Kokoomuksesta lukion uudistamiseksi reippaita ehdotuksia

Uutiset, keskiviikkona 13.02.2013

”Kymnaasirakenne elää edelleen vahvana vaikka ympäröivä maailma koostuu tietoyhteiskunnasta. Me haluamme uudistaa lukion siten, että se antaa opiskelijoille eväät jatko-opintoihin ja elämään”, kansanedustajat Raija Vahasalo ja Timo Heinonen sanovat.

Heinonen ja Vahasalo haluavat uudistaa lukion tuntirakenteen kokoamalla samantyyppiset oppiaineet koreihin. Kaikille opiskelijoille pakollisina opintoina olisi kaksi eheyttävää monitieteellistä kurssia, joilla harjaannutaan tiedon monipuoliseen hallintaan ja soveltamiseen ilmiölähtöisesti. ”Lukiodiplomin laajentaminen tiedeaineisiin voisi parhaimmillaan korvata yliopistojen raskasta pääsykoejärjestelmää, sillä se osoittaisi opiskelijan perehtyneisyyden ja motivaation”, Heinonen sanoo.

Lisäksi Vahasalo ja Heinonen ehdottavat systemaattisen yhteistyön luomista lukion ja korkea-asteen välille. ”Tiiviimmästä yhteistyöstä hyötyvät myös yliopistot. Opiskelijat on tutustutettava akateemiseen maailmaan ja siellä tarvittaviin opiskelutaitoihin jo lukioaikana”, Vahasalo vaatii.

”Lukion tärkein tehtävä on ohjata nuoret tiedon lähteille sekä antaa tarvittavat taidot ajatteluun ja oppimiseen”, Kokoomuksen kansanedustajat Raija Vahasalo ja Timo Heinonen painottavat.

Vahasalo ja Heinonen uskovat, että yhteistyön tiivistäminen ja henkilökohtaisen opinto-ohjauksen takaaminen opiskelijoille voi karsia myös turhia ja turhauttavia välivuosia.

Raportin vastaanottanut ministeri Henna Virkkunen kiitteli raikkaita ajatuksia. ”Lukion uudistaminen on otettava vakavasti, raportti antaa uudistamiseen hyviä eväitä”, hän sanoi.

Kansanedustaja , Kokoomuksen osaamisen ja sivistyksen verkoston puheenjohtaja Timo Heinonen ja kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo luovuttivat tänään raportin lukion uudistamiseksi kunta-ja hallintoministeri Henna Virkkuselle sekä Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpolle.

***

Raportti kokonaisuudessaan löytyy Kokoomuksen internet sivuilta kokoomus.fi, mahdollisimman pian.

Kommentit