Kokoomuksen Timo Heinonen: Budjetissa huolehditaan talouskasvun jatkumisesta

Uutiset, keskiviikkona 29.08.2018

Kokoomuksen Valtiovarainvaliokunnan vastaava ja kansanedustaja Timo Heinonen on tyytyväinen juuri valmistuneeseen vuoden 2019 talousarvioon. Heinonen piti tärkeä sitä, että neuvotteluissa löydetään ratkaisu millä voidaan turvata ja vahvistaa talouskasvua myös tulevana vuonna.

-Valtiovarainministeri Petteri Orpon johdolla tehty talouspolitiikka on toiminut ja talous on saatu nyt kasvuun, työllisyys paranemaan ja työttömyys vähenemään. Nyt oli tärkeä huolehtia siitä, että kenenkään työnverotus ei kiristy ja tämä ensi vuoden budjetissa pitää, kertoi Timo Heinonen.

Ansiotuloverotusta kevennetään ensi vuonna painottuen pienituloisiin korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä yhteensä 130 miljoonalla eurolla. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään lisäksi indeksitarkistus, jotta verotus ei kiristy yleisen ansiotasokehityksen vuoksi.

Heinonen piti tärkeänä myös erityisiä toimia työllisyyden parantamiseksi ja työttömyyden pienentämiseksi.

-On varmasti jokaisen työttömän toive, että työtä löytyisi. Nyt työpaikkoja on paljon jo auki ja nyt tehdyillä ratkaisuilla halutaan varmistaa, että työ ja tekijät löytävät toisensa. Tarvitaan kannustimia muuttaa työnperässä, mutta myös uudelleen koulutusta ja kannustimia työllistää ja työllistyä.

Suomalaisen ruuan eteen pitkään työtä tehneenä Heinonen kiitteli myös sopua maatalouden vaikean satovuoden tuesta.

-Oli tärkeä löytää apua meidän omalle maataloudelle. Tilanne alkaa olla sellainen, että jopa huoltovarmuus alkaa olla uhattuna, jos nyt ei pystytä tekemään oikeita ratkaisuja. Kansallisiin toimiin suunnataan 30 miljoonan euroa nyt tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä ja saman verran vuoden 2019 talousarvion täydentävän esityksen yhteydessä.

Kokoomuksen Valtiovarainvaliokuntaryhmän vastaavana Heinonen oli tyytyväinen kokonaisuuteen ja sen talouskasvua tukeviin toimiin. Heinonen halusi nostaa esille myös panostukset tiestönhoitoon.

-On tärkeä jatkaa nyt vihdoin aloitettua teiden Korjausvelkatyötä ja tämä rahoitus tulee varmistaa kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa myös seuraavalle nelivuotiskaudelle. Hyvää työtä ei saa jättää nyt kesken.

Hallitus sopi 40 miljoonan euron liikennepaketista. Paketti koostuu panostuksista liikenneturvallisuuteen sekä tiestön talvikunnossapitoon ja kelirikon hoitamiseen. Hallitus sopi samalla lisäksi vielä 4 miljoonan euron korotuksesta yksityisteiden valtioavustuksiin.

Kommentit