Kokoomus jätti vastalauseen tartuntatautilain kuntosalien sulkuesitykseen – Kokoomus haluaa pitää kuntosalit, ratsastusmaneesit ja agilityhallit vastuullisesti toimien auki

Uutiset, torstaina 25.03.2021

Kokoomus jätti vastalauseen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta, mikä koski kuntosaleja ja liikuntatiloja. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomusedustajien Mia Laihon, Anna-Kaisa Ikosen ja Juhana Vartiaisen mielestä hallituksen esitys runtelee pahoin kuntosali- ja liikuntayrittäjiä ja palveluiden käyttäjiä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia niin, että kunnalla ja aluehallintovirastolla on mahdollisuus sulkea määräajaksi muun muassa liikunta- ja urheilutilat, kuten kuntosalit ja uimahallit. Määräaikainen laki olisi voimassa 30.6.21 saakka.

Edustajien mukaan koronaepidemian tilanne Suomessa on hankala, minkä takia terveysturvallisia toimintakäytänteitä on tehostettava ja myös rajoituksia tarvitaan. Ehdotetulla lailla tulee kuitenkin olemaan merkittäviä vaikutuksia yrittäjien lisäksi ihmisten lakisääteiseen kuntoutukseen, lasten ja nuorten koulu- ja harrastusliikuntaan sekä eläinten huolenpitoon. Rajoitukset eivät voi olla kuitenkaan itsetarkoitus vaan, oleellista yleisvaarallisen tartuntataudin ehkäisemisessä ovat toimet sosiaalisten kontaktien vähentämisessä ja terveysturvallisissa toimintatavoissa. Rajoitukset on aina tehtävä myös elinkeinotoimintaa vähiten haittaavalla tavalla.

Euroopassa liikuntatilojen käyttöä on rajattu tilan koon ja henkilömäärän mukaan. Euroopan standardointijärjestö CEN:n mukaan henkilöiden määrää liikuntatiloissa on rajoitettava siten, että kutakin 10 neliömetriä kohti saa olla enintään yksi osallistuja. Standardiehdotuksen mukaan tilojen tulee olla valvottuja ja täyttää pandemian aikana kaikki muutkin hygieniaan ja terveysturvallisuuteen liittyvät seikat. Kokoomus ehdottaakin vastalauseessa, että täyssulun sijasta, liikuntaan ja urheiluun liittyvissä tiloissa, kuten kuntosaleilla ja uimahalleissa huomioitaisiin maksimihenkilömäärä vapaan tilan neliömäärän mukaan kuten muualla Euroopassa on tehty.

-Ehdotimme, että kategorisen täyssulun sijaan pitäisi mahdollistaa toiminta, jos tilaa olisi 20 neliömetriä per henkilö. Neliömetrivelvoitteen lisäksi tiloissa olisi noudatettava myös hygieniakäytänteitä. Se mahdollistaisi terveysturvallisen liikunnan myös epidemian aikana. Monet tarvitsevat liikuntatiloja sairauksien ehkäisyyn ja kuntoutumiseen. Ei voi olla niin, että lakisääteisen Kelan kuntoutuksen ja fysioterapiaa tarvitsevat eivät saa palveluja täyssulun aikana, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho.

-Jos kaikki liikuntatilat suljetaan, lakisääteinen kuntoutus ja muu fysioterapia ei ole mahdollista näissä tiloissa. Tämä olisi iso takaisku monille kuntoutusta vaativille asiakkaille ja yrittäjille, huomauttaa Ikonen.

-Esitimme myös valiokunnassa asiakastilojen sulkemisesta aiheutuvien taloudellisten menetysten korvausmallin kiirehtimistä elinkeinoharjoittajille ja korvausten riittävää tasoa. Se hyväksyttiin samalla koko sosiaali- ja terveysvaliokunnan vaatimukseksi, kertoo Vartiainen.

Kokoomusedustajien mukaan ensin olisi käytettävä kevyemmät keinot ennen kuin täyssulkemisiin mennään.

-Vaadimme myös, ettei sulkutoimilla heikennetä lasten ja nuorten mahdollisuuteen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja harrastustoiminnassa käyttää näitä tiloja. Lapsilla ja nuorilla täytyy olla oikeus liikuntaan opetussuunnitelman ja mukaisesti, edustajat huomauttavat.

Kokoomusedustajat pitävät tärkeänä myös, että ratsastusmaneesien ja koirien koulutustoiminta agilityhalleissa voisi jatkua terveysturvallisuus huomioiden. Eläinten huolenpitoa, liikuntaa ja koulutusta ei voi keskeyttää epidemian aikana.

-On ongelmallista, että hallitus ei ole arvioinut vaihtoehtoisia ratkaisuja esityksen tavoitteeseen pääsemiseksi. Lakimuutoksella tullaan merkittävästi puuttumaan yritystoimintaan, ihmisten hyvinvointiin, kuntoutukseen ja sairauksien ehkäisemiseen, edustajat päättävät.

 

Kokoomuksella vastuullinen lähestyminen harrastamiseen

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kiittelee oman puolueensa kansanedustajien toimia asiaa käsitelleissä valiokunnissa. Muutosehdotukset lakiin olisivat mahdollistaneet vastuullisen toiminnan saleissa ja myös maneeseissa ja agilityhalleissa. Nyt, kun ne laitetaan kiinni niin haitat ovat kyllä paljon hyötyjä suuremmat, toteaa Timo Heinonen.

Eduskunnan täysistunto äänestää Kokoomuksen muutosehdotuksista pian.

-Vaikea uskoa, että hallituspuolueista enää istuntosalissa löytyisi näille tukea. Olen totta kai vielä toiveikas, mutta pahalta tämä nyt näyttää.

 

Kommentit