Kokoomuksen Timo Heinonen Talouspolitiikan arviointineuvoston raportista: ”Kylmää on kyyti”

Uutiset, torstaina 27.01.2022

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen katsoo, että odotukset hallituksen vastuuttomasta talouspolitiikasta ovat arviointineuvoston raportin perusteella toteutumassa. Heinonen odottaa, että jokainen puolue sitoutuu hyvinvointipalvelut turvaavaan taloudenpitoon arviointineuvoston toiveen mukaisesti.

-Hallituksen syntilista on pitkä. Työllisyyspolitiikan tavoitteet on vesitetty. Kehykset on rikottu. Riittävät julkista taloutta vahvistavat päätökset on jätetty tekemättä. Jo valmiiksi rakenteellisesti alijäämäinen julkinen talous tulee vasemmistohallituksen jäljiltä olemaan entistä heikommassa kunnossa. Kylmää on kyyti, Heinonen sanoo.

-Valtiovarainministeri Saarikko puhuu totta sanoessaan, ettei Keskusta ole sellaisessa hallituksessa mukana, joka keimailee talouskurin kanssa. Hallitus ei keimailuun tyydy. Keskusta on mukana hallituksessa, joka rikkoo talouskuria räikeästi, Heinonen huomauttaa.

-Vasemmistopuolueet väittävät juhlapuheissaan arvostavansa julkisia palveluita. Jos näin olisi, heidän pitäisi olla kokoomusta paljon enemmän huolissaan siitä, miten rahat saadaan riittämään. Ilman vastuullista taloudenpitoa meiltä puuttuu kyky vastata kasvaviin hoivamenoihin, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tuleviin, vielä tuntemattomiin uhkiin. Tällä hetkellä vaaliteltoilla pitäisi loputtomien menolisäysten sijaan keskittyä liikkumavaran luomiseen julkiseen talouteen, Heinonen sanoo.

Talouspolitiikan arviointineuvosto toistaa toiveensa parlamentaarisesta sitoutumisesta pitkäaikaiseen sopeutusohjelmaan. Neuvoston mukaan vuosittaisen sopeutuksen tulisi olla noin 0,2–0,4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suhteessa valtiovarainministeriön talven ennusteeseen, tarkoittaa tämä noin 0,5–1,0 miljardin euron sopeutusta vuoden 2022 tasossa.

-Jokaisen puolueen on kerrottava avoimesti ovatko ne sitoutuneet kestävyysvajeen turvaavaan talouspolitiikkaan. Tässä ei ole kysymys julkisten palveluiden vähentämisestä tai lisäämisestä. On kyse siitä, miten rahat saadaan riittämään edes nykyisen tasoisiin palveluihin. On kyse siitä, voimmeko tarjota tulevaisuudessa ihmisarvoista hoitoa vanhuksillemme ja maailman parasta koulutusta lapsillemme, Heinonen sanoo.

-Kokoomukselle kysymys on helppo. Me haluamme turvata ihmisten palvelut. Tähän saakka hallituspuolueiden politiikka ei anna paljon toivoa linjan muuttumiselle. Ongelmat ollaan siirtämässä kokonaan tuleville hallituksille. Toivottavasti herääminen tapahtuu pian. Mitä kauemmin vasemmisto ja Keskusta istuvat käsiensä päällä, sitä vaikeammiksi ongelmat kasvavat, Heinonen päättää.

 

Kommentit