Kokoomuksen Yrittäjä-työryhmän puheenjohtaja Eero Lehti: Kuntiin luotava palvelumarkkinat Timo Heinonen tyytyväinen kuntateeseihin

Uutiset, tiistaina 14.10.2008

Kokoomuksen Yrittäjä-työryhmä julkisti tiistaina väliraporttinsa, jossa keskitytään erityisesti kuntein ja yrittäjien yhteistyön kehittämiseen. Työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Eero Lehti vaati eduskunnassa järejstetyssä tiedotustilaisuudessa palvelumarkkinoiden luomista kuntiin.

”Kunnat ovat yhä enemmän vastuussa omasta taloudellisesta selvitytymisestään ja tuottamiensa hyvinvointipalveluiden turvaamisesta asukkailleen. Tätä tehtävää helpottaa suuresti, jos paikkakunnalla on vilkas ja monipuolinen yrityselämä, joka tarjoaa sekä työpaikkoja että verotuloja, jotka kunnalla on vapaasti käytettävissään”, Lehti totesi.

” Meillä Lopella toimii aktiivisesti yrittäjät yhteistyössä kunnan kanssa, mutta toki parannettavaa löytyy siinäkin suhteessa. Kokoomuksen Yrittäjä-työryhmän kuntateesit nostivat esille hyviä aiheita, joista esimerkiksi palvelusetelin käyttöönotto on sellainen, joka kannattaa Lopellakin selvittää” kertoi Timo Heinonen tiedotustilaisuuden jälkeen.

Raportin mukaan palvelut pitää kunnissa järejstää ennakkoluulottomasti siten, miten ne tahokkaimmin ja laadukkaimmin saadaan aikaan.

”Yksityistäminen ja ulkoistaminen eivät sinällään ole vastaus, vaan avainasemassa on synnyttää toimivat markkinat, joilla sekä kunnan oma palvleutuotanto että riittävä määrä yrityksiä voivat kilpailla. Kunnilla säilyy aina lopullinen vastuu sekä palvelujen saatavuudesta että laadusta”, Lehti linjasi.

Lehden mukaan markkinaehtoisesti tuotetuilla palveluilla on mahdollisuus parantaa palvelujen laatua, lisätä kuntalaisten vaihtoehtoja ja palvelujen osumatarkkuutta sekä saada aikaan kustaanussäästöjä. Kuntien palvelut on tuotteustettava siten, että niin eri palveluille kuin palvelujen vaihtoehtoiselle järjestämistavalle voidaan laskea hinta. Tämä helpottaa myös eri kuntein välistä yhteistyötä palvelutuotannon seudullisessa työnjaossa.

” Yritykset ovat monesti ketterämpiä toiminnassaan kuin kunta, jolliin palvelujen tarjonta on joustavampaa kuin täysin kunnallisessa palvelutuotannossa. Palvelusetelin laajepi käyttö antaa kuntalaisille mahdollisuuden valita haluamansa palveluntarjoaja myös yksityiseltä puolelta. Tämä purkaisi ruuhkia ja lisäisi kuntalaisten vaihtoehtoja sekä investointien käyttöastetta” Lehti arvioi.

Väliraportti kokonaisuudessaan osoitteessa www.kokoomus.fi.

Kommentit