. Huoli turvallisesta ympäristö on siis aiheellinen.

Ensi vuoden budjetissa hallitus tulee lisäämään merkittävästi poliisien toimintarahoja. Poliisin toiminnan tason ja poliisien määrän parantamiseen varataan 15 miljoonaa euroa lisää vuodelle 2009. Me nostimme jo ennen viime eduskuntavaaleja poliisien tilanteen vakavasti esille ja linjasimme, että kenttätyössä toimivien poliisien määrää ei saada laskea. Meidän tavoitteenamme oli saada lisää poliiseja asutuskeskuksiin vastaamaan mm. kasvaneen väkivaltarikollisuuden ongelmaan. Tavoitteeseen pyritäänkin nyt sekä budjettipäätöksin että hallinnollisin keinoin. Ensimmäinen osa lupauksesta täytettiin nyt budjettiriihen päätöksin.

Poliisihallinnossa on jo pitkään tarvittu ennustettavuutta. Tempoileva henkilöstöpolitiikka ei ole ollut eduksi kenellekään ja jokavuotinen ”rutina” rahojen loppumisesta ennen aikojaan on kokoomuksen mielestä tiensä päässä. Poliisin henkilöstötarpeesta onkin valmistumassa pitkän aikavälin suunnitelma vuoden 2008 loppuun mennessä.

Parhaillaan tämä istuva poliisin resurssitasotyöryhmä ottaa kantaa muun muassa henkilöstön tasoon, joka on vuosikymmenet ollut hiertävänä kivenä kengässä. Toivomuksena on, että poliisin toiminta ja määrä voitaisiin vihdoinkin vakiinnuttaa järkevälle tasolle. Uudistuksella toivotaan myös resurssien vapautumista entistä enemmän operatiivisen toiminnan puolelle.

Raikkaat tuulet siis puhaltavat sisäasiainministeriössä uuden poliisiylijohtaja Mikko Paateron myötä – ikävästä huumepoliisin ympärillä vellovasta ongelmasta huolimatta. Poliisiylijohtaja onkin ilmoittanut, että nyt on tärkeää palauttaa työrauhan huumepoliisin toimintaan. Mutta uudituksia ja parannuksia ei tämä tapahtumasarja ole pysäyttänyt. Lukuisia uudistuksia on pantu vireille. Poliisitoiminnan kannalta keskeinen lainsäädäntö, esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilait, on tarkoitus uudistaa jo ensi vuonna. Tavoitteeksi on myös asetettu, että poliisi- ja pelastustoimi sekä rajavartiolaitos osallistuvat omalta osaltaan tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen siten, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015.

Poliisin ennaltaehkäisevä toiminta onkin erittäin tärkeää. Rahaa ja henkilöstöä on suunnattava juuri tähän toimintaa ja sitä on oltava riittävästi. Väkivaltarikollisuuden torjunnassa painotetaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan rikollisuuden ja väkivallan ennalta ehkäisyä. Poliisi – yhdessä pian valittavien uusien valtuustojen kanssa – vaikuttaa aktiivisesti siihen, että kaikilla kunnilla on turvallisuussuunnitelmat, joissa linjataan sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti muun muassa perhe- ja läheisväkivallan ennalta estävät toimenpiteet.

Hallituskauden alussa me päätimme palauttaa kansalaisten luottamuksen poliisin toimintaan, joka on edellisten hallituskausien aikana päässyt horjumaan. Tärkein voimavara poliisissa on riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa – poliiseja arjen turvana. Itseasiassa nyt jo loppupuolelle kääntyneen vuoden aikana poliisimäärärahoja korotettiin niin, että pystyimme palkkaamaan lisää 140 koulutettua poliisia kenttätyöhön. Kokoomus tekee jatkossakin kaiken voitavansa, jotta poliisin toimintakyky ja riittävät resurssit turvataan. Lupaukset pidetään jatkossakin.

Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)

Kommentit