Kokoomuksen Timo Heinonen ei lämpene Demariopiskelijoiden opintotukimallille

Uutiset, tiistaina 26.06.2012

Kokoomuksen Osaamisen ja Sivistyksen verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen näkee Sosialidemokraattisten Opiskelijoiden – SONK ry:n esittelemän opintotukimallin heikentävän opiskelijoiden asemaa. Heinonen ihmettelee erityisesti sitä, että Demariopiskelijat haluaisivat edelleen laskea opiskelijoiden vapaantulon rajoja. Tämä osaltaan tarkoittaisi sitä, että työn tekeminen tulisi entistä vaikeammaksi ja Kelan opintotuen takaisinperinnät vain lisääntyisivät.

– Demariopiskelijoiden malli veisi opintotukea juuri värään suuntaan. Siihen mistä olemme nyt määrätietoisesti pyrkineet pois päin. Ei ole järkevää rangaista opiskelijoitakaan työnteosta. Ehtona opintotuelle tulee tietenkin olla se, että opinnot etenevät sovitun aikataulun mukaisesti, totesi Timo Heinonen.

Sosialidemokraattisten Opiskelijoiden esittelemä malli tarkoittaisi käytännössä hieman korkeampaa opintotukea, mutta myös opintotukikuukausien karsimista ja vapaantulon rajojen laskemista.

– Ei se ole opiskeluun kannustamista, jos työnteko halutaan tehdä entistä vaikeammaksi. Tärkeämpää on se, että opinnot etenevät ja jos opiskelun rinnalla nuori haluaa hankkia työmarkkinoilta tärkeää työkokemusta niin kyllähän sen pitää olla mahdollista, toteaa Heinonen ja lisää, että demarien esittelemä malli jopa vähentäisi opiskelijan vuosituloja.

– Voi aiheellisesti kysyä, että onko sellainen vasta valmistunut nuori edes valmis työelämään jolla ei ole minkäänlaisia näyttöjä itse työntekemisestä.Itse näen opiskeluaikaisen työntekemisen erittäinkin myönteisenä asiana ja olisin itse valmis jopa luopumaan kokonaan vapaantulon rajoista. Nythän opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jota itseasiassa rangaistaan ahkeruudesta ja työnteosta. Minusta riittävä mittari opintotuen saatiin on se, että opinnot etenevät sovitussa aikataulussa, linjasi Heinonen.

Kokoomus on esitellyt oman opintotuen kehittämiseen tähtäävän mallinsa jo aiemmin. Kokoomuksen opintotukimallissa on haluttu turvata jokaisen mahdollisuus opiskella varallisuudesta riippumatta.

– Me haluamme opintotuen, joka on kannustava ja mahdollistaa päätoimisen opiskelun, mutta antaa myös mahdollisuuden hankkia sitä arvokasta työkokemustakin siinä opintojen rinnalla. Meidän opintotukimallissa on myös huomioitu esimerkiksi perheelliset opiskelijat.

Kommentit